Sociale media

  • NL
Open the menu

Libië: AZG biedt noodhulp in vier steden


Vijf maanden nadat het conflict in Libië is uitgebroken bevindt de frontlijn zich nu op kilometers van Misrata en de beschietingen domineren nog steeds het leven in de stad. De enige aanvoerroute voor voorraden is via de haven. Artsen Zonder Grenzen zet haar noodhulp voort: ondersteuning aan ziekenhuizen en klinieken, training van medische hulpverleners en bieden van geestelijke gezondheidszorg. 44 Libische en 30 internationale Artsen Zonder Grenzen hulpverleners werken in Misrata, Benghazi, Zintan en Yefren.

 © Eddy McCall/MSF
© Eddy McCall/MSF

De grootste prioriteit voor Libische medische hulpverleners ligt nu bij oorlogschirurgie, waardoor er weinig capaciteit overblijft voor verloskundige zorg en kindergeneeskunde. Daarnaast is er een tekort aan paramedici, ziekenhuispersoneel, medicijnen en andere medische voorraden en apparatuur. Bovendien steunde de Libische gezondheidszorg zwaar op buitenlandse verpleegkundigen, vroedvrouwen etc. Die zijn echter het land uitgevlucht en jonge dokters, medicijnenstudenten en vrijwilligers proberen de ontstane gaten in de medische zorg zo goed mogelijk op te vullen. Artsen Zonder Grenzen heeft daarom een uitgebreid trainingsprogramma opgezet in oorlogschirurgie, hygiëne- en sterilisatieprotocollen, patiëntenzorg in het ziekbed en medisch afvalverwerking.

Misrata: 5 ziekenhuizen

Sinds 18 april werken Artsen Zonder Grenzen hulpverleners in 5 ziekenhuizen ter ondersteuning van de aanwezige medische staf. Ons team runt de spoedeisende afdeling, 2 operatiekamers en de verpleegafdeling van het Qasr Ahmed ziekenhuis en heeft de laatste 2 maanden meer dan 200 operaties uitgevoerd. Voor het Abbad ziekenhuis, een van de belangrijkste voorzieningen waar oorlogsgewonden behandeld kunnen worden, heeft Artsen Zonder Grenzen een ambulancedienst opgezet om gewonden naar het Qasr Ahmed ziekenhuis over te brengen. In het Ras Tubah ziekenhuis ondersteunt een verloskundig team de staf en in het Ras Tubah medisch centrum ondersteunen en trainen onze hulpverleners de aanwezige medische staf op het gebied van spoedeisende hulp. In in het Al Noor ziekenhuis heeft Artsen Zonder Grenzen een intensive care unit geopend. Voor 3 hulpposten bij de frontlinie hebben wij training en medische voorraden verzorgd.

Geestelijke gezondheidszorg

Twee Artsen Zonder Grenzen psychologen werken nauw samen met een netwerk van 30 Libische psychologen om mensen, onder anderen medisch personeel, te helpen bij de traumaverwerking. Zij werken op 11 locaties in medische voorzieningen. Het gaat zowel om een-op-een- als om groepssessies. Het inschakelen van bestaande groepen in de gemeenschap speelt hierbij een grote rol. De psychologen krijgen elke week een training. Daarnaast geven we trainingen aan fysiotherapeuten en helpen we de lokale medische staf in gevangenissen met het verzorgen van patiënten.

Zintan en Yefren

Sinds maart dit jaar werkt Artsen Zonder Grenzen in West-Libië. Van eind april tot en met half juni ondersteunde Artsen Zonder Grenzen het ziekenhuis in Zintan. Het team behandelde 270 oorlogsgewonden. Toen de frontlinie naar Yefren verschoof, startten we met ondersteuning aan het plaatselijke ziekenhuis. Tot nu toe heeft ons team 309 patiënten verzorgd, waarvan 26 werden geopereerd. Ook gaven onze medewerkers trainingen in het bieden van spoedeisende hulp. In beide plaatsen bieden we daarnaast hulp met traumaverwerking, waaronder aan het medisch personeel.