Sociale media

  • NL
Open the menu

Honderden gewonden in Syrië na bom op drukke markt in belegerde voorstad van Damascus

Bij een bominslag op een drukke markt vielen op 9 oktober honderden gewonden in de voorstad Erbin (in Oost-Ghouta) nabij Damascus. Om en bij de 50.000 inwoners worden hier nu al meer dan twee jaar belegerd. Artsen Zonder Grenzen, dat meer dan 100 gezondheidscentra in het land ondersteunt, waaronder in Oost-Ghouta, vreest dat dokters in Erbin en in andere belegerde gebieden het moeilijk hebben met de massale toestroom van gewonden.

Syrië, 2013. © Robin Meldrum/AZG
Syrië, 2013. © Robin Meldrum/AZG

Sinds 4 oktober zijn de bombardementen en beschietingen in de streek van Erbin intenser geworden. Het ergste incident was de bominslag op de markt, waarna een nabijgelegen ziekenhuis dat door Artsen Zonder Grenzen wordt ondersteund, maar waar geen Artsen Zonder Grenzen-personeel aanwezig is, een massale toestroom van 250 gewonden te verwerken kreeg.

“Na de bominslag op de markt vorige donderdag wordt onze spoedafdeling overstelpt,” aldus een van de dokters in het ziekenhuis, die anoniem wenst te blijven. “Ik moest mijn tranen verbijten toen we bij drie zwaargewonde kinderen ledematen moesten amputeren. Door de voortdurende noodsituatie van de voorbije dagen hebben we 95 % van onze voorraad geneesmiddelen en medisch materiaal opgebruikt. Aangezien de bombardementen aanhouden en er ook deze ochtend (16 oktober) weer enorm veel gewonden zijn binnengekomen, zijn we erg bezorgd voor de komende dagen en weken. We worden belegerd en het is bijzonder moeilijk om onze voorraden aan te vullen. Ik ben droevig en woedend tegelijk, want we zullen niet al onze patiënten de nodige zorgen kunnen toedienen.”

Tussen 4 en 14 oktober verzorgde het ziekenhuisteam in totaal 975 patiënten met oorlogsverwondingen. 180 van hen waren kinderen jonger dan vijf, 345 van hen meisjes en vrouwen. De spoedafdeling van het ziekenhuis was constant volzet en het chirurgische team voerde 495 operaties uit op de patiënten met de zwaarste verwondingen. Tot nu toe overleefden 63 patiënten hun verwondingen niet. Onder hen 10 kinderen jonger dan vijf.

Het Syrische medische team, dat sinds april 2013 wordt ondersteund door Artsen Zonder Grenzen en met wie Artsen Zonder Grenzen momenteel dagelijks in contact staat, had het bijzonder moeilijk om deze hoge aantallen te verwerken. In september nog bood Artsen Zonder Grenzen hulp met een grotere levering van medisch materiaal dan normaal. Daardoor was het ziekenhuis enigszins voorbereid, maar door het grote aantal gewonden zit de ziekenhuisapotheek snel door een aantal essentiële voorraden heen. Artsen Zonder Grenzen probeert nu de voorraden opnieuw aan te vullen, onder meer met narcosemiddelen, antibiotica en infuusvloeistoffen waar de ziekenhuisdirecteur dringend om had gevraagd. Een uitdaging van formaat in een gebied dat sinds meer dan twee jaar belegerd wordt.

“Deze vreselijke bombardementen en slachtingen in Erbin zijn een duidelijk voorbeeld van het onophoudelijke geweld in de Syrische belegerde enclaves en illustreren dat deze ziekenhuizen uitgebreide steun nodig hebben,” aldus Bart Janssens, Directeur Operaties van Artsen Zonder Grenzen. “De omstandigheden en de stress voor Syrische medici, die elke dag op gevaar van eigen leven aan het werk gaan, zijn ondraaglijk geworden. De dokters zijn al twee jaar de klok rond in de weer om noodgevallen te behandelen. Ze weten nooit wanneer de stroom zal uitvallen, wanneer er watertekort zal zijn in het ziekenhuis en of er nog brandstof zal zijn voor de ziekenwagen. Ze hebben het al bijzonder moeilijk om de fundamentele medische diensten gaande te houden, laat staan dat ze het hoofd kunnen bieden aan deze extreme noodsituaties.”

Artsen Zonder Grenzen beheert zelf drie ziekenhuizen in het noorden van Syrië, maar elders kunnen Artsen Zonder Grenzen-teams niet rechtstreeks aan het werk omdat ze geen toelating kregen of het te gevaarlijk zou zijn. Om bijstand te verlenen aan Syrisch medisch personeel, zette Artsen Zonder Grenzen een grootschalig steunprogramma op, met bijzondere aandacht voor gebieden die belegerd worden en afgesneden zijn van bijstand. De steun is bestemd voor meer dan 100 ziekenhuizen en medische centra over het hele land. De organisatie zorgt voor de bevoorrading, helpt de voorzieningen draaiende te houden, geeft medische opleidingen en doet gerichte donaties voor specifieke medische noodsituaties.