Sociale media

  • NL
Open the menu

Artsen Zonder Grenzen stopt met Tour for Life


Met spijt in het hart besluit Artsen Zonder Grenzen, na twee edities, te stoppen met Tour for Life, een achtdaagse wielertocht ten voordele van Artsen Zonder Grenzen.

© Ilse Hendrickx
© Ilse Hendrickx

Artsen Zonder Grenzen en de organisatoren van Tour for Life bedanken iedereen die op zijn of haar manier een steentje heeft bijgedragen aan dit prachtige avontuur. Deelnemers, begeleiders en vrijwilligers zamelden een fantastisch bedrag in van meer dan 570.000 euro ten voordele van het noodhulpfonds van Artsen Zonder Grenzen. Het is dankzij dit fonds dat onze teams meteen kunnen starten met de hulpverlening in noodsituaties. Het staat ons toe om onze hulp overal ter wereld verder te zetten, zoals bij de ebola-epidemie in West-Afrika, het geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Syrië,…

Artsen Zonder Grenzen en de organisatoren van Tour for Life bedanken iedereen die op zijn of haar manier een steentje heeft bijgedragen aan dit prachtige avontuur. Na twee edities heeft Artsen Zonder Grenzen besloten om de Tour for Life niet opnieuw te organiseren. Het aantal deelnemers nam niet sterk genoeg toe, waardoor de opbrengsten niet langer opwegen tegen de geleverde inspanningen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk zoveel mogelijk geld op te halen voor ons noodhulpfonds. Maar zo’n groot evenement organiseren is niet gratis: er zijn kosten voor vervoer, de overnachtingen en veiligheid. Het is niet mogelijk om daar nog meer op te bezuinigen.

Ondanks het feit dat de Tour uitbesteed werd aan het evenementenbureau Emolife, vroeg het ook intern een grote investering van onze medewerkers. Artsen Zonder Grenzen stopt dus, maar de Tour for Life gaat verder met een nieuwe partner (de ALS-Liga).

Artsen Zonder Grenzen blijft uiteraard wel inzetten op sportieve evenementen, zoals die van de Sporters en de Cyclosporters voor AZG, die o.a. jaarlijks de 20 km van Brussel ten voordele van AZG op zich nemen.

Wil je graag wandelen, lopen, fietsen of gewoon geld inzamelen voor onze organisatie, neem dan zeker contact op via events@azg.be. Info over de Sporters voor AZG vind je op www.sportersvoorazg.be en www.cyclosportersvoorazg.be.