Sociale media

Open the menu

Soedan: hoge nood aan voorraden en personeel

Soedan - Onveiligheid, aanvallen en plunderingen van humanitaire en medische actoren belemmeren humanitaire operaties, terwijl de financiering van de respons via het VN-hulpsysteem ontoereikend blijft. De meeste ziekenhuizen in Khartoem kunnen geen patiënten meer ontvangen vanwege schade, tekorten aan voorraden of omdat het personeel de faciliteiten niet kan bereiken. Ook in andere delen van het land sluiten steeds meer ziekenhuizen hun deuren, door plunderingen en aanslagen, of omdat ze overweldigd worden door het grote aantal patiënten dat ze ontvangen. De humanitaire noden in Soedan waren al het hoogst in tien jaar en het gezondheidssysteem van het land staat al tientallen jaren op instorten. Het conflict brengt de gezondheidszorg nu tot een breekpunt.

Om de enorme druk op en tekorten voor zorginstellingen en ziekenhuizen zoveel mogelijk te verlichten, ondersteunt internationale medisch-humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) gezondheidsfaciliteiten en organiseert ze mobiele klinieken en WASH-activiteiten (Water & Sanitation), ondanks beperkte voorraden en personeel (zie hieronder voor een volledige lijst van onze activiteiten).

Humanitaire behoeften stegen met 57% op 6 maand

Slechts ongeveer 16% van de ziekenhuizen in Khartoem functioneert nog, geeft de Sudan Doctors Trade Union aan, en 60 van de 86 ziekenhuizen in door oorlog verscheurde gebieden – 70 procent – functioneren niet meer. Kritieke zorg voor mensen die in het conflict verstrikt raken stopt daardoor. Sinds de escalatie op 15 april hebben volgens de VN 25 miljoen mensen in Soedan, de helft van de bevolking, nu humanitaire hulp nodig. Dit is een stijging van de behoeften met ongeveer 57% sinds december 2022.

Een chirurgisch team van Artsen Zonder Grenzen werkt in een ziekenhuis in Khartoem en heeft in minder dan twee weken tijd meer dan 400 patiënten behandeld. Het ziekenhuis functioneerde nauwelijks toen vrijwillige medici en leden van de gemeenschap het opnieuw opstartten. Het is nu een van de twee functionerende grote ziekenhuizen in Khartoum, en AZG levert chirurgische capaciteit. Maar de grote moeilijkheden om extra personeel aan te trekken om het team te versterken, brengt deze chirurgische activiteiten in gevaar.

Grote behoefte aan meer personeel, meer voorraden

Medisch personeel en vrijwilligers doen hun best in ongelooflijk moeilijke omstandigheden, maar er zijn meer voorraden en meer medisch personeel nodig om in Khartoum en andere gebieden aan de slag te kunnen om aan de immense noden te voldoen. Personeel van Artsen Zonder Grenzen staat klaar om naar Soedan te reizen, zodra we de nodige toestemmingen kunnen verkrijgen. Het is van cruciaal belang dat we onze medische teams kunnen versterken om te blijven samenwerken met Soedanese artsen, verpleegsters en ziekenhuizen om de broodnodige medische zorg te bieden.

Niet alleen het gezondheidssysteem functioneert niet meer naar behoren door de aanhoudende gevechten: ook het plantseizoen raakt verstoord waardoor voedselonzekerheid kan vergroten, de marktprijzen verhogen en leiden tot tekorten aan essentiële goederen. Volgens UN OCHA is de behandeling van naar schatting 50.000 acuut ondervoede kinderen verstoord als gevolg van het conflict. Bovendien verwoestte een brand een fabriek in Khartoum die essentiële voorraden produceerde voor ondervoede kinderen.

AZG ter plaatse

AZG is niet vertrokken en is niet van plan om Soedan te verlaten. We zijn sinds het begin van het conflict operationeel in Noord-Darfur en we blijven bekijken waar en hoe we onze reactie op de directe en indirecte gevolgen van deze grote humanitaire crisis kunnen opschalen. We blijven ons inzetten om mensen in Soedan de broodnodige gezondheidszorg te bieden, vooral in deze uitdagende tijden. We zijn bezorgd om onze Soedanese collega's, patiënten en burgers die vastzitten in dit conflict en staan hen bij waar mogelijk.

ONDER DE FOTO'S & VIDEO: LIJST VAN AZG-ACTIVITEITEN IN SOEDAN & BUURLANDEN

1 / 5

BIJLAGE: LIJST VAN AZG-ACTIVITEITEN IN SOEDAN & BUURLANDEN

Sinds het uitbreken van de gevechten op 15 april hebben de teams van Artsen Zonder Grenzen de volgende nieuwe activiteiten opgestart als reactie op de crisis:

 • Nieuwe medische activiteiten In de hoofdstad Khartoum werkt een chirurgisch team in een ziekenhuis in het zuiden van Khartoum samen met Soedanese medische staf en vrijwilligers om noodhulp en chirurgische zorg te verlenen. We draaien nu 24/7. We hebben onze operatiekamer, postoperatie, en hebben een intensieve zorgen-afdeling opgebouwd. En we werken elke dag aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Het team heeft meer dan 400 chirurgische ingrepen uitgevoerd sinds ze op 9 mei begonnen te werken in het Bashair Teaching Hospital in Khartoum. Artsen Zonder Grenzen werkt samen met vrijwilligers uit de gemeenschap – artsen en verpleegsters, maar ook jongeren uit de omgeving en de gemeenschap die besloten hebben om dit ziekenhuis na de sluiting weer op te starten. Het personeel was vertrokken voor hun eigen veiligheid.
 • Hoewel AZG voldoende medische voorraden heeft om voorlopig in het Bashair Teaching Hospital te kunnen werken, dankzij vooraf aangelegde voorraden in Khartoum en enkele donaties van anderen, zullen de voorraden op een gegeven moment opraken. Op 16 mei 2023 is een lading medische en andere benodigdheden in Port Sudan geland en zal worden verplaatst naar Khartoum en een ander gebied in het zuiden, Wad Madani, waar teams mobiele klinieken voor ontheemden runnen.
 • In Wad Madani, de hoofdstad van de deelstaat Al-Jazeera, worden mobiele klinieken gerund voor mensen die uit Khartoum zijn verdreven en worden gezondheidsfaciliteiten ondersteund die de toestroom van patiënten opvangen. We hebben ook hygiëne- en non-foodartikelen en basisvoedsel uitgedeeld in Wad Madani, waarbij we prioriteit hebben gegeven aan de meest kwetsbaren die momenteel schuilen in openbare gebouwen, en WASH-activiteiten uitvoeren.
 • In Port Sudan, de hoofdstad van de staat aan de Rode Zee, begon Artsen zonder Grenzen met het uitvoeren van enkele water-, sanitatie- en hygiëne-activiteiten (WASH) in ontheemden en andere collectieve locaties. We maken latrines leeg, vervoeren water en delen hygiëneartikelen uit. We hebben ook training gegeven op de lokale spoedeisende hulp over MCP en noodtriage.

Donaties

 • Donaties van medische benodigdheden en brandstof aan ziekenhuizen en andere gezondheidsfaciliteiten in Khartoum, Noord- en Centraal-Darfur, de Rode Zee en in Al-Jazeera-staten (waar veel ontheemden onderdak zochten), en andere gebieden zijn en zijn nog steeds gaande – volg het Twitter-account van Artsen Zonder Grenzen voor de laatste informatie over donaties https://twitter.com/MSF_Sudan .
 • In Umbada, in de staat Khartoem, donaties van een voorraad medicijnen, medische benodigdheden, wondbehandeling en pediatrische kits aan het Al Rahji-ziekenhuis. Deze donaties werden overgemaakt uit onze Omdurman-voorraad, die zich op ongeveer 15 kilometer afstand van het ziekenhuis bevindt.
 • In Zalingei, de hoofdstad van de deelstaat Midden-Darfur, schonken we brandstof aan het Zalingei Teaching Hospital om generatoren en ambulances te laten draaien.
 • We hebben medische benodigdheden gedoneerd aan het door het ministerie van Volksgezondheid aangewezen chirurgische verwijzingsziekenhuis Al-Kamlin in de staat Al-Jazeera.

Sommige van onze reguliere projecten verstrekken nu noodhulp en blijven medische zorg verlenen:

 • Het door AZG gesteunde ziekenhuis in El Fasher, Noord-Darfur, was oorspronkelijk een kraamkliniek zonder chirurgische capaciteit. Het kreeg snel een nieuwe bestemming om dringende traumazorg te bieden na een enorme toestroom van gewonde patiënten. Sinds het conflict op 15 april uitbrak, heeft het ziekenhuis meer dan 600 chirurgische ingrepen uitgevoerd voor zowel de gewonden als voor vrouwen die een verloskundige spoedoperatie nodig hadden.
 • Een vrachtwagen van Artsen Zonder Grenzen met 10 ton medische benodigdheden voor het South Hospital en het Zamzam-kamp arriveerde op maandag 15 mei in El Fasher.

Sommige activiteiten die al voor het conflict bestonden, zijn kunnen doorgaan of herstarten:

 • In de door Artsen zonder Grenzen gesteunde ziekenhuizen in Kreinik, in de deelstaat West-Darfur, blijven lokaal ingehuurd personeel van Artsen Zonder Grenzen en personeel van het ministerie van Volksgezondheid medische hulp verlenen. We moesten mobiele klinieken en outreach-activiteiten voor nomadische gemeenschappen in West-Darfur opschorten. In Kreinik blijft de situatie rustig. Het ziekenhuis is open, draait en ontvangt meer patiënten. De markt is open en toegankelijk voor nomadische gemeenschappen, die toegang hebben tot het ziekenhuis. De afgelopen twee weken heeft de kraamafdeling 41 vrouwen ontvangen en behandeld, heeft het team 258 zwangere vrouwen geholpen met prenatale zorg & heeft de kinderafdeling 32 kinderen opgenomen. De grootste uitdaging zijn de voorraden die meestal uit El-Geneina komen, waar hevige gevechten en geweld voortduren. Met het huidige verbruik zullen de medische voorraden op veel essentiële artikelen binnen 3 weken opraken.
 • AZG heeft haar gezondheidskliniek heropend in het Zamzam-kamp in de staat Noord-Darfur, het grootste kamp voor ontheemden in Soedan met een bevolking van 120.000. Sinds we heropend zijn, zien we zo'n 160 patiënten per dag. Sommigen hebben dringend medische hulp nodig.
 • In Rokero, in de deelstaat Midden-Darfur, blijven lokaal ingehuurd personeel van Artsen Zonder Grenzen en personeel van MoH medische hulp verlenen. De voorraden die ze hebben, gaan waarschijnlijk nog twee tot drie maanden mee. patiënten kunnen echter niet doorverwezen worden naar hogere behandelingsniveaus vanwege de aanhoudende gevechten, ofwel omdat ziekenhuizen niet meer functioneren, ofwel omdat de wegen te onveilig zijn.
 • In El-Damazin in de staat Blue Nile blijft ons team het El-Damazin-ziekenhuis ondersteunen, inclusief het ondervoedingsprogramma, en mobiele klinieken runnen.
 • In het Taneidba-kamp in de staat Al-Gedaref runt Artsen zonder Grenzen een ziekenhuis voor vluchtelingen en gastgemeenschappen die medische diensten verlenen, waaronder SEH, moederschap en geestelijke gezondheidszorg.
 • In het vluchtelingenkamp Um Rakuba in Al-Gedaref ondersteunt AZG ook de Ethiopische vluchtelingen en gastgemeenschappen, maar vanwege het huidige conflict zijn onze toelatingscriteria beperkt. De focus is verschoven naar noodhulpactiviteiten, voornamelijk voor pediatrie, ondervoeding en kraamzorg.

We waren genoodzaakt om een aantal van onze activiteiten op te schorten:

 • Een AZG-compound en opslagplaats werden geplunderd in Nyala, Zuid-Darfur. Apparatuur, voertuigen en medische benodigdheden werden allemaal meegenomen. Het team in Zuid-Darfur kon de gezondheidszorg niet voortzetten omdat ze geen voorraden hadden. Daarom werd het team van Artsen Zonder Grenzen geëvacueerd naar Zuid-Soedan.
 • Het door AZG gesteunde onderwijsziekenhuis El Geneina in West-Darfur werd geplunderd tijdens het geweld op 26 april. Artsen Zonder Grenzen heeft het ministerie van Volksgezondheid ondersteund op de pediatrische afdeling door spoedeisende en intramurale zorg te verlenen. Het ziekenhuis is gesloten vanwege het geweld, waardoor het voor onze teams onmogelijk is om verder te werken op de pediatrie of op de afdelingen neonatologie en materniteit.
 • In Kassala zijn we van plan onze activiteiten over te dragen aan het ministerie van Volksgezondheid.

Voordat het geweld op 15 april 2023 escaleerde, werkte Artsen Zonder Grenzen in 12 staten van het land en voerde veel verschillende activiteiten uit, waaronder eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg, ondersteuning van ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen, mobiele klinieken, poliklinische en intramurale voedingsactiviteiten, reproductieve en geestelijke gezondheidszorg. gezondheidszorg, vaccinatiecampagnes, gezondheidsbevordering en WASH-activiteiten. We hebben noodmaatregelen op andere gebieden aangepast en gelanceerd om de meest acute humanitaire en medische behoeften op een onpartijdige manier en naar ons beste vermogen aan te pakken.

AZG-hulp aan vluchtelingen uit Soedan in buurlanden:

Tsjaad

 • Volgens de UNHCR zijn naar schatting meer dan 75.000 mensen, onder wie vluchtelingen en Tsjadische repatrianten, naar de oostelijke provincies van Tsjaad gevlucht – voornamelijk in de provincie Ouaddai, maar ook in de provincies Sila en Wadi Fira. Deze drie provincies vangt al het grootste deel van de vluchtelingen in Tsjaad op, met meer dan 400.000 Soedanese vluchtelingen die zich vóór de uitbarsting van het recente geweld in het oosten van Tsjaad vestigden, vaak in overvolle kampen met ontoereikende sanitaire voorzieningen en een afnemende toegang tot voedselhulp in een regio in de greep van voedselonzekerheid, ondervoeding bij kinderen en terugkerende vermijdbare uitbraken.
 • We werken momenteel aan de grens met Soedan, in samenwerking met gezondheidsautoriteiten, om mobiele klinieken, vaccinatie, screening op ondervoeding, verwijzingen en andere activiteiten in tijdelijke vluchtelingenkampen in plaatsen als Koufroun, Borota en Goungour in de provincie Ouaddaï uit te voeren. Onze teams blijven het Adre-ziekenhuis en drie gezondheidscentra ondersteunen, waar we sinds 2021 werken, en daarnaast hebben we onlangs de chirurgische capaciteit versterkt om de gewonden te stabiliseren en te behandelen. De ernstigste gevallen verwijzen we door naar Abeche.
 • We runnen mobiele klinieken in de provincie Sila, in de vluchtelingenopvangcentra van Mogororo en Anderessa, op slechts 500 meter van de grens met Soedan, en ondersteunen het gezondheidscentrum in de gebieden van Daguessa. Onze teams bieden medische zorg, waaronder seksuele reproductieve gezondheidszorg, screening op ondervoeding voor kinderen jonger dan 5 jaar, evenals verwijzingen naar tweedelijnsgezondheidszorg en voor psychosociale ondersteuning.

Centraal Afrikaanse Republiek

 • Een team van Artsen zonder Grenzen beoordeelt de behoeften in de provincie Vakaga, grenzend aan Soedan, als reactie op een toestroom van vluchtelingen/repatrianten uit Soedan.

Zuid Soedan

 • AZG-teams beoordelen de behoeften van Zuid-Sudanese repatrianten en vluchtelingen en een mogelijke reactie in de staten Aweil en Upper-Nile die aan Soedan grenzen.