Sociale media

Open the menu

Geweld in Noord-Kivu, D.R. Congo: (opnieuw) tienduizenden mensen ontheemd, AZG breidt zijn hulp uit

Tienduizenden mensen hebben veiligheid gezocht in informele kampen in Kanyaruchinya, tien kilometer ten noorden van de stad Goma. Zij zijn gevlucht voor de hernieuwde gevechten tussen de groepering M23 en het Congolese leger in de regio Rutshuru. Humanitaire organisaties moeten dringend reageren om op de enorme nood van deze mensen te reageren. De gevechten tussen het Congolese leger en M23 hebben sinds eind maart al 186.000 mensen op de vlucht gedreven.

Volgens de provinciale autoriteiten zijn sinds eind oktober meer dan 74.000 mensen in het grondgebied van Nyiragongo aangekomen na de intensivering van de gevechten tussen de M23 en het Congolese leger, voornamelijk in de plaats Kanyaruchinya, maar ook in Munigi en Kibati. De toestroom is constant en het aantal mensen neemt nog steeds toe.
Volgens de provinciale autoriteiten zijn sinds eind oktober meer dan 74.000 mensen in het grondgebied van Nyiragongo aangekomen na de heropflakkering van de gevechten tussen de M23 en het Congolese leger. De toestroom is constant en het aantal mensen neemt nog steeds toe, vooral op plaatsen als Kanyaruchinya, Munigi en Kibati. © Moses Sawasawa , 4 november 2022

Duizenden ontheemden zonder medische zorg, onderdak, voedsel, water of toiletten

In en rond Kanyaruchinya hadden reeds duizenden ontheemden onderdak gevonden. Zij waren naar daar gevlucht voor eerdere gevechten en de vulkaanuitbarsting van mei 2021. Hun levensomstandigheden waren al uiterst precair; de nieuwe golf van ontheemden heeft de behoeften van de bewoners nu aanzienlijk vergroot. "De ontheemde gezinnen hebben bij hun vlucht alleen het hoognodige meegenomen. Ze hebben letterlijk niks hier: geen gezondheidszorg, geen onderdak, geen voedsel, water of toiletten”, zegt dokter Maria Mashako, medisch coördinator van Artsen Zonder Grenzen in Goma.

Enorme stijging van patiënten, AZG breidt medische noodhulp uit

In het gezondheidscentrum van Kanyaruchinya, dat door AZG wordt gesteund, is het aantal consultaties spectaculair gestegen van gemiddeld 80 per dag (in oktober) tot 250. Onze teams breiden hun hulp aan het centrum uit zodat we 24 uur per dag patiënten kunnen blijven ontvangen.

  • Onze kwaliteitszorg in het gezondheidscentrum is volledig gratis
  • We behandelen vooral patiënten met ademhalingsinfecties, diarree en huidinfecties
  • Sinds juli hebben we er 10.000 consulten verricht
Geogaste, een MSF-verpleegster, ontvangt elke patiënt voordat ze hem of haar doorverwijst naar het consultatiebureau. Zij neemt de vitale functies van de patiënt op en kan nagaan of een kind malaria heeft. Bij Sifa Christine, de jonge patiënte op de foto, is de sneltest positief. Als de patiënt snel wordt behandeld, is de kans op complicaties kleiner. Een snelle behandeling beperkt het risico op complicaties. AzG steunt het gezondheidscentrum in Kanyaruchinya sinds juli en verleent gratis kwaliteitszorg aan ontheemden, getroffenen en omwonenden. Sinds de nieuwe golf van massale verplaatsingen eind oktober is het aantal consulten verdrievoudigd.
Onze verpleegkundige Geogaste neemt de vitale functies op van dit kind, om snel na te gaan of het malaria heeft. © Moses Sawasawa , 4 november 2022

Vrees voor uitbraak cholera: AZG levert 200.000 liter drinkwater per dag

Maar weinig humanitaire actoren reageerden op deze crisis in de afgelopen maanden. Daarom heeft Artsen Zonder Grenzen beslist om – naast de uitbreiding van onze medische reactie -  ook in te zetten op water- en sanitaire voorzieningen in Munigi en Kanyaruchinya.

"Door de overbevolking, gebrek aan drinkbaar water en de slechte hygiënische omstandigheden in de kampen vrezen we uitbraken van wateroverdraagbare ziekten zoals cholera. Sinds het weekend van 29-30 oktober hebben we onze drinkwaterdistributies verdubbeld”, aldus Mashako. “We leveren nu 200.000 liter water per dag op meer dan tien locaties. Maar er is absoluut veel meer nodig om iedereen van water te voorzien.”

Dringend nood aan onderdak en voedsel

De toenemende regenval van de afgelopen weken heeft de precaire levensomstandigheden van de ontheemden nóg verder verslechterd. Duizenden ontheemden lopen zo ernstig risico op malaria of luchtweginfecties.  Hun toegang tot fatsoenlijk onderdak is daarom een prioriteit. Ook het gebrek aan voedsel is zorgwekkend: de meeste gezinnen zijn momenteel afhankelijk van humanitaire hulp om te kunnen eten.