Indonesië

Artsen Zonder Grenzen is in Indonesië gestart met een nieuw programma dat jongeren een betere toegang tot reproductieve gezondheidszorg moet bieden.

In juni hebben AZG en het nationaal ministerie voor Volksgezondheid een memorandum van overeenstemming ondertekend om strategieën uit te werken die de toegang tot vertrouwelijke reproductieve gezondheidszorg kunnen bevorderen en die afgestemd zijn op de specifieke behoeften van jongeren in de cruciale overgangsfase van kind naar volwassene.

Het project in Pandeglang, een district in de provincie Banten dat ongeveer vier uur ten westen ligt van de hoofdstad Jakarta, richt zich op een betere kwaliteit van het dienstenaanbod en wil de bewustmaking en de toegang tot gezondheidszorg voor de jongeren verbeteren. Het uitgewerkte project is in de loop van 2018 van start gegaan.

In Jakarta werkt AZG samen met de plaatselijke gezondheidsdiensten om de jongeren in de vissersdorpen en -steden op de Seribu-eilanden, een archipel ten noorden van Jakarta, een betere toegang tot gezondheidszorg te bieden en hen een betere houding ten opzichte van de eigen gezondheid aan te leren. Eind 2017 hebben we met onze eerste actie vooral schoolkinderen en leerkrachten geïnformeerd over seksuele en reproductieve gezondheid. Die campagne zal het hele jaar 2018 worden voortgezet.

Methanolvergiftiging is overal in Indonesië een probleem. Alcoholische dranken bevatten soms methanol en die stof kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. In 2017 heeft een team van AZG en de universiteit van Oslo workshops georganiseerd in Jakarta, Surabaya en Yogyakarta over hoe men met dergelijke vergiftigingen moet omgaan. Die workshops stelden nieuwe aanpakken voor voor de opsporing, diagnose en behandeling van methanolvergiftiging. Ze benadrukten ook de omvang van het probleem op nationaal vlak en de nood aan gespecialiseerde medische zorg.

Eind 2016 vond in Pidie Jaya, in de provincie Atjeh op Sumatra, een zware aardbeving plaats en AZG verleende tot de eerste maanden van 2017 hulp aan de getroffen gemeenschappen, voornamelijk op het vlak van geestelijke gezondheid.