Sociale media

Open the menu

Kenia

kenya
Jaar AZG begon te werken in het land
1987

We bieden zorg aan vluchtelingen, overlevenden van seksueel geweld en mensen die drugs gebruiken in Kenia, en reageren op uitdagingen op het gebied van volksgezondheid, zoals hiv en COVID-19. 

Al meer dan 30 jaar bieden onze teams zorg aan gemeenschappen in en rond het vluchtelingenkamp Dadaab. In ons ziekenhuis met 100 bedden in Dagahaley, een deel van het vluchtelingenkamp Dadaab, voeren onze teams poliklinische consulten uit en nemen ze patiënten op in het ziekenhuis, waaronder kinderen met ernstige ondervoeding. 

In Kiambu biedt onze kliniek zorg aan mensen die drugs gebruiken en vaak uitgesloten zijn van gezondheidszorg. De Methadon Assisted Therapy (MAT)-kliniek heeft als doel de morbiditeit en mortaliteit van heroïneverslaafden te verminderen. De kliniek voorziet in alle behoeften op het gebied van gezondheidszorg, inclusief geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning. 

In 2022:

  • 3.460 geassisteerde geboorten inclusief 190 keizersneden

  • 3.420 mensen behandeld voor seksueel geweld 

  • 3.290 individuele consulten geestelijke gezondheidszorg 

  • 1.430 mensen in tweedelijns ARV-behandeling in faciliteiten die door AZG gesteund worden 

Kenia
Regio's waar AZG actief was in 2022

Artsen Zonder Grenzen in Kenia in 2022

Artsen Zonder Grenzen (AZG) reageerde op meerdere noodsituaties en uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid in Kenia in 2022, waaronder uitbraken van ziekten, stedelijk geweld en de ergste droogte in 40 jaar. 

Tijdens een uitbraak van kala azar (viscerale leishmaniasis) in de provincie Tharaka Nithi aan het begin van het jaar, ondersteunde AZG de reactie van de gezondheidsautoriteiten door personeel op te leiden, bewustmakingsactiviteiten en doorverwijzingen uit te voeren en muskietennetten te distribueren om de verspreiding van de ziekte te beperken. 

Terwijl de langste droogte in Kenia in vier decennia toenam, verleenden we noodhulp aan kinderen en zogende moeders met ernstige ondervoeding in het noordoosten van het land. We reageerden ook op een toename van vluchtelingen die in Dadaab aankwamen, waar ze op zoek waren naar voedsel en water. Onze teams boden basis- en specialistische gezondheidszorg en verbeterden de water- en sanitatievoorzieningen in en rond het kamp Dagahaley. 

In augustus behandelden onze teams mensen die gewond waren geraakt tijdens gewelddadigheden in Nairobi en Homa Bay in verband met de algemene verkiezingen. Aan het eind van het jaar reageerden we ook op sporadische uitbraken van cholera, zetten we behandelcentra op en zorgden we voor training, logistieke ondersteuning, gezondheidsbevordering en patiëntenzorg. 

Gedurende het hele jaar zijn we doorgegaan met het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg voor gemarginaliseerde jongeren en adolescenten. In Mombasa ondersteunden we de verlening van uitgebreide, jeugdvriendelijke medische diensten in gezondheidszorginstellingen en gemeenschappen. 

In reactie op chronisch stedelijk geweld in Eastlands, een voorstad van Nairobi, boden we noodhulp en seksuele en reproductieve gezondheidszorg in onze jeugdvriendelijke kliniek en in vier klinieken voor seksueel geweld die in openbare voorzieningen waren geïntegreerd. We runden ook een alarmcentrale en ambulancediensten in Eastlands. 

In Kiambu county breidden we de toegang tot opiaatsubstitutietherapie, uitgebreide gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning voor heroïnegebruikers uit via een one-stop-shop kliniek en twee andere faciliteiten. 

In Homa Bay ondersteunden we de medische afdelingen van het plaatselijke verwijzingsziekenhuis voor volwassenen door personeel, behandeling en follow-up te leveren en breidden we de behandeling van niet-overdraagbare ziekten in lokale gezondheidszorgfaciliteiten uit. Ondertussen droegen we onze activiteiten op het gebied van pediatrische behandeling, behandeling van adolescenten en geavanceerde hiv-behandeling over aan lokale partners.