Kenia

In 2017 heeft Artsen Zonder Grenzen essentiële medische zorg verstrekt in de vluchtelingenkampen en sloppenwijken van Kenia. We hadden ook af te rekenen met uitdagingen inzake volksgezondheid en we pakten epidemieën aan.

In juni heeft het Artsen Zonder Grenzen haar ziekenhuis in Kibera, de grootste sloppenwijk in Kenia, overgedragen aan het Departement van Gezondheidsdiensten van de zone Nairobi. Dit project, dat in 1997 begonnen was als een kleine kliniek, is ondertussen uitgegroeid tot een grote gezondheidsvoorziening met geïntegreerde basis- en secundaire zorgen. Er zijn behandelingen voor tuberculose, hiv, niet-overdraagbare aandoeningen zoals epilepsie en astma, en seksueel en gendergerelateerd geweld. De voorziening beschikt ook over een materniteit en biedt perinatale zorgen.

Baraka, een vroedkundige, controleert de vitale functies van twee boorlingen.
Baraka, een vroedkundige, controleert de vitale functies van twee boorlingen in het ziekenhuis in Mrima. © Paul Odongo, mei 2017.

Nieuwe projecten

In het district Embu opende Artsen Zonder Grenzen een pilootproject dat behandelingsmodellen van niet-overdraagbare aandoeningen test in bestaande basisvoorzieningen. Teams geven op dit moment op zeven locaties vormingen aan het personeel van het ministerie van Volksgezondheid. Ze delen de resultaten met andere organisaties om de toegang tot medische zorgen voor deze ziekten te verbeteren.