Sociale media

  • NL
Open the menu

Het water is weg, maar de spanning blijft in Bentiu


Bentiu bevindt zich in een van de gebieden dat het hevigst door de burgeroorlog is getroffen. Op een overbevolkt VN-terrein verblijven tienduizenden mensen.  In augustus liep het kamp onder water als gevolg van hevige neerslag. Het regenwater mengde zich met door ontlasting vervuild water waardoor de mensen in één groot moeras leefden. Vele vluchtelingen sliepen staande, met hun kinderen in de armen. Intussen is er wat aan de afwatering gedaan, maar de situatie in het kamp blijft gespannen en ziekten liggen op de loer.

Bentiu, 2014. © Jean-Pierre Amigo/AZG
Bentiu, 2014. © Jean-Pierre Amigo/AZG

Artsen Zonder Grenzen heeft samen met andere organisaties inmiddels een 2 kilometer lang afwateringskanaal gegraven en de afwatering verbeterd. Hierdoor is het waterpeil gedaald. Binnen het kamp zijn er nog steeds gebieden die overstroomd zijn, maar het merendeel van de onderkomens staat droog.

Greppels

“Achter het prikkeldraad om het terrein heen, gaat het dagelijks leven door. Mensen bouwen van klei mini-dijkjes en graven greppels om hun onderkomens veilig te stellen. Grond werd op een bepaald moment zelfs onderling verkocht voor 5 Zuid-Sudanese pond (80 eurocent),” vertelt Vanessa Cramond, noodhulpmanager van Artsen zonder Grenzen.

“Buiten het kamp is het nog steeds gevaarlijk. Gewapende mannen overal, winkels en markten zijn dicht, scholen zijn veranderd in bordelen of brouwerijtjes. Kindsoldaten in veel te grote uniformen met splinternieuwe geweren over de schouder zijn niet ongewoon. Wel lijkt het erop dat er minder aanvallen op vrouwen en kinderen plaatsvinden die zich buiten het kamp wagen om brandhout te zoeken. VN-troepen voeren drie keer per dag speciale patrouilles uit langs de route naar het kamp.” 

Veldhospitaal

Artsen Zonder Grenzen runt een veldhospitaal in het kamp. De afgelopen zes weken bleek dat 7 procent van de kinderen die wij met een sneltest onderzochten ernstig ondervoed waren, nu is dat teruggelopen naar 1,3 procent.

“Hoopgevend is dat er de laatste 3 weken geen enkel kindje aan ondervoeding is gestorven. Wij denken dat dit te danken is aan de toegenomen voorziening van schoon drinkwater, verbeterde medische zorg en voedingsprogrramma’s,” aldus Vanessa Cramond.

Ook hebben wij in en buiten het kamp ruim 14.200 kinderen tegen mazelen ingeënt. Daarnaast hebben wij in een voormalig ziekenhuis in Bentiu zelf een gezondheidspost voor mensen die buiten in dorpen leven.

Onzekere toekomst

“Maar het regenseizoen is nog niet voorbij en het laaggelegen kamp kan opnieuw overstromen. Als het niet meer regent, kan er een tekort aan schoon drinkwater ontstaan. Zolang er geen politieke oplossing in zicht is, blijft de toekomst hier onzeker,” besluit Vanessa Cramond.