Sociale media

  • NL
Open the menu

Gevechten in Oost-Congo: noodhulp in 6 vluchtelingenkampen, 5 ziekenhuizen


Artsen Zonder Grenzen heeft haar hulp in en rond Goma uitgebreid in verband met de recente gevechten in het oosten van Congo. Op dit moment bieden onze teams medische hulp, zorg op water-en-sanitatiegebied en hulp bij ondervoeding in zes vluchtelingenkampen in de omgeving van Goma. Daarnaast werken er teams in drie ziekenhuizen in de provincie Noord-Kivu en in twee ziekenhuizen in Zuid-Kivu en bieden zij medische zorg in gezondheidsposten, via mobiele hulpposten en in cholerabehandelcentra.

Don Bosco © Jean-Paul Delain/MSF
Don Bosco © Jean-Paul Delain/MSF


Hulp in vluchtelingenkampen rond Goma

In de omgeving van Goma, de hoofdstad van Noord-Kivu, bevinden zich nu meer dan 100.000 vluchtelingen verspreid over verschillende kampen. Artsen Zonder Grenzen biedt hulp in zes daarvan: Bulengo, Mugunga 1 en 3, Lac Vert (ten noordwesten van Goma), Don Bosco en Kibumba (beide ten noorden van Goma).

De teams richten zich hierbij vooral op voedingshulp, vaccinaties en voorkomen van verspreiding van besmettelijke ziekten als mazen en cholera dat door besmet water wordt overgebracht. Er is een tekort aan schoon water, hulpgoederen en hygiënische voorzieningen.

Werk van onze teams in de vluchtelingenkampen

In de vluchtelingenkampen zorgen onze teams voor medische zorg. De grootste groep patiënten betreft kinderen onder de vijf jaar met acute luchtweginfecties en diarree (beide kunnen levensbedreigend zijn voor kinderen). We screenen kinderen ook op ondervoeding. Ruim 130 kinderen zijn opgenomen in ons therapeutisch voedingsprogramma.

In Mugunga 1 en 3, Lac Vert zijn grootschalige vaccinatieacties tegen mazelen voor kinderen tussen de 6 maanden en 15 jaar aan de gang; in het Don Bosco kamp is dat reeds afgerond.

De teams bouwen ook honderden noodtoiletten (latrines) en douches. Extra specialisten op het gebied van water en sanitatie zijn inmiddels gearriveerd.

Er is ook cholerabehandelunit met 20 bedden opgezet, en we ondersteunen het cholerabehandelcentrum in het algemene ziekenhuis in Goma.

Noord-Kivu: werk in steden en dorpen

Sinds 22 november ondersteunden we het Virungaziekenhuis in Goma-Stad. Omdat het aantal gewonden nu sterk afneemt, staken wij komende week ons werk in dit ziekenhuis. Er werden 53 patiënten voor verpleging opgenomen.

In het ziekenhuis van Masisi zijn in de maand november 55 gewonden behandeld en werden er 191 operaties uitgevoerd, een toename, wat op onveiligheid in het gebied wijst. Daarnaast bieden mobiele teams medische zorg in de dorpen Rubaya en Kibabi waar zo'n 38.000 gevluchte Congolezen hun heil hebben gezocht. In november hebben we hier 199 mensen behandeld voor cholera, waarvan eenderde jonge kinderen.

In Rutshuru behandelden we in november 23 cholerapatiënten. Het merendeel van onze Congolese medewerkers is nog steeds niet terug in Pinga nadat zij voor hevige gevechten vluchtten. Desondanks slagen onze teams erin twee mobiele hulpposten uit te voeren en de gezondheidspost in Pinga te ondersteunen.

Zuid-Kivu

Intussen gaat het werk in twee ziekenhuizen en gezondheidsposten in de oostelijke provincie Zuid-Kivu door. We werken in Minova, Bewereman, Bunyakiri en Baraka. In het ziekenhuis in de stad Baraka voerde ons team afgelopen maand 17.000 medische consulten uit. Malaria is een grote zorg: per week voerden we in november gemiddeld 1.315 malariaconsulten uit, een stijging van 33% ten opzichte van oktober.

Goma: situatie vluchtelingen