Sociale media

  • NL
Open the menu

Kwetsbare situatie voor migranten en vluchtelingen Libië


Terwijl Libië haar overheid wil versterken, en opnieuw een zekere normaliteit zoekt na de revolutie, zijn  groepen migranten en vluchtelingen in een zeer kwetsbare situatie verzeild geraakt. Artsen Zonder Grenzen blijft medische zorg verstrekken, en probeert die mensen in Tripoli ook psychologisch bij te staan. Daarnaast wil de organisatie haar activiteiten in Misrata begin april stopzetten om op andere interventies in te zetten.

© Ron Haviv/VII
© Ron Haviv/VII


Bezorgd om migranten en vluchtelingen

Het is verontrustend dat kampen in Tripoli door de overheid worden gesloten zonder een duidelijke strategie voor wat er daarna met de mensen moet gebeuren. Zo worden ze nog kwetsbaarder. Al op 14 februari werd een kamp gesloten waar honderden vluchtelingen, voornamelijk uit gebieden ten zuiden van de Sahara, onderdak hadden gevonden. Op 20 maart werd een ander kamp met ongeveer 300 Somalische vluchtelingen geëvacueerd, de bewoners zijn nu verspreid over Tripoli. Artsen Zonder Grenzen had in beide kampen mobiele hulpposten opgezet, en moet nu de patiënten opsporen voor de opvolging die ze nodig hebben.

Momenteel leidt Artsen Zonder Grenzen mobiele hulpposten in twee kampen voor ontheemde Libiërs in de stad, waar ze de medische basiszorg en psychologische ondersteuning krijgen. Indien nodig helpt Artsen Zonder Grenzen de bewoners ook door te verwijzen naar gezondheidsinstellingen van de tweede lijn. De kampen, met in totaal 4000 mensen, worden vooral bevolkt door mensen uit de stad Tawargha. Zij werden uit de stad weggedreven aan het einde van het conflict, en kunnen niet naar huis terug. Elke week houdt Artsen Zonder Grenzen zo'n 50 consultaties in die twee kampen.

Bovendien heeft Artsen Zonder Grenzen in maart twee watertanks en kranen geleverd in een gesloten centrum in Gharyan, ten zuiden van Tripoli, waar vooral migranten uit West-Afrika ten zuiden van de Sahara worden vastgehouden. De organisatie schonk ook vrachtwagens vol medisch materiaal aan twee medische centra in en rond Bani Walid, een stad die van externe hulp is afgesloten omdat ze trouw bleef aan Khadaffi.

Activiteiten in Misrata na een jaar ten einde

Artsen Zonder Grenzen kwam in april vorig jaar aan in Misrata, toen de stad belegerd werd en er zware gevechten woedden. De organisatie ondersteunde er de gezondheidsinfrastructuur, die met gewonde patiënten werd overspoeld.

In januari schortte Artsen Zonder Grenzen alle activiteiten in gesloten centra in Misrata op, nadat de medewerkers steeds meer geconfronteerd werden met patiënten die gefolterd werden tijdens verhoren, ondanks het verzoek om onmiddellijk met zulke praktijken te stoppen. Sindsdien is Artsen Zonder Grenzen in Misrata blijven praten, lobbyen en getuigen over de situatie. Sinds juli werkt de organisatie in Misrata ook rond geestelijke gezondheid, met psycho-educatieve sessies voor meer dan 3000 inwoners, onder andere in scholen, gemeenschapscentra, fabrieken, Koranscholen en de universiteit. Artsen Zonder Grenzen zal die activiteiten in april stopzetten, en onderzoekt momentaal waar haar medische expertise en medische bevoorrading in Libië nog nodig zijn.