Sociale media

  • NL
Open the menu

Meer dan 100.000 consultaties voor Syrische vluchtelingen


De buurlanden doen enorm veel om de Syrische vluchtelingen te helpen, maar ze zijn met zo verschrikkelijk veel - meer dan 1,3 miljoen en dat aantal neemt snel toe - dat de humanitaire voorzieningen helemaal overstelpt worden.

© Enass Abu-Khalaf/AZG. Jordanië, 2013.
© Enass Abu-Khalaf/AZG. Jordanië, 2013.


Irak

In Irak zijn er 133.000 vluchtelingen ofwel geregistreerd, ofwel wachtend om geregistreerd te worden, velen in het noorden van het land. Het kamp Domeez, in de provincie Duhok, moest oorspronkelijk plaats bieden voor 1.000 gezinnen, maar intussen verblijven er meer dan 35.000 vluchtelingen. Elke dag steken hier in Irak tot 1.000 mensen de grens over vanuit Syrië, maar er zijn gewoon niet voldoende voorzieningen om aan de explosief stijgende vraag te voldoen.

Vooral het gebrek aan onderdak is een groot probleem: nieuwkomers moeten tenten, dekens, matrassen en zelfs eten delen met andere families. De watervoorziening en hygiëne laten veel te wensen over, en water zal komende zomer een probleem blijven.

Artsen Zonder Grenzen is de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Domeez, en levert algemene gezondheidszorg maar ook mentale gezondheidszorg en voortplantingsgeneeskunde. De teams werkten meer dan 64.800 consultaties af en vaccineerden 31.000 mensen.

Jordanië

In Jordanië zijn er 450.000 Syrische vluchtelingen ofwel geregistreerd, ofwel wachtend om geregistreerd te worden, en elke dag komen er 1.000 tot 3.000 mensen bij. Als er zo veel mensen blijven toestromen, zouden er hier eind 2013 een miljoen vluchtelingen verblijven. De gezondheidsinfrastructuur in Jordanië kreunt onder de niet aflatende toestroom van vluchtelingen en gewonden uit Syrië, tot op het punt dat patiënten sterven terwijl ze wachten om doorverwezen te worden.

Het kamp Zaatari is voor meer dan 100.000 Syrische vluchtelingen een geïmproviseerde thuis geworden. Nu de zomer voor de deur staat, wordt watervoorziening een steeds zorgwekkender probleem. Ook zonder de vluchtelingen kampt Jordanië met watertekorten.

Artsen Zonder Grenzen heeft in het kamp Zaatari een kinderziekenhuis opgezet met 30 bedden, dat 24 uur per dag open is, met ook een spoedafdeling met drie bedden voor kinderen van een maand tot 10 jaar oud. Tegen midden april waren er 72 patiënten opgenomen en werden er 277 spoedconsultaties opgetekend. Bovendien had Artsen Zonder Grenzen al een ziekenhuis in Amman waar reconstructieve chirurgie wordt uitgevoerd. Grote operaties worden van het kamp doorverwezen naar dit Artsen Zonder Grenzen-ziekenhuis, waar naast technisch geavanceerde procedures ook kinesitherapie, psychosociale steun en postoperatieve zorg mogelijk zijn.

Libanon

In Libanon hebben de 450.000 vluchtelingen het meeste nood aan onderdak, eten, eerste- en tweedelijnszorg en mentale gezondheidszorg.

Artsen Zonder Grenzen biedt vluchtelingen eerstelijnszorgen, waaronder vaccinatie, behandeling van chronische ziektes, prenatale zorg en mentale gezondheidszorg, en verdeelt bovendien ook hulpgoederen. Artsen Zonder Grenzen heeft projecten lopen in Tripoli, in het noorden van het land, waar de grootste groep Syrische vluchtelingen verblijft, en in de Bekaa-vallei, waar de meeste vluchtelingen de grens oversteken. Ook in het district Akaar, in het noorden, en de stad Tibnine, in het zuiden, zijn teams aan de slag.

Turkije

In Turkije komen steeds meer mensen aan die gevlucht zijn uit het gebied rond Aleppo. Volgens de officiële cijfers verblijven er in de 13 Turkse kampen momenteel 177.387 vluchtelingen, wat betekent dat die kampen vol zitten. Maar er zijn ook veel vluchtelingen (de schattingen gaan van 70.000 tot 100.000 Syriërs) die geen paspoort hebben en niet meegeteld worden voor hulpgoederen en -diensten.

Artsen Zonder Grenzen is aan de slag in een polikliniek in Kilis en voorziet daar mentale ondersteuning voor niet-geregistreerde vluchtelingen die niet in de kampen leven, en ook voor vluchtelingen die in de kampen Kilis en Islahiya verblijven.