Sierra Leone

Moeder- en kindersterfte blijven hoog in Sierra Leone. Daarnaast moet het gezondheidssysteem nog steeds de uitbraak van ebola van 2014-16 te boven komen. Die uitbraak velde ongeveer 10% van al het gezondheidspersoneel.

De teams van Artsen Zonder Grenzen werken in ziekenhuizen, eerstelijnszorgcentra en in de gemeenschappen om de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren, de gebrekkige bevoorrading met essentiële geneesmiddelen te verhelpen en de opleiding van medisch personeel in het land te steunen. We leggen de nadruk op gezondheidszorg voor moeder en kind, maar houden de gezondheidssituatie in het hele land nauwlettend in het oog om tijdig te kunnen reageren op noodgevallen.

District Tonkolili

In 2018 bleven we de zorgafdeling voor moeder en kind in het districtziekenhuis van Magburaka ondersteunen. We verbeterden de watsan-voorzieningen, richtten een bloedbank in en verbeterden de maatregelen ter preventie en controle van besmettingen. Onze teams boden hulp bij 3.230 bevalling en voerden in de loop van het jaar 16.300 prenatale en 4.370 postnatale onderzoeken uit. Daarnaast boden we bijstand bij doorverwijzingen, leidden we personeel op en voerden we gemeenschapsgerichte outreachactiviteiten.

We verstrekken medische en psychologische zorg aan slachtoffers van seksueel geweld in het ziekenhuis van Magburaka en naburige zorgvoorzieningen. Tijdens het regenseizoen ondersteunden we zeven lokale malariabehandelingscentra voor onderzoeken, behandelingen en doorverwijzingen.

In Tonkolili zetten we in verschillende gezondheidscentra malariaprogramma's op. © Rhian Gastineau, oktober 2018
In Tonkolili  ondersteunden we malariaprogramma's in zeven verschillende  gezondheidscentra. © Rhian Gastineau, oktober 2018

District Koinadugu

We waren in 2018 nog steeds actief in de pediatrische afdeling, kraamafdeling en op de spoeddienst van het districtziekenhuis van Kabala in Koinadugu. Verder ondersteunden we het doorverwijzingssysteem voor het hele district. Een van onze teams bood bovendien hulp in het gemeenschapsgezondheidscentrum en de gezondheidsposten, en stond gezondheidswerkers en traditionele vroedvrouwen bij.

Nadat we de capaciteit van het ziekenhuis en de gemeenschapsgezondheidscentra verhoogd hadden, de zorgverlening op de spoeddienst, pediatrische afdeling en de kraamafdeling verbeterd hadden en het doorverwijzingssysteem aangesterkt hadden, droegen we eind 2018 alle activiteiten over aan het ministerie van Volksgezondheid.

District Kenema

We boden hulp in dertien eerstelijnszorgcentra in de deelgebieden Gorama Mende, Wandor en Nongowa in het district Kenema. Daar hielden we toezicht in ziekenhuizen, verzorgden we opleidingen, hielpen we bij overbrengingen, waarborgden we de bevoorrading met essentiële geneesmiddelen en medische apparatuur, voerden we outreachactiviteiten bij de gemeenschap en deden we aan gezondheidspromotie.

Een bouwteam legt de funderingen van ons ziekenhuis in Kenema. © Giuseppe La Rosa, februari 2018.
Een bouwteam legt de funderingen van ons ziekenhuis in Kenema. © Giuseppe La Rosa, februari 2018.

In januari werden de funderingen van een nieuw ziekenhuis in de stad Hangha gelegd en aan het einde van het jaar waren de bouwwerken bijna voltooid. Na de geplande opening in maart 2019 moet het ziekenhuis een brede waaier aan pediatrische diensten aanbieden en beschikken over een spoeddienst, een intensivecareafdeling, een therapeutisch voedingscentrum voor opgenomen patiënten, een algemene pediatrische afdeling en een quarantaineruimte, alsook een laboratorium en een bloedbank. Op langere termijn is de aanbouw van een kraamafdeling en een afdeling radiologie gepland.

Gezondheidspersoneel

Terwijl we de funderingen legden voor het ziekenhuis in Kenema, begonnen we ook personeel op te leiden in de Academy for Healthcare van Artsen Zonder Grenzen. Die werd opgericht in 2016 om de vaardigheden van medische en paramedische zorgverleners te verbeteren in situaties waar weinig middelen beschikbaar zijn en er een gebrek is aan opgeleide professionals.

In 2018 werden er 160 gezondheidswerkers opgeleid in het district Kenema. Nog eens 50 medewerkers (25 verpleegkundigen en 25 verloskundigen) gingen naar Ghana voor een opleidingsprogramma met beurs van 24 maanden. Twaalf verpleegkundigen uit Zuid-Soedan volgden een opleiding anesthesiologie van achttien maanden. De verpleeg- en vroedkundigen uit Sierra Leone zullen opnieuw aan de slag gaan in het nieuwe ziekenhuis van Kenema. Dat project moet als katalysator dienen om de middelen en expertise op te bouwen die nodig zijn om de behoefte aan opleidingen te dekken in andere landen zoals de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan.