Sociale media

  • NL
Open the menu

Multiresistente tuberculose moet nú aangepakt worden


Als we wereldwijd verzuimen de strijd tegen multiresistente tuberculose (MDR-TB) een versnelling of drie hoger te zetten, verspillen we een historische kans om levens te redden, stelt Artsen Zonder Grenzen in een vandaag uitgebracht manifest, ondertekend door patiënten en hun behandelende artsen.

Manipur, India © Sami Siva
Manipur, India © Sami Siva


Behandeling moet korter, doeltreffender en minder giftig

Twee nieuwe tbc-medicijnen moeten de behandeling aanzienlijk korter, doeltreffender en minder giftig maken. Onderzoek is nodig om betere combinaties met onder meer deze nieuwe medicijnen te vinden en er moet geïnvesteerd worden om méér mensen te behandelen. Artsen Zonder Grenzen publiceert dit internationale manifest in de aanloop naar Wereldtuberculosedag op 24 maart.

Doof door medicijnen

‘Het is 2013 en ik begin aan mijn vierde jaar met tbc, terwijl ik nu vierdejaars student zou moeten zijn,’ verklaart Phumeza Tisili (22). Zij wordt behandeld voor XDR-TB, een extreme variant van resistente tuberculose wat inhoudt dat standaard tbc-medicijnen niet meer werken. Phumeza wordt in Zuid-Afrika behandeld door dokter Jennifer Hughes van Artsen Zonder Grenzen. Zij hebben samen het manifest ondertekend. ‘Ik heb sinds juni 2010 zo’n 20.000 pillen geslikt en 200 pijnlijke injecties gekregen. Door de medicijnen ben ik nu doof. Ik zou zó graag willen dat ik een maand lang maar twee pillen per dag hoef te slikken en dan genezen ben.’

Wereldwijde gezondheidscrisis

Resistente vormen van tuberculose vormen een wereldwijde volksgezondheidcrisis: de Wereldgezondheidsorganisatie schat dat 630.000 mensen aan multiresistente tuberculose lijden (over 2011). Slechts één op de vijf mensen wordt er echter voor behandeld. Er is een grotere politieke wil met bijbehorende financiële steun van de internationale gemeenschap nodig om deze kloof te dichten. ‘Terwijl tbc wereldwijd hoog op de agenda zou moeten staan, zien we dat het juist nóg lager komt te staan.

Onaanvaardbaar

‘Dat vinden wij onaanvaardbaar,’ aldus Manica Balasegaram, directeur van de internationale campagne voor betere toegang tot medicijnen van Artsen Zonder Grenzen. Zo heeft het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria dat voorheen 90% van de internationale steun voor de strijd tegen tbc financierde, onlangs haar bijdrage verlaagd.

Bijwerkingen vreselijk

Artsen Zonder Grenzen heeft 1.300 MDR-TB patiënten in behandeling, verspreid over 21 landen,  en ziet meer mensen met MDR-TB dan ooit tevoren. MDR-TB kan ontstaan doordat iemand zijn of haar kuur niet goed heeft gevolgd, maar kan ook rechtstreeks worden overgebracht. Omdat tbc via de lucht wordt overgebracht, kan het zich bovendien snel verspreiden. Onbehandeld is MDR-TB dodelijk. De kans op genezing is nu slechts 1 op 2 en dat na een twee jaar lange kuur met pijnlijke injecties en het slikken van tot wel 20 pillen per dag. De bijwerkingen zijn vreselijk: van een allesoverheersende misselijkheid, overgeven en huiduitslag tot doofheid, nierfalen en psychose. Zo vreselijk dat sommige patiënten zelfs zelfmoord plegen.

Nieuwe geneesmiddelen

De eerste nieuwe tbc-geneesmiddelen in een halve eeuw komen binnenkort op de markt: bedaquiline en delamanide. Tbc-arts Erkin Chinasylova van Artsen Zonder Grenzen vanuit Swaziland: ‘We hebben vijftig jaar gewacht op nieuwe tbc-medicijnen. Moeten we nog vijftig jaar wachten voordat we een betere kuur hebben en meer mensen behandeld kunnen worden?’ Het manifest van Artsen zonder Grenzen is ondertekend door drie patiënten en hun behandelende artsen in Myanmar, Rusland en Zuid-Afrika, en is te zien via www.msfaccess.org/TBmanifesto. Ook anderen met MDR-TB en hun artsen worden opgeroepen het manifest te ondertekenen.

>> Bekijk onze infographics over resistente tuberculose.

>> Lees hier meer over TUBERCULOSE