Sociale media

Open the menu

Soedan

Soudan
Jaar AZG begon te werken in het land
1971

1 jaar Crisis in soedan: een Medische en humanitaire catastrofe

Één jaar geleden, op 15 april 2023, braken er hevige gevechten uit tussen het Soedanese leger en de Rapid Support Forces (RSF) in Khartoem en in het grootste deel van Soedan. Naar schatting zijn er meer dan 6,4 miljoen intern ontheemde mensen en ongeveer 1,9 miljoen mensen gevlucht naar de buurlanden. Dit is de grootste crisis van interne ontheemden ter wereld.

Grote delen van Soedan worden geteisterd door aanhoudend geweld, waaronder hevige stadsoorlogen, geweervuur, beschietingen en luchtaanvallen. Onze teams behandelen oorlogsgewonde patiënten die hun verwondingen opliepen door explosies, kogels en messteken. Soms reageren de teams ook op incidenten met massaslachtoffers. 

Video file

Voor Artsen Zonder Grenzen is Soedan géén vergeten crisis. Momenteel hebben 25 miljoen mensen, waaronder 14 miljoen kinderen humanitaire hulp nodig en deze crisis blijft compleet onbeantwoord door de internationale gemeenschappen. Er zijn amper humanitaire actoren in de zwaarst getroffen gebieden en de beperkingen die de Soedanese autoriteiten aan de weinige humanitaire actoren opleggen, zorgen ervoor dat mensen die gezondheidszorg nodig hebben, verder geïsoleerd raken. 

Hoe reageert Artsen Zonder Grenzen?

We werken momenteel in 11 gebieden in Soedan, waaronder Khartoem, Omdurman, Al-Jazeera State, West-Darfur State, Noord-Darfur State, Centraal-Darfur State, Zuid-Darfur State, Al-Gedaref State, Blauwe Nijl State, Witte Nijl State en Rivier-Nijl State.

Kaart Soedan

Onze teams bieden: 

 • Noodbehandelingen
 • Voeren operaties uit
 • Runnen mobiele klinieken voor ontheemden  
 • Behandelen overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten. 
 • Bieden ook gezondheidszorg voor moeders en kinderen, waaronder veilige bevallingen

AZG-teams zorgen ook voor water- en sanitatievoorzieningen en doneren medicijnen en medische benodigdheden aan gezondheidszorginstellingen. We bieden ook aanmoedigingspremies, training en logistieke ondersteuning aan medewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid. We voeren nog steeds een aantal van onze medische activiteiten uit die al bestonden voor het begin van de oorlog.

AZG-noodhulp in Soedan (april 2023 tot januari 2024)

 • 94.330 consultaties spoedeisende hulp
 • 3.806 chirurgische ingrepen
 • Minstens 20 procent van de patiënten is opgenomen op de spoedeisende hulp vanwege een trauma

Het aanhoudende conflict heeft het risico op de uitbraak van ziektes vergroot en de behandeling van ondervoeding, chronische ziekten nog uitdagender gemaakt. We bieden algemene gezondheidszorg, ondersteunen vaccinatiecampagnes, screenings en sneltesten voor overdraagbare ziekten en ondersteunen het ministerie van Volksgezondheid om te reageren op de opkomende en toenemende behoeften als gevolg van het gebrek aan toegang tot gezondheidszorg en de erbarmelijke omstandigheden.  

Bovenop de toch al precaire gezondheidscrisis heeft het Soedanese ministerie van Volksgezondheid op 29 oktober 2023 een cholera-uitbraak uitgeroepen in Gedaref, Khartoem, Zuid-Kordofan en Al Jazeerah. Onze teams reageren op de cholera-uitbraak in plaatsen als het Alban Jadeed ziekenhuis, Umdawanban en Gedaref, Gezira en de staat Witte Nijl, de staat Blauwe Nijl en het Bashair Teaching Hospital, evenals het Turkse ziekenhuis in Khartoem. 

Impact van het conflict op buurlanden

Tsjaad

Naar schatting 682.000 vluchtelingen en repatrianten zijn de grens van Soedan naar Tsjaad overgestoken. Ze leven in verschillende kampen in Tsjaad en hebben moeite om zelfs in de meest elementaire behoeften te voorzien. Door een gebrek aan water, voedsel, goed onderdak en gezondheidszorg lijden mensen aan diarree, ondervoeding en andere ziekten zoals malaria.  

We werken op vier verschillende locaties in Oost-Tsjaad aan kraamzorg en chirurgische zorg, water- en sanitaire voorzieningen en zorg voor mensen met ondervoeding, malaria of andere ziekten.

Onze teams werken in Adré, een stad waar ongeveer 130.000 vluchtelingen in verschillende kampen verblijven. We zijn aanwezig in twee ziekenhuizen en ondersteunen drie gezondheidscentra. We bieden chirurgische zorg aan oorlogsgewonden, ondersteunen de kinder- en voedingsafdelingen en gezondheidscentra rond Adré en bieden hulp aan vluchtelingen in kampen in Tsjaad via mobiele klinieken.

Daarnaast werken we in het Ourang vluchtelingenkamp, waar zo'n 50.000 mensen wonen. We ondersteunen ook een ander nieuw vluchtelingenkamp in Metche, waar ongeveer 40.000 mensen wonen. Hier bouwen we een groot ziekenhuis in het kamp, dat begin december patiënten begon te ontvangen. In Deguessa bieden onze teams gezondheidszorg aan teruggekeerde vluchtelingen en vluchtelingen.

Centraal-Afrikaanse Republiek

Sinds half april zijn meer dan 18.500 mensen aangekomen in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) op de vlucht voor het conflict in Soedan, waaronder een paar duizend Centraal-Afrikanen die eerder hun toevlucht hadden gezocht in Soedan, volgens UNHCR.

In mei startten we een noodhulpactie, maar omdat het aantal vluchtelingen niet zo groot was, droegen onze teams begin september het beheer van een gezondheidspost over aan een nationale organisatie na het doneren van medicijnen en materialen. Vandaag de dag blijven we het districtsziekenhuis ondersteunen en verwijzen we patiënten die gespecialiseerde zorg nodig hebben door naar Bangui.

Ethiopië

Op 7 november waren er in Ethiopië bijna 90.500 mensen uit Sudan aangekomen.  

In september gaven we orale choleravaccins aan alle vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Kumar en het ministerie van Volksgezondheid aan de gastgemeenschappen van Kumar. Er werden noodlatrines gebouwd in het kamp om de toegang tot sanitaire voorzieningen te verbeteren en er werden medische voorraden gedoneerd aan het Zonal Health Bureau.

Het succes van de interventie zou niet mogelijk zijn geweest zonder het harde werk van de vluchtelingengemeenschap die als gezondheidsbevorderaars werkte en dag en nacht ondersteunde bij activiteiten op het gebied van water, hygiëne en sanitatie.

Zuid-Soedan

Sinds het uitbreken van het conflict in Soedan waren er vanaf de eerste week van november meer dan 540.000 mensen geregistreerd die de oversteek naar Zuid-Soedan maakten om hun toevlucht te zoeken. Onze teams voeren noodhulpactiviteiten uit in Renk, Bulukat en Aweil om vluchtelingen en repatrianten gezondheidszorg te bieden via mobiele klinieken en in ziekenhuizen.  

We zien een alarmerend hoog aantal gevallen van ondervoeding onder teruggekeerden en roepen op tot een verhoging van de humanitaire respons om te voorzien in de behoeften van degenen die uit Soedan arriveren. 

 

Medische zorg voor ondervoerding, diarree en malaria

Naast onze respons op de humanitaire crisis, bieden we doorgaans medische zorg voor ondervoeding, diarree en malaria.

In een project in Sortoni bieden we behandeling via poliklinische en klinische consulten. Het project biedt ook voedingsdiensten en vaccinaties. In Dar Zaghawa bieden vier van onze gezondheidscentra medische zorg, met speciale aandacht voor moeders en kinderen.

We behandelen ook viscerale leishmaniasis (ook bekend als kala azar) in de staat Al-Gedaref in het oosten van Soedan. Deze parasitaire ziekte, die wordt overgebracht door zandvliegen, heeft een sterftecijfer van 95 procent als ze niet wordt behandeld.

Onze activiteiten in Soedan in 2022

Informatie verkregen uit het internationale jaarrapport (Engelse versie)

Artsen Zonder Grenzen (AZG) bleef reageren op verschillende gezondheidsproblemen tijdens een turbulent jaar in Soedan. Bovendien veroorzaakten geweld en extreme weersomstandigheden massale ontheemding. In 2022 was de humanitaire nood het hoogst in tien jaar: 2022 werd gekenmerkt door conflicten, onregelmatige regenval, overstromingen, voedselonzekerheid, bezuinigingen en een aanhoudende politieke en economische crisis. De gevechten tussen gefragmenteerde gewapende groepen in Darfur, Kordofan en Blauwe Nijl laaiden op, waardoor nog meer mensen ontheemd raakten.

Volgens schattingen van de VN zijn er in het hele land meer dan drie miljoen mensen ontheemd geraakt, waarvan ongeveer 2,5 miljoen in Darfur. We werkten in vier staten in Darfur, waaronder in de regio Jebel Marra en verleenden zorg via mobiele en vaste klinieken en ziekenhuizen. De diensten omvatten algemene, specialistische, nood- en reproductieve gezondheidszorg, voedingsondersteuning voor kinderen, gezondheidsbevordering en vaccinatiecampagnes. In de deelstaat Blauwe Nijl voerden we een therapeutisch voedselprogramma uit voor ondervoede kinderen en ondersteunden we gezondheidsklinieken op het platteland die basisgezondheidszorg boden. We voerden mobiele klinieken en water- en sanitatieactiviteiten uit op locaties waar ontheemde gezinnen verbleven na drie golven van gewelddadige botsingen.

Onze teams in Khartoem en Omdurman bleven algemene gezondheidszorg en noodhulp bieden aan vluchtelingen, ontheemden en gastgemeenschappen. Begin 2022, tijdens de protesten, ondersteunden we zeven ambulances van het ministerie van Volksgezondheid, doneerden we voorraden en trainden we acht ziekenhuizen in het omgaan met massaslachtoffers. In januari werden negen medewerkers van Artsen Zonder Grenzen korte tijd vastgehouden in Khartoem en invallen in gezondheidsinstellingen waren aan de orde van de dag. In december hebben we onze steun aan het Mygoma-weeshuis in Khartoem beëindigd en overgedragen aan het ministerie van Sociale Ontwikkeling en het ministerie van Volksgezondheid. 

In de staten Al-Gedaref en Kassala hebben we Ethiopische vluchtelingen en lokale gemeenschappen geholpen met basisgezondheidszorg en reproductieve zorg, voedingsondersteuning voor kinderen en behandeling van verwaarloosde tropische ziekten. Van juni tot september veroorzaakten zware regens wijdverspreide overstromingen. In samenwerking met lokale gemeenschappen kwam Artsen Zonder Grenzen in actie in vier staten door drinkwater en essentiële goederen te leveren, samen met sanitaire en hygiënische diensten.

In 2022:

 • 586.800 poliklinische consulten
 • 4.260 kinderen opgenomen voor intramurale voeding
 • Ondersteuning bij 1.950 geboorten 
 • 230 pasgeborenen opgenomen in het ziekenhuis