Sociale media

  • NL
Open the menu

Drie jaar oorlog in Syrië


Al drie jaar lang worden steden, dorpen, ziekenhuizen, en alles waarvan de Syriërs afhankelijk waren voor hun overleving, vernietigd  door de oorlog. Door heel het land vluchten families van de ene plek naar de andere, telkens met minder bezittingen. Het hele land verkeert in een medische crisis, die het zwaarst is in gebieden die rechtstreeks door geweld zijn getroffen. Maar de crisis laat zich ook voelen buiten Syrië: in de buurlanden proberen meer dan twee miljoen vluchtelingen te overleven.

Irbid, Jordanië © Enass Abu Khalaf-Tuffaha
Irbid, Jordanië © Enass Abu Khalaf-Tuffaha

Verwondingen door geweerschoten, bominslagen en granaatscherven zorgen voor een lange lijst medische complicaties in Syrië. Maar moederzorg, vaccinaties, brandwonden, chronische ziektes die dodelijk worden wanneer de medicatie wordt onderbroken, vervolledigen de wachtlijst met dringende behoeftes. Miljoenen Syriërs zijn afhankelijk van de beperkte medische hulp die nog kan geboden worden, in geïmproviseerde klinieken in kelders en privéwoningen.

Medische hulp in Syrië

Artsen Zonder Grenzen biedt medische hulp in Syrië sinds juni 2012. De eerste projecten werden opgezet in delen van Noord-Syrië, waar de noden hoog waren en waar het mogelijk was geïmproviseerde hospitalen en klinieken op te zetten. Medische teams hebben tot nu toe 140.000 medische raadplegingen gehouden, vooral voor zware verwondingen en levensbedreigende ziektes. Er werden 7000 chirurgische ingrepen uitgevoerd, en 1900 bevallingen medisch begeleid.

Door de oorlog is het echter uitzonderlijk moeilijk om hulp te bieden. De intensiteit en de onvoorspelbaarheid van het conflict maken het moeilijk om mensen te bereiken. Op de avond van 2 januari 2014 werden vijf van onze medewerkers meegenomen uit een huis in het noorden van Syrië, waar ze medische hulp boden aan de Syrische bevolking. Artsen Zonder Grenzen doet al het nodige voor hun vrijlating in alle veiligheid.

Het ziekenhuis en de twee medische centra in de regio van dit incident zijn momenteel gesloten. Maar omdat de noden zo groot zijn, gaan de medische activiteiten in vijf veldhospitalen en medische centra op andere plaatsen in Syrië wel verder.

Ook ons programma ter ondersteuning van Syrische medische netwerken gaat door. We geven medische voorraden en technische ondersteuning aan vijftig hospitalen en tachtig gezondheidscentra in zeven provincies, zowel in gebieden onder controle oppositiegroepen als in gebieden onder controle van de regering, en ook in betwist gebied. Omdat we in een intense oorlogssituatie werken, herevalueren we constant onze projecten en activiteiten in met het oog op de veiligheid van onze mensen.

Cijfers voor hulpverlening in Syrië (tot eind januari 2014)

Raadplegingen spoedgevallen:  49.083
Poliklinische raadplegingen: 94.389
Chirurgische ingrepen: 6895
Bevallingen:  1962
Spoedvaccinatie tegen mazelen (april tot juni 2013): 75.000 kinderen

 

Medische hulp voor Syrische vluchtelingen

Meer dan twee miljoen Syrische vluchtelingen zijn geregistreerd of wachten op registratie in de buurlanden van Syrië. Het werkelijke aantal vluchtelingen zou echter nog veel hoger kunnen zijn. In vergelijking met Syrië is de situatie in de buurlanden veel beter, maar de mogelijkheden van deze landen om hulp te bieden, geraken uitgeput. De tekorten in de medische hulpverlening worden steeds groter, terwijl de noden van de vluchtelingen allerminst kleiner worden.

In Irak zijn er meer dan 210.000 Syrische vluchtelingen. Hier voorziet Artsen Zonder Grenzen raadplegingen in dagklinieken, sessies rond geestelijke gezondheidszorg, en water en sanitaire voorzieningen op verschillende plaatsen, met name in Domeez en Kawargosk en enkele transitkampen. Gemiddeld houden de teams van Artsen Zonder Grenzen 3000 raadplegingen per week in Irak.

In Jordanië verblijven meer dan 575.000 Syrische vluchtelingen, waarvan de meerderheid niet in vluchtelingenkampen verblijft. Artsen Zonder Grenzen stopte haar project in Zataari in 2013, toen andere organisaties de capaciteit hadden om gezondheidszorg aan te bieden. Tegelijkertijd bleek uit onderzoek dat gezondheidszorg voor zwangere en pas bevallen vrouwen problematisch was voor vluchtelingen die niet in vluchtelingenkampen wonen.

Daarom werd in november 2013 een nieuw project opgestart, met moederschapszorg, zorg voor pasgeborenen en pediatrie. Eind januari 2014 waren in het project 1753 raadplegingen voor zwangere vrouwen gehouden, en 303 bevallingen waren medisch begeleid.

Het project voor spoedchirurgie in het openbare ziekenhuis van Ramtha, vlak aan de Syrische grens, draait nog steeds op volle toeren. Meer dan 540 levensreddende ingrepen werden er al uitgevoerd bij Syrische oorlogsgewonden. Het gaat vaak zware om zware verwondingen aan de borst, buikstreek en ledematen.

In Amman heeft Artsen Zonder Grenzen een project voor reconstructieve chirurgie. Het gaat om complexe orthopedische, plastische, en tand- en kaakchirurgie voor slachtoffers van geweld. De meeste patiënten komen uit Syrië. Het project voorziet ook in de nodige kinesitherapie, psychosociale ondersteuning en postoperatieve opvolging.

In Libanon zijn nu meer dan 990.000 Syrische vluchtelingen. De lacunes in de gezondheidszorg voor vluchtelingen worden er steeds groter. Tweedelijnszorg, medische begeleiding om te bevallen in een ziekenhuis, en de behandeling voor chronische ziekten  worden steeds moeilijker te krijgen.

Artsen Zonder Grenzen biedt vluchtelingen medische hulp. Het gaat daarbij onder meer om de behandelingen van zowel acute als chronische ziektes, inentingen, de medische begeleiding van zwangere vrouwen, en geestelijke gezondheidszorg. Teams verdelen ook hulpgoederen.

De meeste projecten van Artsen Zonder Grenzen zijn opgezet in de Bekaa-vallei (4 medische centra), in Tripoli (ondersteuning van twee  ziekenhuizen en twee medische centra), en in Saida en Shatila, waar de meeste Palestijnen uit Syrië zich verzameld hebben.

Cijfers voor hulpverlening aan Syrische vluchtelingen (tot eind januari 2014)

Raadplegingen in Irak (incl. geestelijke gezondheidszorg):  173.030
Spoedhulp, moederschapszorg en poliklinische raadplegingen in Jordanië:   22.914
Chirurgische ingrepen in Jordanië:  956 956
Raadplegingen in Libanon (incl. geestelijke gezondheidszorg en moederschapszorg):

119.813