Sociale media

Open the menu

Covid-19-respons in Spanje: ziekenhuis met 100 bedden voor patiënten met milde symptomen in Madrid

Artsen Zonder Grenzen is begonnen met de COVID-19-respons in het universitair ziekenhuis van Alcalá de Henares in Madrid. In overleg met de Spaanse gezondheidsautoriteiten, hebben we er 100 bedden voorzien voor patiënten met milde symptomen. De afdeling dient als ontlasting voor de spoedafdeling van het ziekenhuis  Príncipe de Asturias, waarnaar patiënten voor intensieve zorg worden doorverwezen.

Deze interventie is essentieel om het aantal infecties in ziekenhuizen terug te dringen en om de zorg voor ernstige patiënten effectiever te maken. We adviseren ook de stuurgroep van het ziekenhuis over de risicobeoordeling en de uitvoering van hygiëne- en beschermingsmaatregelen om de overdracht van corona binnen de muren van he ziekenhuis te verminderen en het casemanagement te verbeteren.

"Onze doelstelling is tweeledig: ziekenhuizen en gezondheidscentra helpen ontlasten zodat ze zich kunnen concentreren op de zorg voor de zwaarst getroffen patiënten, en de bescherming van onze ouderen, een van de meest kwetsbare groepen in deze epidemie, versterken", legt dokter David Noguera uit, voorzitter van Artsen Zonder Grenzen Spanje. "Het is een eer voor ons om al onze ervaring in dienst te stellen van de meest kwetsbare mensen, en dat doen we vanuit zin voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij onze samenleving.”

kennis en ervaring in epidemiebeheer ten dienste van spaanse autoriteiten

Wij zijn gewend om op te treden wanneer epidemieën de capaciteiten van de sociale en gezondheidsstelsels te boven gaan, en zijn van mening dat de huidige situatie moet worden behandeld als een humanitaire noodsituatie. Een verandering in de visie en in de manier van handelen is vereist, waarbij naar oplossingen moet worden gezocht die buiten het gebruikelijke liggen.

Gewone beheersystemen zijn niet bestand tegen de voortdurende druk van nieuwe gevallen in tijden van zeer besmettelijke pandemieën en vereisen een vastberaden aanpassing van het systeem om de capaciteit voor het beheer van gevallen te vergroten en te voorkomen dat het gezondheidssysteem instort.

Het gezondheidsbeleid en de gezondheidsprotocollen moeten op centraal niveau worden ontworpen en op lokaal niveau worden uitgevoerd en gehandhaafd. Alle actoren die betrokken zijn bij de aanpak van de epidemie hebben precieze instructies nodig.

Dit maakt een veel snellere besluitvorming mogelijk, de onmiddellijke uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn om het sterftecijfer te verminderen en de verspreiding van de epidemie te vertragen, en het gebruik van alle beschikbare middelen in de reactie op de epidemie.

Het is ook een prioriteit om de besmetting binnen de gezondheidsstructuren een halt toe te roepen. Ziekenhuizen met bevestigde patiënten moeten gescheiden worden van die zonder coronapatiënten om de zorg voor patiënten met andere pathologieën een lager risico op besmetting te garanderen.

Artsen Zonder Grenzen heeft al haar kennis en ervaring in het beheer van epidemieën en gezondheidscrises ten dienste gesteld van de Spaanse gezondheidsautoriteiten om de epidemie te beheren en te beheersen.