Sociale media

Open the menu

Zuid-Afrika

afrique du sud
Jaar AZG begon te werken in het land
1999

In Zuid-Afrika steunt Artsen Zonder Grenzen innovaties om veranderingen teweeg te brengen in de behandeling van hiv en tuberculose, de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld en de toegang tot levensreddende geneesmiddelen.

In 2018 voegde Zuid-Afrika als eerste land ter wereld het orale geneesmiddel bedaquiline toe aan de standaard aanbevolen behandeling voor resistente tuberculose. Zo werden de pijnlijke, toxische injecties geleidelijk afgeschaft en kregen patiënten meer toegang tot efficiëntere, beter te verdragen behandelingen: een doel dat Artsen Zonder Grenzen zich al lang had gesteld.

Behandeling van hiv en tuberculose

Met onze hiv- en tuberculoseprojecten in Khayelitsha, nabij Kaapstad, en het district King Cetshwayo in KwaZulu-Natal, stellen we alles in het werk om betere toegang te bieden tot nieuwe en herbestemde geneesmiddelen, en gemeenschapszorg voor patiënten met resistente tuberculose. Bovendien doen we er alles aan om de 90-90-90-doelstellingen van UNAIDS te halen voor mensen met hiv.

In 2018 leidden we hiv-screenings van deur tot deur voor ons project in het district King Cetshwayo. De voorlopige resultaten bekrachtigden de innovatieve gemeenschapsgerichte strategieën die we sinds 2011 ingevoerd hebben om het aantal nieuwe gevallen, patiënten en sterfgevallen door hiv en tbc te beperken. In 2018 testten we 22.780 personen in de gemeenschap voor hiv en 1.280 patiënten startten met een tuberculosebehandeling, onder wie 220 met bedaquiline en/of delamanid.

Een patiënt neemt zijn eerste tabletten delamanid, een nieuwe generatie tb-geneesmiddelen. © Sydelle WIllow Smith, oktober 2016.
Een patiënt neemt zijn eerste tabletten delamanid, een nieuwe generatie tb-geneesmiddelen. © Sydelle Willow Smith, oktober 2016.

In Khayelitsha schreven we 198 moeders en kinderen in voor postnatale steungroepen, om de zorg voor vrouwen met hiv en hun aan hiv blootgestelde kinderen te verbeteren. Het programma ging in 2016 van start met een proefperiode en werd een jaar later aan de nationale behandelingsrichtlijnen voor hiv toegevoegd.

Bovendien nam Zuid-Afrika deel aan een internationale klinische test tegen tuberculose (endTB), om kortere, minder toxische en efficiëntere behandelingen voor multiresistente tuberculose te vinden. We lanceerden de test in Khayelitsha in mei en hadden tegen het eind van het jaar 28 patiënten ingeschreven.

Zorg voor slachtoffers van seksueel geweld

In het district Bojanala, in het mijngebied waar platina wordt gewonnen, dragen we bij tot een bredere toegang tot de gezondheidszorg voor slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd geweld met vier gespecialiseerde klinieken, beter bekend als Kgomotso Care Centres. Zij bieden medische en geestelijke gezondheidszorg, naast sociale diensten. Steeds meer patiënten worden doorverwezen vanuit gemeenschapsgerichte initiatieven, zoals een schoolgezondheidsprogramma, waarmee we voor 12.670 leerlingen in 20 scholen educatieve sessies organiseerden. In 2018 werden er maandelijks gemiddeld 27 leerlingen naar onze zorgcentra doorverwezen.

We blijven ook abortusdiensten aanbieden aan vrouwen die erom vragen. Twee verpleegkundigen van Artsen Zonder Grenzen voerden in 2018 maandelijks 90 tot 100 ingrepen uit in twee gemeenschapsgezondheidscentra.

Stop Stockouts Project (SSP)

Het SSP is een burgerinitiatief dat door Artsen Zonder Grenzen en vijf andere organisaties ondersteund wordt, en erop toeziet dat alle ziekenhuizen van het land over de meest essentiële geneesmiddelen beschikken. Bovendien dringen ze aan op een snelle oplossing in geval van tekorten en stockouts. In 2018 hielp het SSP met de identificatie van en sensibilisering rond stockouts in de noordwestelijke provincie naar aanleiding van een stakingsactie van gezondheidswerkers.