Sociale media

  • NL
Open the menu

Hulpverleners vluchten voor geweld in Oost-Congo


In de Congolese provincie Noord-Kivu in het oosten van Congo is het gewelddadige conflict tussen diverse gewapende groeperingen nog toegenomen. Het stadje Pinga is grotendeels leeg. Tweederde van de inwoners is op de vlucht geslagen voor het geweld, inclusief medisch personeel van de overheid en zelfs sommige Congolese hulpverleners die in dienst zijn van Artsen Zonder Grenzen.

© JP Amigo/AZG-MSF. Pinga, 2010.
© JP Amigo/AZG-MSF. Pinga, 2010.

De internationale en Congolese medewerkers van Artsen Zonder Grenzen die er gebleven zijn, hebben nu het werk in het lokale ziekenhuis overgenomen. “Het is alarmerend dat onze Congolese collega’s zich gedwongen voelen op de vlucht te slaan samen met duizenden andere mensen in de regio. We maken ons ernstig zorgen om de mensen die Pinga ontvlucht zijn,” zegt Jan Peter Stellema, operationeel manager voor Congo van Artsen Zonder Grenzen. “Hieruit blijkt hoezeer het geweld is geëscaleerd. De mensen hier denken dat de situatie alleen maar erger wordt. Daarnaast zien we dat het steeds moeilijker wordt om medische zorg te geven aan de mensen die het nodig hebben.”

De meeste mensen verschuilen zich in het bos, terwijl hun huizen geplunderd worden en angst het gebied regeert. Dit betekent dat zij geen toegang hebben tot medische zorg: mensen met malaria kunnen niet behandeld worden en vrouwen met complicaties bij hun bevalling kunnen niet geholpen worden. Dit kan fatale gevolgen hebben.

Het kwam niet eerder voor dat zo veel Congolese medewerkers van Artsen Zonder Grenzen op de vlucht sloegen. Samen met het aanhoudende geweld beperkt dit de mogelijkheden van Artsen Zonder Grenzen om medische hulp te verlenen. Het is voor onze teams te gevaarlijk om naar de gezondheidsposten buiten Pinga te gaan, al hebben zij wel medische benodigdheden gestuurd.

Vanwege de beperkte bezetting moeten de hulpverleners van Artsen Zonder Grenzen in het lokale ziekenhuis van Pinga prioriteit geven aan mensen die in kritieke toestand verkeren, zoals verloskundige noodgevallen of mensen met schotwonden. Patiënten die in direct levensgevaar verkeren worden, indien mogelijk, per vliegtuig naar de provinciehoofdstad Goma overgebracht.

Het wijdverspreide geweld in Noord-Kivu heeft al tot massale vluchtelingenstromen geleid. De humanitaire nood in het gebied is hoog. De aanwezigheid van vele verschillende gewapende groeperingen, het gebrek aan infrastructuur en het feit dat vluchtelingen zich her en der verspreid hebben, maken het buitengewoon moeilijk hen te bereiken om hulp te verlenen. Artsen Zonder Grenzen zal zich blijven inzetten om de duizenden mensen die hulp nodig hebben, bij te staan.