Kenia

Artsen Zonder Grenzen bood in 2018 hulp bij verschillende noodsituaties en uitdagingen voor de volksgezondheid in Kenia, zoals uitbraken van ziekten, stedelijk geweld en het gebrek aan behandeling voor mensen met hiv. Daarnaast bleven we de vluchtelingen in Dadaab steunen, zoals we dat al tientallen jaren doen.

De levensverwachting stijgt in Kenia doordat de sterftecijfers zowel voor hiv als voor tuberculose (tbc) dalen. Infectieziekten en moedersterfte blijven echter ernstige zorgen baren.

Behandeling van hiv in Homa Bay

Hoewel de antiretrovirale behandeling doorgaans welverspreid is, lijden veel hiv-patiënten in Homa Bay nog steeds onder een gebrek aan behandeling. Bovendien melden er zich in onze voorzieningen veel mensen aan met vergevorderde co-infecties met hiv, zoals kaposisarcoom. In 2018 richtten we onze aandacht op het gebrek aan behandeling, vergevorderde hiv en programma’s voor adolescenten.

Baraka, een vroedkundige, controleert de vitale functies van twee boorlingen.
Baraka, een vroedkundige, controleert de vitale functies van twee boorlingen in het ziekenhuis in Mrima. © Paul Odongo, mei 2017.

Meer dan de helft van de patiënten die in het referentieziekenhuis van het district Homa Bay werden opgenomen, is hiv-positief. Artsen Zonder Grenzen steunt in het ziekenhuis twee volwassenen- en één tbc-afdeling. Maandelijks stierven er in 2018 gemiddeld 18 patiënten met het hiv-virus. Bijna 30% van hen stierf binnen de 24 uur na hun ziekenhuisopname. Daarom voerden we verschillende innovatieve systemen in, zoals een hiv-laboratorium en point-of-caretests voor interne patiënten, waardoor we de behandeling sneller konden opstarten. Bovendien leiden we een opvolgkliniek in het ziekenhuis, die overleg pleegt met de lokale gezondheidsvoorzieningen van de patiënten om zo dicht mogelijk bij huis permanente zorg te kunnen verlenen.  

Levensnoodzakelijke obstetrische zorg in Mombasa

Tijdens de renovatie van het gezondheidscentrum van Mrima bood Artsen Zonder Grenzen meer dan twee jaar lang diensten voor seksuele en reproductieve gezondheid vanuit een tijdelijke vestiging van transportcontainers in Likoni, in het district Mombasa. In mei opende het vernieuwde centrum de deuren, met 36 bedden, grotere consultatieruimten en moderner medisch materiaal. Zo kunnen we betere gezondheidszorg bieden aan een groter aantal toekomstige moeders in een dichtbevolkt gebied waar geen andere voorzieningen voor obstetrische noodzorg of neonatale zorg voorhanden zijn. In 2018 stonden onze teams bijna 7.000 bevallingen bij, waarvan meer dan de helft in de nieuwe voorziening. Bovendien organiseerden we prenatale zorg, medische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld en activiteiten rond gezondheidspromotie in de gemeenschap.

Behandeling van niet-overdraagbare aandoeningen in Embu

We begeleiden het personeel van het ministerie van Volksgezondheid in het district Embu om de behandeling van niet-overdraagbare aandoeningen in voorzieningen voor primaire gezondheidszorg te verbeteren. In november slaagde de eerste groep van vier klinische medewerkers, vijf verpleegkundigen en zes gezondheidsvrijwilligers voor het programma, met modules over astma, diabetes, hypertensie en epilepsie.  

Medische bijstand voor druggebruikers in Kiambu

Na een evaluatie in 2018 merkten we een aanzienlijke behoefte op aan geïntegreerde medische bijstand voor druggebruikers in het district Kiambu. In samenwerking met lokale partners organiseerden we een sensibiliseringscampagne om de gemeenschap te helpen het probleem te begrijpen en in 2019 zullen we een gespecialiseerde kliniek openen in Karuri. Het is ons doel om het ziekte- en sterftecijfer terug te schroeven dat met het illegaal gebruik van opiaten samenhangt. Dat doen we door de toegang te verbeteren tot geschikte gezondheidsdiensten, zoals verschillende modellen van opiaatsubstitutietherapie en ondersteuning voor patiënten.

Hulp voor slachtoffers van geweld in Nairobi

We leiden een ambulancedienst, een gratis callcenter en een traumacentrum in het stadsgedeelte Eastlands van Nairobi, om de toegang tot spoedeisende zorg voor slachtoffers van stedelijk geweld te verbeteren. In 2018 ontvingen onze teams meer dan 7.600 oproepen, die resulteerden in 6.230 ambulanceritten en 4.340 doorverwijzingen naar gezondheidsvoorzieningen. Het team in het traumacentrum voerde 9.250 consultaties uit, doorgaans bij eenmalige patiënten/ patiënten zonder afspraak.
 
De organisatie leidt ook een gespecialiseerde kliniek voor slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd geweld in Eastlands, en steunt vier andere faciliteiten onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid. In 2018 behandelden we gemiddeld 269 patiënten per maand (18% meer dan het jaar voordien). Onze outreachteams organiseerden meer sensibiliseringsactiviteiten om uit te leggen wat seksueel en gendergerelateerd geweld is en welke hulp er voorhanden is.

Daarnaast bleven we het ministerie van Volksgezondheid steun bieden bij het beheer van resistente tuberculose, door materiaal en opleidingen te voorzien. Ons baanbrekende programma rond resistente tbc, dat we in 2017 overdroegen, gebruikte voor het eerst GeneXpert-machines voor de diagnosestelling en de orale geneesmiddelen bedaquiline en delamanid voor de behandeling. Bovendien brachten we voor het eerst in het land de behandeling van een patiënt met ultraresistente tbc tot een goed einde. In 2018 voerden we een behandeling van negen maanden in die door het ministerie van Volksgezondheid werd goedgekeurd.

Medische bijstand in het vluchtelingenkamp van Dadaab


We blijven uitgebreide gezondheidszorg bieden aan meer dan 70.000 vluchtelingen in Dadaab in het kamp van Dagahaley en aan de lokale gemeenschap, door middel van een ziekenhuis met 100 bedden en twee gedecentraliseerde gezondheidsposten. In 2018 voerden we meer dan 175.000 ambulante consultaties uit en hospitaliseerden we meer dan 10.000 patiënten. Onze teams bieden een brede waaier aan diensten, waaronder nutritionele bijstand, seksuele en reproductieve gezondheidszorg, spoedchirurgie, medische en psychologische bijstand voor slachtoffers van seksueel geweld, vaccinaties, geestelijke gezondheidsdiensten, behandeling van hiv en tbc, palliatieve zorg voor patiënten met een chronische ziekte en insulinecontroles aan huis voor diabetespatiënten.

Noodhulpacties


Onze noodteams reageerden op verschillende uitbraken van ziekten en andere noodsituaties in 2018, meer bepaald met ambulancediensten, door medische bijstand te bieden en hulpkits uit te delen aan gemeenschappen wier huizen door verschillende branden in het hele land verwoest werden.

Zware regenval vroeg in het jaar leidde tot een cholera-uitbraak in de districten Nairobi, Embu, Isiolo, Garissa en Turkana, die vijf maanden duurde. We boden hulp bij de behandeling van patiënten en leverden logistieke en medische benodigdheden om de bredere respons te ondersteunen.

In maart stuurden we personeel en medische benodigdheden om hulp te bieden bij een uitbraak van griep in Nanyuki in het district Laikipia, en in juni ondersteunden we het ministerie van Volksgezondheid om een uitbraak van riftdalkoorts in het district Wajir het hoofd te bieden. Riftdalkoorts wordt veroorzaakt door een virus dat muggen en bloedzuigende vliegen overdragen. De ziekte kan een dodelijke hemorragische koorts ten gevolge hebben. We hielpen met de behandeling van 82 patiënten en bedwongen de uitbraak in enkele weken tijd.

Tegen het einde van het jaar behandelden we een instroom van gewonde patiënten uit het Ethiopische district Moyale, waar geweld was uitgebroken. Het team ondersteunde het districtziekenhuis van Takaba in het district Mandera, dat op drie dagen tijd meer dan 100 gewonden over de vloer kreeg.

Nieuwe projecten

In het district Embu opende Artsen Zonder Grenzen een pilootproject dat behandelingsmodellen van niet-overdraagbare aandoeningen test in bestaande basisvoorzieningen. Teams geven op dit moment op zeven locaties vormingen aan het personeel van het ministerie van Volksgezondheid. Ze delen de resultaten met andere organisaties om de toegang tot medische zorgen voor deze ziekten te verbeteren.

Wil je op de hoogte blijven van al onze projecten? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!