Sociale media

Open the menu

Frankrijk

france
Jaar AZG begon te werken in het land
1987

Niet-begeleide minderjarigen die in Frankrijk aankomen, zijn dikwijls getraumatiseerd door het geweld en het misbruik waar ze op hun reis het slachtoffer van werden. Ook de onaangepaste omstandigheden in de opvangvoorzieningen en het vooruitzicht op de bureaucratische rompslomp blijken nefast.

In 2018 ging de aandacht van Artsen Zonder Grenzen vooral uit naar hulp voor jonge, niet-begeleide migranten, in het bijzonder de vluchtelingen wier aanvraag bij de dienst kinderbescherming werd geweigerd omdat ze – vaak om dubieuze redenen – niet als minderjarige erkend worden.

We bieden hen ademruimte en verzorging, en maken de weg vrij naar juridische bijstand en medische, sociale, psychologische en administratieve diensten in samenwerking met andere organisaties in het centrum van Artsen Zonder Grenzen in de Parijse voorstad Pantin. In 2018 konden in totaal 787 minderjarigen bij ons terecht voor deze diensten. Er werden meer dan 430 juridische aanvragen ingediend. Hoewel de meeste aanvragen nog in behandeling waren op het einde van het jaar, werden al 94 aanvragen met succes verwerkt, waardoor de betrokken minderjarigen uiteindelijk toch bij de dienst kinderbescherming terechtkonden.

In samenwerking met Utopia 56, een organisatie die migranten helpt, bouwden we een netwerk uit van gastgezinnen in Zuid-Frankrijk, die de minderjarige migranten onderdak bieden terwijl ze wachten op een uitspraak. Zolang de procedure loopt, kunnen ze immers geen aanspraak maken op bescherming of hulp van de overheid.

Daarnaast zijn we actief met mobiele klinieken in Parijs, waarmee onze mobiele teams in 2018 bijna 1.000 consultaties hielden.

Het hele jaar door bleven we de situatie in het hele land opvolgen, vooral langs de grens met Italië en Spanje. In 2018 stuurde de Franse grenspolitie nog steeds mensen terug naar Italië en Spanje, om te verhinderen dat ze in Frankrijk asiel zouden aanvragen, wat in strijd is met de wet.

Daarnaast boden we nog steun aan andere organisaties en vrijwilligers in Calais, Bayonne, Nantes en Parijs, door onder meer 10.000 dekens te schenken.