Sociale media

  • NL
Open the menu

Artsen Zonder Grenzen probeert Ebola in Congo in te perken


De situatie blijft ernstig, maar Artsen Zonder Grenzen wijst erop dat er op dit moment maar zes patiënten met Ebola zijn. Zij zijn geïdentificeerd en opgenomen in een speciaal centrum in de stad Isiro.

© Jorge Dirckx. Kaluamba, 2009.
© Jorge Dirckx. Kaluamba, 2009.

Er zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat de epidemie verder uitbreidt. Het noodhulpteam heeft een speciaal centrum opgezet om patiënten met Ebola te verzorgen, en heeft daarnaast ook medisch personeel van het ministerie van Volksgezondheid opleiding gegeven en zorgt voor psychologische steun voor patiënten en hun families.

Wat de gemeenschap doet kan een sterke impact hebben op het bedwingen van de epidemie. Er zijn daarom strikte hygiëneregels. Zij zijn cruciaal om besmetting te voorkomen en de epidemie te bedwingen.

“Ebola-uitbraken worden heel grondig bestudeerd om de dynamiek van het virus te begrijpen. Er zijn mensen die op dit moment niet ziek zijn, maar wel getest worden om te kijken of zij Ebola overleefd hebben”, zegt Teresa Sancristóval, noodhulpcoördinator voor Artsen Zonder Grenzen. “Iedereen die wel ziek is, is opgenomen in het centrum.”

Onderzoek heeft uitgewezen dat sinds de start van de uitbraak in mei 31 mensen aan de ziekte zijn gestorven. Slechts 16 gevallen zijn met laboratoriumtest bevestigd. Het centrum van de epidemie ligt in de stad Isoro, in de Oostprovincie.