Sociale media

  • NL
Open the menu

Bentiu, Zuid-Sudan: vluchtelingen sterven door ziekte en ondervoeding


Op de VN-basis in Bentiu, Zuid-Sudan, neemt de sterfte onder de ongeveer 45.000 mensen die er hun toevlucht hebben gezocht in een alarmerend tempo toe, waarschuwt Artsen Zonder Grenzen. Eenvoudig te voorkomen ziekten en ernstige ondervoeding eisen hun tol. Artsen Zonder Grenzen roept op tot een snelle uitbreiding van de watervoorziening, verbetering van de hygiëne en de bouw van meer latrines.

Vluchtelingen zoeken veiligheid op de VN-basis in Bentiu.  © Hosanna Fox/AZG
Vluchtelingen zoeken veiligheid op de VN-basis in Bentiu. © Hosanna Fox/AZG

Het aantal mensen dat bescherming heeft gezocht op de basis, is in de afgelopen twee maanden vertienvoudigd. Ze zijn op de vlucht geslagen voor meedogenloos geweld in de deelstaat Unity, waar Bentiu ligt, terwijl recente overstromingen de voorzieningen voor drinkwater en hygiëne hebben verwoest.

Volgens medische gegevens van de VN-basis sterven daar iedere dag minstens drie kinderen jonger dan vijf jaar. De meesten van hen hebben door de gebrekkige omstandigheden acute diarree, longontsteking en zijn ondervoed.

“De mensen zijn hier naartoe gekomen om veilig te zijn, maar ze zijn terecht gekomen in levensbedreigende omstandigheden”, zegt Nora Echaibi, de leider van een medisch team in het ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen op de basis. “De situatie wordt snel catastrofaal.”

Recente hevige regens hebben een al grimmige situatie verder verslechterd. Latrines zijn ondergelopen en de wegen zijn zo onbegaanbaar dat watertrucks de distributiepunten niet kunnen bereiken. Medische hulpposten en andere plekken waar hulporganisaties werken zijn overstroomd.

Er is nu slechts 4,4 liter schoon water per persoon per dag, ver onder de internationale standaard van 15 liter per dag. De vluchtelingen zien zich gedwongen te drinken uit plassen die verontreinigd zijn door ontlasting. Er is gemiddeld slechts één werkende latrine per 241 mensen. Artsen Zonder Grenzen is bang dat er meer ziekte-uitbraken, zoals cholera, hepatitis en malaria, zullen volgen.

Elke dag komen er meer vluchtelingen aan, vaak in zeer zwakke staat nadat ze lange afstanden hebben moeten lopen of lange tijden in de bossen hebben moeten schuilen zonder humanitaire hulp.

Reizen over de wegen is onmogelijk door de aanhoudende onveiligheid en door overstromingen. Voorraden als zand, essentieel tegen overstromingen, kunnen daardoor ook niet geleverd worden. Materiaal moeten nu tegen hoge kosten per vliegtuig worden vervoerd.

Het ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen op de VN-basis in Bentiu heeft 90 bedden. Tussen 17 mei en 9 juni werden er 202 patiënten voor verpleging opgenomen en werden er 70 operaties uitgevoerd. Op dit moment breidt de medische noodhulporganisatie de capaciteit van het ziekenhuis uit en versterkt zij haar medische teams.