Sociale media

Open the menu

8 hoogtepunten van het jaar 2023

\

8 hoogtepunten van het jaar 2023

Tijdens 2023 hebben onze teams over de hele wereld medische hulp geboden aan mensen in nood. 

Achter elk van deze acties, zit iets speciaals: jouw steun. Dankzij jou zijn er op veel plaatsen waar kwetsbare gemeenschappen zijn, de gemeenschappen die het meest worden bedreigd door humanitaire- en gezondheidscrises, al AZG-teams aanwezig. Ook wanneer de camera's er niet zijn.

Bedankt dat je ons werk mogelijk maakt.

1 | De crisis in Soedan

De humanitaire crisis in Soedan was een van de ernstigste van 2023, hoewel er bijna algemene onverschilligheid heerste. Intense gevechten, gekenmerkt door onophoudelijk geweervuur, bombardementen en luchtaanvallen, dompelden het land onder in chaos, waardoor het reeds kwetsbare gezondheidszorgsysteem bijna niet meer bestond.  

Onze teams waren gemobiliseerd vanaf het begin van de crisis en ze hebben in de eerste drie weken van de gevechten meer dan 5.600 medische consulten uitgevoerd. In Adré, een stad in Tsjaad aan de grens met Soedan, hebben we een hypermodern opblaasbaar ziekenhuis opgezet om een massale toestroom van vluchtelingen te behandelen, waarvan honderden met schotwonden.   

hôpital gonflable de pointe pour traiter le grand nombre de blessés au Tchad

In sommige delen van het land zijn de medische faciliteiten van Artsen Zonder Grenzen de enige beschikbare voorzieningen, ondanks de aanzienlijke risico's die onze teams nemen om essentiële hulp te bieden.  

In 2024 vrezen we dat de situatie niet zal verbeteren, integendeel: "Het is een grote noodsituatie en het zal erger worden. De media besteden er geen aandacht aan. De humanitaire respons is onvoldoende omdat maar weinig mensen weten dat er een noodsituatie is." Trish Newport, AZG-noodhulpmanager  

Geïnformeerd zijn is al actie ondernemen.  

Meer informatie >

msftalks        

De eerste editie van de AZG-conferentie "Neglected crisis, not forgotten" belicht de verschrikkelijke situatie in Soedan.
Bekijk de conferentie hier:"Neglected Crisis, Not Forgotten" #1 The Sudan Case

2 | Reactie op aardbevingen

Een van de meest schokkende gebeurtenissen van 2023 vond plaats in de vroege uren van maandag 6 februari, toen twee hevige aardbevingen het noordwesten van Syrië en het zuidoosten van Turkije troffen. 55.000 mensen kwamen om en hele steden veranderden in puin. 

De medewerkers van AZG, die al in Noord-Syrië aan het werk waren, reageerden onmiddellijk. In de twee weken na de ramp behandelden onze ziekenhuizen meer dan 7.600 mensen, leverden we medische noodapparatuur aan 38 ziekenhuizen en behandelden we 5.600 overlevenden in mobiele klinieken in opvangcentra en kampen.  

Dans le nord-ouest de la Syrie, les équipes MSF organisent une clinique mobile

Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder ons noodfonds. Het noodfonds is een financiële reserve, opgebouwd dankzij jouw donaties, waardoor onze teams onmiddellijk en effectief kunnen handelen om levens te redden in grote crisissituaties: conflicten, voedselcrises of natuurrampen zoals de aardbeving in Syrië. In al deze crises hebben is er één rode draad: de snelheid van onze interventies is de sleutel tot het redden van zoveel mogelijk levens.

Ik wil graag een donatie doen aan het noodfonds>

3 | Oorlog in Oekraïne

In 2023 verdwijnt de oorlog in Oekraïne stilletjes aan uit het nieuws. De situatie blijft echter onstabiel en gebieden die als veilig werden beschouwd, zijn getroffen door dodelijke en verwoestende raketaanvallen, vaak gericht op civiele infrastructuur.   

Door volatiliteit van de oorlog zorgt ervoor dat de humanitaire medische behoeften voortdurend veranderen. Daarom heeft een viertallig team van AZG acht treinwagons uit de jaren ‘80 omgebouwd tot een combinatie van een ambulance en een ultramoderne intensive care in een trein.  

Train d'évacuation médicale de MSF.

De treinen bestaan uit een intensive care unit, een trolley die zuurstof produceert voor patiënten en een generator die alle medische apparatuur aanstuurt die nodig is om de gezondheid van patiënten te controleren. Het doel is om patiënten te evacueren van overvolle ziekenhuizen met oorlogsslachtoffers naar grotere ziekenhuizen verder weg van de frontlinie.   

Overal ter wereld blijft Artsen Zonder Grenzen innovatieve oplossingen vinden om tegemoet te komen aan de steeds groeiende humanitaire behoeften.  

Blijf op de hoogte >

4 | Overstromingen in Libië

In september was de Libische havenstad Derna het toneel van dramatische verwoesting toen de storm Daniel twee dammen deed instorten. De extreme overstromingen die volgden, dreven hele wijken de zee in en splitsten de stad letterlijk in twee.


Met minstens 4.000 doden, 33.000 ontheemden en extreem moeilijke omstandigheden zette AZG een noodhulpteam in en begon onmiddellijk met het verschepen van medische voorraden om de gezondheidscentra te ondersteunen. Mentale gezondheidszorg en de behandeling van bestaande ziekten was de centrale focus van de interventies van onze teams ter plaatse.

Vue aérienne de la dévastation après les inondations en Libye

5 | Humanitaire crisis in het oosten van de DRC

De Democratische Republiek Congo (DRC) neemt een centrale plaats in bij de humanitaire inspanningen van Artsen Zonder Grenzen: dit is namelijk het tweede grootste project waar onze financiële investeringen naartoe gaan. Met een team van meer dan 2.500 medewerkers ter plaatse reageert Artsen Zonder Grenzen op de destructieve gevolgen van geweld en andere noodsituaties op het vlak van gezondheid, zoals epidemieën en ondervoeding. 

donaties voor congo in 2022

De humanitaire situatie in de DRC blijft rampzalig en ondanks de inspanningen van AZG blijft de hulp helaas beperkt gezien de omvang van de behoeften van de bevolking. In Noord-Kivu hebben gewapende gevechten door de heropstanding van de gewapende groep M23 tot een miljoen mensen gedwongen om hun huizen te ontvluchten. Minder bekend zijn de provincies Ituri en Zuid-Kivu, die ook worden geteisterd door onophoudelijk geweld, met ernstige gevolgen voor tienduizenden mensen.  

Déchargement de la cargaison de MSF dans le camp de Rhoe en Ituri

Ondanks de onderbelichting over de omvang van het conflict proberen we deze vaak verwaarloosde crisis onder de aandacht te brengen en het publiek bewust te maken van de ernst van de humanitaire situatie. Wil je op de hoogte blijven van de humanitaire situatie in de Democratische Republiek Congo? We delen regelmatig informatie op onze sociale netwerken. 

Meer informatie >

6 |  De oorlog tussen Israël en Hamas en de crisis in Gaza

De afschuwelijke aanval van Hamas in Israël op 7 oktober en de daaropvolgende Israëlische aanvallen op Gaza veroorzaakten een ongekende humanitaire catastrofe. De crisis is al meer dan drie maanden voorpaginanieuws.   

Bij het begin van de crisis waren er al AZG-teams in de Gazastrook om het precaire gezondheidssysteem te ondersteunen. Momenteel zijn we operationeel in zes ziekenhuizen in Gaza. Op de bezette Westelijke Jordaanoever worden we geconfronteerd met toenemende onveiligheid en met de menselijke gevolgen van een escalerende crisis. Onze oproep is duidelijk: een onmiddellijk staakt-het-vuren en bescherming voor medisch personeel en patiënten.  

 In Gaza en op andere plaatsen waar we werkzaam zijn, is onze neutraliteit de hoeksteen van onze interventie. Onze beslissingen om in te grijpen zijn niet gebaseerd op politieke, economische of religieuze belangen. Door Artsen Zonder Grenzen te steunen, kunt u er zeker van zijn dat uw donatie wordt gebruikt waar medische hulp het hardst nodig is, overal ter wereld.   

Un enfant blessé serre son père dans ses bras après avoir été soigné à l'hôpital Al Shifa.

Doneer nu aan het "Regionaal Fonds - Noodtoestand Gaza" van Artsen Zonder Grenzen zodat onze teams de slachtoffers van het conflict in de bezette Palestijnse gebieden en in buurlanden zoals Libië en Egypte kunnen blijven helpen.  

Ik wil graag een donatie doen aan het Regionale Fonds. >

7 | Ondervoedingscrises

In 2023 waren we actief in crisisgebieden zoals Nigeria, Somalië en Afghanistan, waar we ons  kinderen behandelden tijdens een ernstige piek in wereldwijde ondervoedingscijfers. Deze toename werd veroorzaakt door factoren zoals klimaatverandering, conflicten en de stijgende kosten van levensonderhoud. 

Dans un hôpital de Kaboul, une mère tient la main d'un enfant souffrant de malnutrition, soigné par MSF.

Ondervoede kinderen jonger dan vijf jaar hebben een ernstig verzwakt immuunsysteem en zijn vatbaarder voor veelvoorkomende kinderziekten. Daarom kan een eenvoudige verkoudheid of diarree dodelijk zijn voor een ondervoed kind. Van de vijf miljoen sterfgevallen onder kinderen jonger dan vijf jaar per jaar, is ondervoeding verantwoordelijk voor minstens 45%.  

Maar met de juiste behandeling kunnen kinderen die aan ondervoeding lijden snel verbeteren. Via mobiele klinieken verdelen we bijvoorbeeld Plumpy'Nuts, een voedingspasta op basis van pinda's die ontwikkeld werd door AZG. Plumpy'Nuts bevat alle voedingsstoffen die een kind tijdens zijn ontwikkeling nodig heeft en helpt om tekorten te verhelpen en snel aan te komen.  

Ondervoeding is verre van onvermijdelijk. Voor 30 euro kun je 100 Plumpy'Nuts repen doneren om ons te helpen de levens van ondervoede kinderen te redden.  

Ik doneer 100 Plumpy'Nuts >

8 | Volksverhuizing

Of het nu komt door conflicten, het klimaat of een samenspel van complexe factoren, 108 miljoen mensen over de hele wereld zijn gedwongen om hun huis te verlaten, wat een ongezien aantal is volgens de Verenigde Naties.   

Une équipe du bateau MSF sauve une partie d'un groupe de 196 survivants.

Tegelijkertijd hanteren veel regeringen steeds onmenselijkere tactieken om zogenaamde "migratiecrisises" aan te pakken, wat een bedreiging vormt voor de gezondheid en het welzijn van mensen die al kwetsbaar zijn.  

Hoewel Artsen Zonder Grenzen in de eerste plaats medische noodhulp moet bieden, is ons tweede mandaat om ons uit te spreken wanneer gebeurtenissen schade toebrengen aan de mensen die we proberen te helpen. Daarom hebben we ons uitgesproken over het Europees Pact inzake Migratie en Asiel en hebben we gevraagd om een dringende koerswijziging, om de veiligheid van mensen die asiel zoeken prioriteit te geven en om te stoppen met het instrumentaliseren van menselijk lijden voor politieke doeleinden.  

Daarom hebben we ons in België aangesloten bij andere verenigingen die oproepen om een einde te maken aan het wanbeheer, de mensenrechtenschendingen en het geweld van de staat tegen mensen die internationale bescherming zoeken. Het feit dat mensen op straat komen te staan, zonder toegang tot onderdak, bescherming of medische zorg, met alle gevolgen van dien voor hun mentale en fysieke toestand, is onverdedigbaar.   

Wil je meer weten over de huidige stand van zaken van de opvangcrisis in België? AZG en 6 andere organisaties hebben een rapport ondertekend over het Belgische no-receptiebeleid.  

Ik wil het rapport over de opvangcrisis in België lezen >