Sociale media

Open the menu

Een overzicht van onze covid-19-projecten in België: update van 21 april

Leah maakt deel uit van het mobiele team dat advies geeft in infectiepreventie en -controle aan verschillende opvangcentra voor daklozen en migranten.
Leah maakt deel uit van het mobiele team dat advies geeft in infectiepreventie en -controle aan verschillende opvangcentra voor daklozen en migranten. © Kristof Vadino, april 2020.

Daklozen en migranten in Brussel

Een mobiel team geeft training en advies aan ongeveer 20 opvangstructuren voor daklozen en migranten. We helpen hen met een infectiepreventie – en controle. Tot nu toe hebben we bijna 3.000 daklozen en migranten bereikt.

In het medisch opvangcentrum aan Tour en Taxi – waar we vermoedelijke patiënten opvangen, testen en hen medisch opvolgen – hebben we de capaciteit uitgebreid tot 108 bedden. Een derde zone staat klaar om 32 bedden te openen.

In de humanitaire hub, één van onze reguliere projecten, deden we aan triage en doorverwijzing van vermoedelijke patiënten. Door de afname in de patiëntenstroom, hebben we nu ons werk opnieuw overgedragen aan partner Dokters van de Wereld. We blijven partner in de hub en geven opnieuw ondersteuning indien nodig.   

Een mobiel team geeft training aan het personeel van een woonzorgcentrum in Jette.
Een mobiel team geeft training aan het personeel van een woonzorgcentrum in Jette. ©  Olivier Papegnies, april 2020.

Woonzorgcentra in Brussel en Vlaanderen

In nauwe samenwerking met de autoriteiten zetten we 3 mobiele teams in, die tot nu toe 50 woonzorgcentra in Brussel hebben bezocht. Drie andere mobiele teams richten zich op de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Tot nu toe hebben ze 7 centra bezocht in Humbeek, Beringen en Tervuren, Landen, Mechelen, Genk, Aalst, Halle. Elk team bestaat uit een verpleegkundige en een gezondheidspromotor, plus psychologische ondersteuning wanneer dat nodig is. We bieden:

  • sensibilisering en opleiding in bescherming & infectiebeheersing, en rationeel gebruik van de beschermingsuitrusting
  • de nodige procedures en maatregelen om vermoedelijke en bevestigde patiënten te isoleren en de andere bewoners en het personeel te beschermen tegen mogelijke infecties
  • steun en informatie over het desinfecteren van besmette zones
  • psychologische ondersteuning en informatie

Schakelzorg

Een mobiel team ondersteunt schakelzorgcentra in het beschermings- en gezondheidsmanagement. Dit zijn centra voor Covid-19-patiënten die opgenomen waren op intensieve zorg maar nog steeds een (lager) niveau van zorg nodig hebben of nog niet naar huis kunnen. Tot nu toe werd het team ingezet in Sint-Truiden, Lier, Brasschaat, Lommel, Rillaar, Zuierkerke, Mechelen en Antwerpen.

Ziekenhuizen In Vlaanderen

We beheren 'een wasstraat' in de Antwerpse ziekenhuizen van Stuyvenberg, Middelheim en Jan Palfijn. We wassen en ontsmetten de schorten die in de Covid-19-units van het ziekenhuis worden gebruikt. Deze dienst wordt volgende week overgedragen aan het Zorgnet Antwerpen.

We hebben ook ondersteuning geboden bij het definiëren, implementeren en trainen van protocollen voor beschermende kledij en infectiepreventie en -controle in verschillende Antwerpse ziekenhuizen.

Het St-Trudoziekenhuis in Sint Truiden bieden we expertise in decontaminatie van herbruikbaar materiaal.

Ziekenhuizen in Wallonië

In het ziekenhuis CHU Ambroise Paré in Bergen overleggen we met het personeel hoe de patiëntenstroom op de spoeddienst het best kan worden aangepakt.
In het ziekenhuis CHU Ambroise Paré in Bergen overleggen we met het personeel hoe de patiëntenstroom op de spoeddienst het best kan worden aangepakt. © Pablo Garrigos, april 2020.

Het ziekenhuiscentrum Hospitalier Universitaire Ambroise Paré in Bergen geven we advies, opleidingen en training:

  • in de bescherming en de bestrijding van infecties
  • in triage
  • psychosociale ondersteuning van het personeel
  • bij de reorganisatie van het ziekenhuis en bij het beheer van de crisis
  • bij het creëren van extra ziekenhuiscapaciteit, indien nodig

Ook het Saint Joseph ziekenhuis in Bergen en het ziekenhuis van Hornu krijgen advies en ondersteuning op het gebied van infectiepreventie en -controle, patiëntenstroom en psychosociale steun.

We beheren een 'wasstraat' in het psychiatrisch ziekenhuis "Le Chene aux Haies" voor de ziekenhuizen in de regio van Bergen. De 'wasstraat' in Charleroi is in aanbouw.

Woonzorgcentra in Wallonië

In nauwe samenwerking met l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) starten twee mobiele teams (binnenkort drie) in de provincie Henegouwen om het personeel van de woonzorgcentra te ondersteunen. Tot nu toe hebben we 5 rusthuizen bezocht.

Infectiepreventie en -controle

We ontvangen veel verzoeken van organisaties om trainingen te geven in infectiepreventie en -controle en maatregelen te implementeren om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Tot nu toe heeft het team één centrum voor daklozen in La Louvière geadviseerd.