Myanmar

In 2017 kwam Myanmar in een diepe crisis terecht als gevolg van een gewapend conflict, gedwongen verhuizingen, oplopende spanningen tussen de gemeenschappen en staatloosheid. Het toegangsverbod voor humanitaire organisaties heeft het medische zorgaanbod verminderd.

De deelstaat Rakhine

Uit zes onderzoeken die Artsen Zonder Grenzen heeft gevoerd in de vluchtelingenkampen in Bangladesh is gebleken dat het leger van Myanmar buitensporig gereageerd heeft nadat in augustus politiekantoren waren aangevallen Voorzichtige schattingen hebben het over minstens 6700 Rohingya die in een tijdspanne van een maand in Myanmar zouden zijn gedood, van wie ongeveer 730 kinderen jonger dan vijf jaar. Eind 2017 waren meer dan 660.000 mensen, voornamelijk Rohingya, naar Bangladesh gevlucht. Dorpen werden in de as gelegd, en daarbij ook drie van de vier ziekenhuizen die door AZG worden beheerd. De werking van AZG in het noorden van de deelstaat Rakhine werd tussen begin augustus en eind december sterk gehinderd omdat internationaal personeel de toegang tot de zone werd ontzegd en de teams geen toestemming kregen er medische activiteiten uit te voeren. AZG is de autoriteiten wel blijven steunen om dringende en niet-dringende zorg te verlenen aan de overgebleven bevolkingsgroepen in de deelstaat Rakhine. In september heeft AZG de regering van Myanmar publiekelijk opgeroepen om internationale en humanitaire organisaties vrije toegang te verlenen en toe te laten dat die zich onafhankelijk opstellen.

Een vluchtelingenkamp in Bangladesh voor Rohingya uit Rakhine
Meer dan 671,000 Rohingya  zijn naar Bangladesh gevlucht na de escalatie van het geweld in de deelstaat Rakhine. De kampen zijn haastig opgetrokken en overbevolkt. Er heerst een gebrek aan drinkwater en de sanitaire condities laten te wensen over. © Mohammed Ghannam, november 2017.

Tot augustus hebben de vaste en mobiele klinieken van AZG eerstelijnszorg en reproductieve gezondheidszorg geboden in het district Maungdaw. AZG heeft ook hulp geboden aan de ziekenhuizen van het ministerie van Volksgezondheid en Sport voor het behandelen van hiv/aids-gevallen in Maungdaw en Buthidaung. De teams hebben meer dan 36.000 consultaties verstrekt en 1043 patiënten doorverwezen naar andere instellingen. In Sittwe en Pauktaw en omgeving heeft AZG eerstelijnszorg, reproductieve gezondheidszorg en noodvervoer geboden via zijn mobiele klinieken die het heeft ingezet in de dorpen en in vijf kampen voor binnenlandse vluchtelingen. In die kampen heeft AZG gemiddeld 1820 consultaties per maand verstrekt.

Eind 2017 wachtte AZG nog steeds op toestemming om weer aan de slag te kunnen gaan, terwijl de Rohingya nog steeds naar Bangladesh vluchtten. Slechts heel weinig humanitaire organisaties hebben nog toestemming om de deelstaat Rakhine te betreden.

De deelstaten Shan en Kachin

AZG ondersteunt de kwetsbare gemeenschappen in de deelstaten Kachin en Shan, waar de heropflakkering van het conflict ervoor gezorgd heeft dat zowat 100.000 mensen op de vlucht zijn geslagen. In de loop van 2017 heeft AZG in die twee deelstaten zorg geboden aan 16.586 patiënten met hiv/aids en aan 504 met tuberculose, van wie er 28 leden aan multiresistente tuberculose (MR-TB).

De regio Yangon

In twee klinieken in Yangon heeft AZG zorg verstrekt aan patiënten met hiv/aids en tuberculose: 21 patiënten met ultraresistente tuberculose werden onder behandeling geplaatst. AZG heeft ook 42 seropositieve patiënten behandeld tegen MR-TB en 194 tegen hepatitis C.

Een verpleegkundige geeft antiretrovirale geneesmiddelen aan tuberculosepatiënten in het ziekenhuis van Insein, Yangoon. ©Alessandro Penso, februari 2018.
Een verpleegkundige geeft antiretrovirale geneesmiddelen aan tuberculosepatiënten in het ziekenhuis van Insein, Yangoon. ©Alessandro Penso, februari 2018.

De regio Tanintharyi

AZG runt een kliniek in Dawei en helpt de ziekenhuizen om de behandeling van hiv/aids te decentraliseren. AZG zorgt voor voldoende tests om de virale lading te meten van alle seropositieve patiënten in de regio Tanintharyi en zet zich samen met de gemeenschap in om hiv/aids beter te kunnen opsporen en sneller te kunnen behandelen. Het biedt ook behandelingen tegen tuberculose en hepatitis C aan.

Wa en Naga

De medische werking van AZG in de speciale regio Wa 2, in het noorden van de deelstaat Shan, werd half 2017 afgebroken nadat de politieke situatie er slechter was geworden en het internationaal personeel geen toestemming meer kreeg om de regio te betreden.

Vóór de stopzetting heeft AZG ruim 2430 ambulante consultaties verstrekt via vaste en mobiele klinieken. In Naga, een van de meest afgelegen gebieden van het land, in de regio Sagaing, werd een nieuw programma opgestart dat focust op eerstelijnszorg en gezondheidspromotie.