Sociale media

  • NL
Open the menu

Tsjetsjenië: AZG behandelt hart- en vaatproblemen


Artsen Zonder Grenzen stelde vast dat er in Grozny, Tsjetsjenië, onvoldoende gezondheidszorg was voor hart- en vaatziekten, en lanceerde er daarom eind 2010 een specifiek programma voor. Binnen enkele maanden na de start van het programma hadden de teams al bijna 700 patiënten behandeld.

© AZG-MSF
© AZG-MSF

De eerste fibrinolyse werd begin juli uitgevoerd, ondertussen staat de teller op 15. Dit proces dient om een bloedklonter op te lossen voor die het hart bereikt, wat dodelijk zou zijn zonder behandeling. “Voordat Artsen Zonder Grenzen aankwam, was die procedure hier nog nooit uitgevoerd. We hadden het materiaal en de medicijnen gewoon niet,” aldus Dr. Madina Saidarkhanova, hoofd van de afdeling cardiologische intensieve zorgen.

Een volk in gevaar

Roken, slecht eten, geen beweging, te hoge bloeddruk, diabetes en vooral de stress van jaren oorlog hebben ertoe geleid dat de Tsjetsjeense bevolking gevoeliger is voor hart- en vaatziekten. Maar liefst één op zes krijgt er mee te maken. Doordat er weinig of geen materiaal of gespecialiseerd gezondheidspersoneel is, zijn die ziekten verantwoordelijk voor meer dan 62 procent van de sterfgevallen in de republiek. Het nationale gemiddelde ligt lager, namelijk 56 procent.In 2009 telde het Republican Emergency Hospital (REH) in Grozny 1.555 patiënten met een hartaanval, waarvan 33 procent het niet overleefde. Op dat moment had de afdeling cardiologie en intensieve zorgen geen werkende defibrillator, ECG-machine of Holter-monitor en was er geen enkele mogelijkheid tot gespecialiseerde biologische onderzoeken of fibrinolysebehandelingen. De enige manier om een hartpatiënt te behandelen, was die naar Moskou sturen, en dat is veel te ver voor dringende gevallen.

700 opnames op een paar maanden

Eind 2010 startte Artsen Zonder Grenzen met een programma voor cardiologische en intensieve zorgen op de afdeling chirurgische en cardiologische intensieve zorgen van het noodziekenhuis in Grozny. Gezien de zwaktes van de gezondheidszorg en de beperkte kennis op vlak van cardiologie, wilde Artsen Zonder Grenzen vooral de Tsjetsjeense cardiologen opleiden om noodgevallen beter te kunnen diagnosticeren en behandelen.

De eerste paar maanden waren gewijd aan het vergaren van materiaal, voorraden en medicijnen, en het opleiden van het personeel voor specifiek cardiologische behandelingsmethodes. Daarna kwamen de consultaties met de patiënten. Sinds februari 2011 heeft de spoedeenheid van de afdeling cardiologie bijna 700 opnames geteld. Meer dan 100 patiënten werden gereanimeerd met een defibrillator.

Een primeur voor Artsen Zonder Grenzen

Behalve medische problemen zijn er nog een paar andere uitdagingen geweest. “Dit is voor Artsen Zonder Grenzen het eerste project rond dringende hartproblemen,  en bovendien een hoogst gespecialiseerde medische activiteit. Maar uit de voorlopige resultaten blijkt dat het een succes is,” aldus Vladimir Najman, AZG-landverantwoordelijke in Rusland. Tegen einde 2011 was het sterftecijfer tot 7,82 % gezakt.