Sociale media

  • NL
Open the menu

Alarmerend aantal kinderen ondervoed in delen Zuid-Sudan


In delen van Zuid-Sudan zijn alarmerende aantallen ondervoede kinderen vastgesteld. Artsen Zonder Grenzen nam dit jaar al ruim 13.270 kinderen, de meeste jonger dan vijf jaar, op in haar voedingsprogramma’s. Dat is nu al 75 procent van het aantal kinderen dat zij in heel 2013 opnam. De ondervoeding is het gevolg van geweld, gedwongen vlucht en voedselgebrek in het land.

Voedingscentrum van Artsen Zonder Grenzen in het ziekenhuis van Leer, in de deelstaat Unity in Zuid-Sudan. © Nick Owen/AZG
Voedingscentrum van Artsen Zonder Grenzen in het ziekenhuis van Leer, in de deelstaat Unity in Zuid-Sudan. © Nick Owen/AZG


Moeraswater drinken om te overleven

‘We zien het directe resultaat van het feit dat één miljoen mensen op de vlucht moesten slaan,’ zegt landencoördinator Raphael Gorgeu. ‘Dit is een door mensen veroorzaakte ramp. Sommige mensen leven al zes maanden in de bossen, waar ze smerig moeraswater drinken en boomwortels eten om te overleven.’

 De ondervoeding komt vooral voor in de deelstaten Boven-Nijl, Unity en Jonglei. In de plaats Leer, in Unity, behandelde Artsen Zonder Grenzen 40 ondervoede kinderen per maand voordat het gewelddadige conflict uitbrak in december. Dat aantal is nu opgelopen naar ruim 1.000 kinderen per maand en het aantal in mei en juni (2.810) was zelfs meer dan in heel 2013 (2.142). Velen betreffen bewoners van Leer die na gevechten de stad ontvluchtten en later terugkeerden. ‘Ze stroomden het ziekenhuis binnen,’ zegt projectcoördinator Sarah Maynard. ‘De aantallen ondervoede mensen zijn overweldigend en schrikbarend.’

Sterfte is erg hoog

In de plaats Bentiu heeft Artsen Zonder Grenzen in mei een speciaal gezondheidscentrum opgezet voor ernstig ondervoede kinderen met medische complicaties (zoals diarree, luchtweginfecties en uitdroging). Tot nu toe zijn daar 239 kinderen opgenomen. Van hen zijn er 42 overleden. In de deelstaat Jonglei worden in de medische voorzieningen van Artsen Zonder Grenzen in Lankien en Yuai gemiddeld 290 ondervoede kinderen per maand opgenomen. In de deelstaat Boven-Nijl hebben onze teams dit jaar al 2.064 mensen opgenomen. De sterfte onder de patiënten is er erg hoog.

‘Vluchtelingen leven onder verschrikkelijke omstandigheden en sterven aan ziekten die voorkomen kunnen worden,’ zegt medisch noodhulpcoördinator Patricia Trigales. Zo zijn veel bewoners van de plaats Nasir de grens met Ethiopië overgestoken. Velen zeggen dat ze vluchten om een veilig heenkomen en voedsel te zoeken. De medische teams die hulp bieden aan de grens, melden dat zo’n 20 procent van de vluchtelingen acuut ondervoed is en 6 procent ernstig ondervoed – ruim boven de drempels voor een noodsituatie.

Afhankelijk van humanitaire hulp

Door het geweld hebben mensen hun vee, oogst, zaden en landbouwwerktuigen verloren. Bestaande voedselvoorraden zijn verwoest of geplunderd. Markten functioneren niet meer en vele wegen zijn onbegaanbaar door onveiligheid. Het regenseizoen, dat nu aan de gang is, en het zogeheten ‘magere seizoen’ (van juni tot augustus, als voedsel al schaars is), verergeren de voedselcrisis in het land.

 ‘Veel mensen zijn nu volledig afhankelijk van humanitaire hulp om te overleven en zullen dat in de nabije toekomst blijven,’ zegt Gorgeu. ‘Het blijven geven van humanitaire hulp in Zuid-Sudan is daarom cruciaal.’ Humanitaire organisaties ter plaatse moeten hun hulp opschalen, zorgen voor voldoende, regionale verspreiding van voedselhulp en financieringsdoelen nakomen om ervoor te zorgen dat de bevolking de hulp krijgt die het verdient. De strijdende partijen moeten ervoor zorgen dat het geven van humanitaire hulp mogelijk is. Dat betekent onder meer dat mensen in nood bereikt moeten kunnen worden via de wegen en rivieren, zowel binnen Zuid-Sudan als via cross-borderroutes.