Sociale media

  • NL
Open the menu

Tsjetsjeense vluchtelingen onder druk


Tot voor kort waren er drie medische organisaties aan het werk in Aki-Yurt, in een tentenkamp dat onderdak biedt aan naar schatting 1.600 Tsjetsjeense vluchtelingen net over de grens in Ingoesjetië. Nu biedt alleen Artsen Zonder Grenzen nog medische bijstand in het kamp (een andere organisatie biedt hulp in een dorp nabij). De blaas die werd geïnstalleerd om veilig drinkwater te leveren, werd vorige week uit het kamp verwijderd door een gebrek aan onderhoud. Twee weken terug werden de vluchtelingen andermaal geregistreerd door Emercom, het Russische ministerie voor Rampen. Toen de vluchtelingen vroegen waarom, antwoordde Emercom dat het in voorbereiding van hun terugkeer naar Tsjetsjenië was.


De druk op gevluchte Tsjetsjenen om naar huis terug te keren, neemt in vele opzichten toe. Voor een deel is die druk blijkbaar georganiseerd. Er was een duidelijk patroon in de kampen van Znamenskoye, net binnen Tsjetsjenië, tijdens de eerste weken van juli. Families die een onderkomen hadden gevonden in de kampen werd verteld dat de basisvoorzieningen gas, water en elektriciteit zouden afgesloten worden. De tenten en latrines werden afgebroken. De ontheemden vernamen dat er tijdelijke opvangcentra aan de rand van Grozny waren en dat ze maar beter zouden vertrekken voordat alle plaatsen er bezet zouden zijn. En dat deden ze dan ook.

Ondertussen worden de Tsjetsjenen in Ingoesjetië geconfronteerd met de ene registratie na de andere. Sommige registraties worden gedaan door humanitaire organisaties met het oog op de levering van hulp. Maar het zijn vooral de registraties van regeringswege die verontrustend zijn. Met elke ronde daalt het officiële aantal ontheemden. Wie toevallig even weg is, krijgt geen tweede kans en komt niet meer in aanmerking voor volgende registratierondes. Iedereen in de noordelijke regio van de republiek moet op eigen kosten naar Malgobek gaan om een foto te laten maken (40 roebel) en zich te laten registreren (nog eens 40 roebel).

Vaak wordt hen gezegd de volgende dag of week terug te komen. Zonder inkomen of bezittingen die nog verkocht kunnen worden, kunnen vele ontheemden zich zelfs geen registratie veroorloven. Bijgevolg hebben ze geen recht meer op regeringsbijstand. Bovendien worden ongeregistreerde vluchtelingen vaak als terroristen beschouwd. Terwijl de druk op de Tsjetsjenen om naar huis terug te keren, toeneemt en de autoriteiten bevestigen dat alle tentenkampen nog voor de winter zullen worden afgebroken, worden vele ontheemden in de anonimiteit gedreven.

De tijdelijke opvangcentra in Grozny zijn nu reeds overbevolkt. Er is geen riolering, nauwelijks water en met de verschroeiende zomer van de Kaukasus is het risico op ziekten er bijzonder hoog. Grozny is geen veilige plek, evenmin als de grootste delen van Tsjetsjenië. De oorlog tussen het Russische leger en de rebellen houdt aan. De autoriteiten hebben meegedeeld dat de terugkeer naar Tsjetsjenië vrijwillig verloopt. Toch ziet het ernaar uit dat de ontheemden nauwelijks een andere keuze hebben dan terug te keren. De AZG-teams in Ingoesjetië blijven hun verbintenis tegenover de ontheemden nakomen en gaan door met de hulpverlening.