Sociale media

Open the menu

AZG GRIJPT IN TEGEN EEN NIEUWE EBOLA-EPIDEMIE IN NOORD-KIVU

Sinds 1 augustus is er officieel sprake van een tiende ebola-epidemie in de provincie Noord-Kivu, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. Op 3 September meldden de gezondheidsinstanties 124 gevallen van ebola, waarvan 93 bevestigde en 31 vermoedelijke patiënten. Onder onze patiënten bevinden zich ook tal van collega's uit het Congolese zorgsysteem in het gebied. Zij grepen als eersten in en sommigen van hen raakten met het virus besmet.

TUSSENKOMST OP HET TERREIN

AZG grijpt in binnen de krijtlijnen van het interventieplan van het ministerie van Volksgezondheid. Onze teams hebben een behandelingseenheid opgezet in Mangina, de broeihaard van de epidemie. De eenheid telt 30 ziekenhuisbedden in quarantainetenten. Op 20 augustus telde de behandelingseenheid 37 patiënten. Bij 31 onder hen werd de ziekte na laboratoriumtests bevestigd. De overige patiënten in de behandelingseenheid worden beschouwd als verdachte of vermeende gevallen van ebola.

45 minuten verderop werd een andere quarantaine-eenheid opgezet, in Beni, een stad met 400.000 inwoners. 

centre ebola de Mangina
 © Karin Huster/AZG. Congo, Agustus 2018.

AZG plant ook de organisatie van opleidingen rond preventie en infectiebeheer voor personeelsleden van de gezondheidscentra in het gebied. Een van de cruciale aspecten van de interventie is het behoud van het zorgsysteem, om de continuïteit van de zorgen te garanderen voor eender welk type patiënt.

Andere AZG-projecten in het gebied werden tot waakzaamheid opgeroepen en hebben binnen hun huidige activiteiten maatregelen getroffen om het risico op besmetting te beperken.

Vaccinatie

We moeten verschillende uitdagingen het hoofd bieden”, legt Gwenola Seroux uit, hoofd van de cel Noodhulp bij AZG. “Eerst moeten we uiteraard de verspreiding van de epidemie een halt toeroepen. Dat vereist bescherming voor de gezondheidswerkers en medisch materaal ter bestrijding van het virus. Een ander aspect van onze inspanningen is de vaccinatie die door het ministerie van Volksgezondheid op touw wordt gezet.”

nettoyage
 © Karin Huster/AZG. Congo, Agustus 2018.

Momenteel wordt in het zwaarst getroffen gebied een vaccinatieprogramma gevoerd tegen de epidemie, onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid en met de steun van de Wereldgezondheidsorganisatie. Inmiddels werden bijna 1.200 personen geïdentificeerd die in contact kwamen met ebolapatiënten.

conflictgebied

Ook de locatie zal voor de AZG-teams een aantal uitdagingen met zich meebrengen. In het gebied waar de epidemie is uitgebroken, heersen al lange tijd spanningen. AZG voert zo voor het eerst een noodinterventie tegen ebola in oorlogsgebied. Dat bemoeilijkt onze interventie, en vooral onze inspanningen om de verspreiding van de ziekte in moeilijk toegankelijke gebieden een halt toe te roepen. De mobiliteit van de AZG-medewerkers wordt dan ook sterk aan banden gelegd.

SAMENWERKING MET OEGANDA

Het gebied ligt erg dicht bij Oeganda en de autoriteiten in Kampala, de Oegandese hoofdstad, hebben hun burgers opgeroepen tot uiterste waakzaamheid. De AZG-teams in Oeganda speelden ook snel in op de situatie en werken samen met de nationale autoriteiten voor het geval een interventie in het land nodig zou blijken.

AZG-INTERVENTIE TEGEN EBOLA-EPIDEMIEËN IN DE DRC

Op 6 mei werd een andere ebola-epidemie gemeld in de Evenaarsprovincie, ten westen van de DRC. Sinds de uitbraak ervan helpt AZG om een medisch antwoord te bieden en de nodige zorgen toe te dienen, onder meer door toe te zien op de quarantaine van patiënten en door middel van gezondheidspromotie. De organisatie droeg ook bij tot het epidemiologisch toezicht en de veilige begraving van slachtoffers. Op 24 juli werd het officiële einde van de epidemie uitgeroepen door het Congolese ministerie van Volksgezondheid.

Er zou geen enkel verband zijn tussen deze epidemie en de uitbraak in de Evenaarsprovincie, die sinds juli officieel voorbij is.