Sociale media

Open the menu

COVID-19: Artsen Zonder Grenzen werkt in België voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen

In overleg met de Belgische gezondheidsautoriteiten zetten we activiteiten op om de opsporing en het beheer van de Covid-19-patiënten onder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te versterken. Deze interventie vormt een aanvulling op de initiatieven van Artsen Zonder Grenzen in andere COVID-19-landen, zoals Italië, Frankrijk en Hong Kong. We ondersteunen op die manier het gezondheidssysteem dat zijn capaciteit versterkt om gevallen te voorkomen en te behandelen.

Met heel ons hart bij zorgpersoneel en patiënten

Coördinator van de respons in België en voorzitter van Artsen Zonder België dokter Bertrand Draguez: "Artsen Zonder Grenzen is met heel haar hart bij de mensen die door de ziekte zijn getroffen. We bewonderen ook de moed van al het gezondheidspersoneel dat zich tomeloos inzet voor de bestrijding van de pandemie."

Bevolkingen in precaire situaties zoals migranten en daklozen zijn bijzonder kwetsbaar voor de Covid-19-epidemie. "In de context van deze epidemie zijn we bijzonder verontrust over het lot van de bevolkingsgroepen die zijn uitgesloten van het gezondheidssysteem", stelt Djoen Besselink, coördinator van de Belgische projecten voor Artsen Zonder Grenzen. "Deze mensen hebben eenvoudigweg geen manier om preventieve maatregelen tegen het virus te nemen. Ze kunnen hun handen niet wassen of zich niet isoleren van anderen, omdat ze geen huis hebben om in te blijven.”

Welke activiteiten zetten we op?

  • We zetten een triage- en opvangstructuur met een capaciteit van 50 bedden (eventueel uit te breiden tot 150 bedden) opzetten voor kwetsbare mensen op in Brussel. Het doel van dit project is om voor mensen die geen onderdak hebben, een thuis te creëren waar ze kunnen worden geïsoleerd, de nodige medische follow-up kunnen krijgen en indien nodig kunnen worden overgeplaatst naar medische voorzieningen in de stad. Deze faciliteit maakt het mogelijk om verdachte Covid-19-patiënten op te vangen, te isoleren, te behandelen en de verspreiding van de ziekte te voorkomen. 
  • Een mobiel opsporings- en sensibiliseringsteam zorgt voor gezondheidspromotie en infectiepreventie en -bestrijding om de rusthuizen in de Brusselse regio bij te staan. Het team zal ook psychologische ondersteuning bieden in deze rusthuizen als dat nodig is.
  • We ondersteunen 2 ziekenhuiscentra in de provincies Henegouwen en Antwerpen, mocht blijken dat hun capaciteit verhoogt moet worden. Hiervoor evalueren we de opnamecapaciteit en de technische en opleidingsondersteuning die deze ziekenhuizen nodig hebben. 

De teams van Artsen Zonder Grenzen blijven hun medische activiteiten overal ter wereld in stand houden, in een context waarin reisbeperkingen en beperkingen op het verkeer van hulpmateriaal vaak de continuïteit van deze activiteiten in gevaar brengen.