Sociale media

  • NL
Open the menu

Hulp aan Egyptische gewonden bij politieke demonstraties


Na zes dagen onrust in Cairo en andere Egyptische steden zijn er tientallen doden gevallen en nog meer gewonden.Artsen Zonder Grenzen werkt op verschillende plaatsen samen met Egyptische vrijwilligers om gewonden te verzorgen.


In Cairo vonden gevechten plaats rond het Tahrirplein, waar de situatie erg gespannen blijft. Egyptische vrijwilligers werken in veldhospitalen om medische zorg te bieden aan de gewonden. Het Ministerie van Gezondheid biedt zorg met mobiele hulpposten en ambulances en laat gewonden behandelen in de omliggende ziekenhuizen.

Een team van Artsen Zonder Grenzen heeft het Tahrirplein bijna dagelijks bezocht en heeft zowel contact gehad met Egyptisch medisch personeel dat in de veldhospitalen werkt als met de openbare ziekenhuizen, die de meeste gewonden opvangen. Artsen Zonder Grenzen heeft geneesmiddelen en medisch en chirurgisch materiaal geschonken aan vier ziekenhuizen.

Artsen Zonder Grenzen stond in regelmatig contact met ziekenhuizen in Alexandria en Suez, waar geweld werd gemeld. Ons team heeft beide plaatsen bezocht en heeft ook materiaal gegeven aan het Algemeen Ziekenhuis van Suez.

De voorbije maand heeft Artsen Zonder Grenzen samengewerkt met Egyptische vrijwilligers en hen opgeleid om gewonden te verzorgen. Artsen Zonder Grenzen blijft de medische noden opvolgen en staat klaar om meer medische ondersteuning te geven indien nodig.

“We hebben gehoord dat één veldhospitaal meermaals moest wisselen van lokatie omwille van aanvallen met traangas en dat één patiënt om bescherming moest vragen aan de andere partijen terwijl hij verzorging kreeg”, zegt Mario Stephan, landenverantwoordelijke voor Artsen Zonder Grenzen in Egypte. “We herhalen dat ziekenhuizen en gezondheidsfaciliteiten moeten gerespecteerd worden door alle partijen, zodat medische hulp kan geboden worden aan alle patiënten die het nodig hebben.”