Sociale media

Open the menu

ARTSEN ZONDER GRENZEN VERSTERKT HAAR INTERVENTIE TEGEN DE EBOLA-EPIDEMIE IN CONGO

De ebola-epidemie breidt zich uit in de provincie Equateur, met een nieuw bevestigd geval in de stad Mbandaka. Deze stad is een van de belangrijkste havens aan de Congostroom en telt meer dan één miljoen inwoners. 

Carte Mbandaka

De 2 nieuwe gevallen komen bovenop de 44 patiënten met symptomen van hemorragische koorts, waaronder 23 sterfgevallen en 3 bevestigde gevallen als gevolg van ebola in de regio. Volgens de nationale gezondheidsautoriteiten hebben 514 personen contact gehad met de tot nu toe bekende gevallen. Deze worden momenteel gecontroleerd. Om het risico van verspreiding tegen te gaan, versterkt Artsen Zonder Grenzen haar interventie in de getroffen gebieden (Mbandaka en Bikoro).

NOODHULPTEAMS AAN HET WERK

Noodhulpteams van Artsen Zonder Grenzen zijn momenteel aanwezig in Mbandaka en hebben een isolatiezone afgebakend in het belangrijkste ziekenhuis van de stad (5 bedden), alsook in het Bikoro-ziekenhuis (10 bedden). De teams bouwen verder 2 behandelingscentra voor patiënten met ebola van elk 20 bedden. 

In de komende dagen zullen er tientallen tonnen materiaal aankomen in Mbandaka (medische, beschermings- en desinfectiekits inclusief items zoals beschermende pakken, handschoenen en laarzen. Verder ook logistieke en hygiënekits met dekzeilen, chloorsproei-sets, waterbehandelingskits,… alsook palliatieve geneesmiddelen.). In het team van Artsen Zonder Grenzen dat zich momenteel op het terrein bevindt, zijn enkele van de meest ervaren medewerkers in de strijd tegen ebola operationeel (medisch personeel, experts op het gebied van infectiebeheersing en logistiekers).

EEN ERNSTIG EN ZORGWEKKEND SCENARIO 

"Dit is de negende ebola-uitbraak in Congo in de afgelopen 40 jaar. Tot nu toe hebben alle epidemieën plaatsgevonden op moeilijk bereikbare en geïsoleerde locaties, zoals vorig jaar in Likati,” zegt Henry Gray - noodhulpcoördinator voor Artsen Zonder Grenzen in Mbandaka.

"Met dit nieuwe geval in Mbandaka is het scenario veranderd en wordt de situatie zorgwekkend, omdat de ziekte een stedelijk gebied aantast. Het is essentieel om verdachte gevallen op te sporen om zo een duidelijk beeld te krijgen van de verspreiding in de stad. We werken nauw samen met het ministerie van Volksgezondheid en andere organisaties om op een  gecoördineerde, aangepaste en snelle manier de overdracht van ebola te stoppen. " 

Vaccinatie

AZG en Epicentre (de onderzoekstak van de organisatie voor epidemiologische studies) werken nauw samen met het ministerie van Volksgezondheid en de WHO om een vaccinatie tegen ebola te organiseren (rVSVDG-ZEBOV-GP ) en ondernemen verdere actie om de uitbraak onder controle te houden. Hoewel de strategie zich in de implementatiefase bevindt, zijn de pijlers van het ebola-antwoord, namelijk:

  1. De isolatie en behandeling van patiënten
  2. Het identificeren en opvolgen van mensen die in contact zijn geweest met ebolapatiënten
  3. Sensibilisering van de bevolking
  4. Veilige begrafenissen
  5. Actief op zoek gaan naar patiënten
  6. Ondersteuning van de  normale gezondheidszorg (voor patiënten met andere aandoeningen dan ebola)

Dit alles moet de verspreiding van de ziekte inperken.

Doe een gift

AZG heft hulp nodig, je hulp, om levens te redden.

De levens van alle mensen die nog niet besmet zijn met het virus en die dringend moeten worden beschermd. De levens van alle zieken die medische zorgen, aandacht en menselijkheid nodig hebben om hen te ondersteunen in hun strijd tegen deze ziekte.

Het aantal, de omvang en het onvoorspelbare verloop van al deze urgenties dwingen ons ertoe om voortdurend de budgetten voor onze interventies aan te passen. Wij willen niet het ene slachtoffer bevoordelen, ten koste van een ander. Hartelijk bedankt om daarom je gift te storten voor ons Noodhulpfonds.

Dankzij je steun kunnen wij in actie komen, waar het moet, wanneer het moet!