Sociale media

Open the menu

Bevolking centrale deel Zuid-Sudan zwaar getroffen door conflict

Het slepende conflict in Zuid-Sudan en in het bijzonder in het centrale deel van het land heeft een groot effect op de bevolking. Mensen in de districten Mayendit en Leer moeten voortdurend op de vlucht slaan voor geweld. Vrouwen, kinderen en mannen hebben alleen met de grootste moeite toegang tot basisvoorzieningen als voedsel, water en gezondheidszorg.

Ondervoeding

In de afgelopen weken heeft een medisch team van Artsen Zonder Grenzen in de gebieden rond Dablual en Mirniyal in het noorden van Mayendit extreem hoge niveaus van ondervoeding waargenomen. 25 procent van de kinderen jonger dan 5 jaar was ondervoed en tot 8,1 procent van die groep was ernstig ondervoed.

© Nicolas Peissel
© Nicolas Peissel. 

‘Dat betekent dat een kwart van de kinderen die we in onze klinieken zien, ondervoed  zijn en dat bijna een tiende in een ernstige toestand verkeert’, zegt projectcoördinator Nicolas Peissel van Artsen Zonder Grenzen. ‘Deze cijfers zijn zeer zorgelijk.’

Gespannen situatie

Artsen Zonder Grenzen heeft haar reguliere mobiele klinieken uitgebreid met de mogelijkheid ondervoeding te behandelen. Vanwege de gespannen situatie in het gebied is het nu onmogelijk om er een ziekenhuis op te zetten of zelfs maar mensen door te verwijzen naar andere medische voorzieningen. Dat zou zowel de patiënten als medische staf in gevaar brengen. Het beiden van gezondheidszorg is in deze omstandigheden een enorme opgave, vooral ook omdat mensen voortdurend van de ene plek naar de andere trekken op zoek naar veiligheid.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de komende maanden zijn volgens Peissel somber, doordat het droge seizoen het nog moeilijker maakt om aan voedsel te komen. ‘Als mensen geen veilige plek om te overleven kunnen vinden, met genoeg schoon drinkwater, voedsel, onderdak en medische zorg, dan is het niet waarschijnlijk dat de situatie voor deze mensen zal verbeteren’, zegt Peissel.