Sociale media

  • NL
Open the menu

Libië : AZG herhaalt dringende oproep om gewonden ongehinderd toegang tot medische zorgen te geven


AZG zet verschillende activiteiten op om de slachtoffers van het geweld te helpen, ongeacht hun herkomst of politieke overtuiging.


Maar tot nog toe wordt de organisatie de toegang ontzegd tot het westen van het Libië, hoewel daar volgens berichten dringende humanitaire noden zijn. Artsen Zonder Grenzen wil haar hulpverlening opdrijven door het team ter plaatse te versterken, nog meer medische voorraden te sturen en de evacuatie van zieken en gewonden naar veilige zones mogelijk te maken. In de stad Misrata zit de bevolking geblokkeerd door de gevechten. Volgens verschillende berichten is het ziekenhuis al verschillende dagen niet meer op wegens zware bombardementen. Gewonden worden overgebracht naar de twee overblijven klinieken die nog open zijn. Die worden, nog steeds volgens die berichten, overspoeld met patiënten. Het medisch personeel werkt er in gevaarlijke omstandigheden en zou met een groot gebrek aan medische voorraden kampen. “Ondanks verschillende oproepen en lopende onderhandelingen met de autoriteiten, heeft Artsen Zonder Grenzen geen toegang tot het westen, zogezegd omdat er geen medische noden zijn”, zegt Laurent Ligozat, directeur Operaties van Artsen Zonder Grenzen. “Maar volgens de berichten is de toestand in Misrata kritiek en zitten de medische faciliteiten in andere steden aan hun limieten.” Artsen Zonder Grenzen herhaalt de oproep aan alle betrokken partijen om alle slachtoffers van het geweld ongehinderd toegang te geven tot medische hulp, en om de neutraliteit van medische faciliteiten, medisch personeel en voertuigen die gewonden vervoeren te respecteren.