Myanmar

Artsen Zonder Grenzen werkt samen met het ministerie van Volksgezondheid om zorg te bieden aan patiënten met hiv/aids en tuberculose, en basisgezondheidszorg en vaccinaties te verstrekken. In de deelstaat Rakhine is de toegang voor humanitaire hulp beperkt

Op 9 oktober 2016 werd de grenspolitie in het noorden van de deelstaat Rakhine aangevallen en dat leidde tot een volledige lock-down van de regio. Alle humanitaire hulp werd opgeschort en duizenden patiënten bleven ruim twee maanden bijna helemaal verstoken van basisgezondheidszorg.

In het laatste kwartaal van 2016 heeft Artsen Zonder Grenzen iets meer dan 2.000 medische consultaties verricht, terwijl het team op basis van maandelijkse gemiddelden op 15.000 consultaties had gerekend. Ook het ziekenvervoer naar ziekenhuizen werd stopgezet en daardoor verhoogde het risico op vermijdbare overlijdens.

Half december 2016 werd er toestemming gegeven om de programma’s gedeeltelijk herop te starten, ook al was dat slechts in bepaalde gebieden. Controleposten belemmerden de toegang tot noodhulp en gespecialiseerde zorg, vooral voor de Rohingya. Het internationale personeel kreeg ook reisbeperkingen opgelegd, waardoor Artsen Zonder Grenzen zijn teams geen logistieke steun kon verlenen en geen bewustmakingscampagnes kon organiseren over de urgentie van humanitaire hulp aan de regio.

Sinds de start van het offensief in augustus 2017, heeft Artsen Zonder Grenzen geen hulp meer kunnen verlenen in Rakhine. Wel bieden we hulp aan de Rohingya die naar Bangladesh zijn gevlucht.

Dawei, in de regio Tanintharyi

Artsen Zonder Grenzen blijft de belangrijkste verstrekker van behandelingen tegen hiv/aids in Dawei, in de regio Tanintharyi, en in 2016 konden 2.355 seropositieven daardoor behandeld worden. De teams concentreren zich op groepen die een hoog risico lopen en kwetsbaar zijn, zoals sekswerkers, homoseksuelen en migrantenwerkers, en helpen het Nationale Aids Programma (NAP) om de behandelingen te decentraliseren. In de loop van het jaar zijn 742 stabiele patiënten overgedragen aan het NAP. De diagnosecapaciteit van het project werd verbeterd door de komst van apparatuur die bij patiënten de virale lading kan meten.

Daarnaast behandelt Artsen Zonder Grenzen hiv/aids-patiënten met een co-infectie, onder andere tuberculose, cytomegalovirus retinitis en hepatitis C. Dit jaar zijn in Dawei en Yangon sommige patiënten met hepatitis C begonnen met een nieuwe orale kuur die goedkoper en efficiënter is.

Basiszorg in de speciale regio Wa 2

In 2016 waren de medische activiteiten in de speciale regio Wa 2 beperkt door de verslechtering van de politieke situatie en doordat Artsen Zonder Grenzen geen toestemming kreeg om internationaal personeel naar de regio te sturen. Toch heeft Artsen Zonder Grenzen in de geïsoleerde dorpen Pang Yang en Lin Haw, waar de toegang tot zorg echt minimaal is, meer dan 9.000 ambulante consultaties verstrekt in vaste en mobiele klinieken en heeft het de vaccinatiecampagnes van het ministerie van Volksgezondheid ondersteund.

Vaccinaties in de regio Sagaing

Tussen januari en maart heeft Artsen Zonder Grenzen het ministerie van Volksgezondheid in de stad Lahe geholpen bij een campagne voor inhaalvaccinaties bij 10.951 kinderen jonger dan vijf jaar. De kinderen werden tegen een aantal ziektes gevaccineerd, met name tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, mazelen, hepatitis B en haemophilus influenza type B.

Yangon

In Yangon heeft Artsen Zonder Grenzen in twee klinieken de behandeling op zich genomen van 16.869 patiënten met hiv/aids, tuberculose of multiresistente tuberculose (MR-TB) en heeft het een eerste patiënt met ultraresistente tuberculose (UR-TB) behandeld in het kader van het programma endTB.

In de deelstaten Kachin en Shan

In de tweede helft van 2016 zijn de conflicten in de deelstaat Kachin en in het noorden van de deelstaat Shan weer opgelaaid en waren die gebieden slechts beperkt toegankelijk voor zorgverleners en patiënten. In Kachin is Artsen Zonder Grenzen doorgegaan met de behandeling van 11.020 patiënten met hiv/aids, tuberculose of multiresistente tuberculose. De teams hebben 68 consultaties geestelijke gezondheidszorg verricht in een kamp voor inlandse vluchtelingen. In de deelstaat Shan heeft Artsen Zonder Grenzen 4.628 patiënten met hiv/aids en multiresistente tuberculose behandeld, in het noorden heeft een mobiel team 900 consultaties primaire gezondheidzorg verstrekt.