Sociale media

Open the menu

AZG organiseerde de eerste conferentie van de reeks "Neglected Crisis, Not Forgotten"

Tijdens haar eerste conferentie van een nieuwe reeks rond verwaarloosde crises, vestigde internationale medisch-humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen de aandacht op wat er zich op dit moment afspeelt in Soedan. In een land met een extreem fragiel gezondheidssysteem door eerder geweld en natuurrampen, brak half april een grootschalige oorlog uit, waardoor vandaag bijna 6 miljoen mensen op de vlucht zijn. Al meer dan drie maand blokkeren Soedanese overheden het vervoer van medisch materiaal. Er zijn enorme noden op o.a. het gebied van kraamzorg en (niet-)overdraagbare ziekten. Medische faciliteiten worden vernield en leeggeroofd, medisch personeel raakt uitgeput, mensen raken getraumatiseerd. Vluchtelingen leven in erbarmelijke omstandigheden met minimale toegang tot water en sanitatie, gezondheidszorg, voedsel enzovoort. De omvang van deze humanitaire ramp blijft toenemen, en toch blijft internationale hulp ernstig onvoldoende.

Een overzicht van de huidige observaties en activiteiten van Artsen Zonder Grenzen in Soedan en buurlanden:

Persdossier

 

Herbekijk hier de conferentie: Neglected Crisis, Not Forgotten #1 The Sudan Case 

Conferentie

De huidige humanitaire inspanningen voor Soedan kunnen de enorme behoeften niet aan. Er zijn niet genoeg internationale actoren ter plaatse. De weinige die daadwerkelijk aanwezig zijn, ondervinden gewetenloze beperkingen van de Soedanese autoriteiten. De humanitaire ruimte en principes worden grotendeels genegeerd door alle strijdende partijen, de financiering van humanitaire inspanningen voor Soedan door de internationale gemeenschap ontbreekt en langzaam maar zeker verdwijnt de crisis van de internationale, politieke en media-agenda. Kortom: Soedan is een verwaarloosde crisis. Niet vergeten, maar verwaarloosd.

Nochtans spreken de cijfers boekdelen over de omvang van deze humanitaire crisis

  • Meer dan 5,9 miljoen mensen ontheemd sinds april 2023 (UNHCR, 27 oktober)
  • Meer dan 4,6 miljoen mensen zijn intern ontheemd sinds april 2023. (IOM, OCHA 24 oktober)
  • Meer dan 1,1 miljoen mensen zijn sinds april 2023 de grens overgestoken naar buurlanden. (UNHCR, 27 oktober).
  • Tsjaad, Egypte en Zuid-Sudan vangen de meeste teruggekeerden, asielzoekers en nieuwaangekomen vluchtelingen uit Sudan op. (UNHCR, 27 oktober).

Experten aan het woord

Tijdens de conferentie namen Soedanese experts Sara Abbas en Reem Abbas het woord, alsook ervaringsdeskundigen van Artsen Zonder Grenzen Marie Burton, Michiel Hofman, Shazeer Majeed, en James Lee, referent voor spoedeisende en kritieke zorg.

Reem Abbas, Soedanese auteur, onderzoeker en feministisch activist besprak de grote lijnen van het conflict, hoe het tot stand kwam & escaleerde, en hoe en waarom de publieke ruimte vandaag gemilitariseerd is. Ze nam ook de impact op de bevolking en de maatschappij, het “verlaten” gevoel van de Soedanezen en de hardnekkige mythe dat Soedan moeilijk te helpen is onder de loep.


"Vrijwilligers worden beschreven als collaborateurs, dit is gevaarlijk, het maakt hun doelwit voor beide partijen. Hoe beschrijven we de mensen die activistisch werk doen en hoe beschermen we hen? " -Reem Abbas

Sara Abbas, Soedanees politicoloog en onderzoeker rond ontwikkeling, vredesopbouw, gender en sociale bewegingen, meldde dat hulp in Soedan vandaag voornamelijk afkomstig is van lokale initiatieven en organisaties, en welke impact het conflict op hen heeft. Hoe moeten ze operationeel blijven? Hoe helpen de Soedanezen hun eigen bevolking én de enorme aantallen vluchtelingen, terwijl ze daarvoor de stempel van “collaborateur” kunnen krijgen?

"We hebben geen alomvattende strategie en hoe bouwen we op partnerschappen tussen internationale, nationale en lokale organisaties". - Sara Abbas

De experts van Artsen Zonder Grenzen gaven een stand van zaken van de huidige situatie, met feiten en cijfers en bespraken hoe de crisis “genormaliseerd” raakte (Michiel Hofman, senior humanitair adviseur AZG), en getuigden over de situatie die ze met eigen ogen zagen in ziekenhuizen, in de vluchtelingenkampen en in het operatiekwartier (James Lee, , Marie Burton, noodhulpcoördinator AZG in Soedan & Shazeer Majeed, referent chirurgie AZG)