Sociale media

  • NL
Open the menu

2011: voortaan fiscaal attest vanaf 40 euro


Als gevolg van de evolutie van de consumptieprijsindex, heeft het ministerie van Financiën ons laten weten dat het totaalbedrag voor giften vanaf 2011 ten minste 40 euro moet bedragen per burgerlijk jaar. Pas dan heeft u recht op een belastingsvermindering.

Indien u een permanente opdracht heeft lopen, en u graag een fiscaal attest ontvangt in maart 2012, zal u dit bedrag misschien dienen aan te passen. Verder herinneren we u er graag aan dat het rekeningnummer van Artsen Zonder Grenzen vanaf nu aangepast is aan de Europese normen. Het ziet eruit als volgt: IBAN : BE73 0000 0000 6060  -  BIC : BPOTBEB1