Sociale media

Open the menu

Nigeria: AZG slaat alarm over escalerende ondervoedingscrisis in noordwesten van het land

In het noordwesten van Nigeria vindt er een ondervoedingscrisis plaats die aan het escaleren is. Artsen Zonder Grenzen (AZG) breidt daarom haar activiteiten uit en waarschuwt tegelijkertijd dat de huidige humanitaire respons onvoldoende is om een potentiële catastrofe in de komende maanden af te wenden. AZG heeft drie nieuwe ambulante centra voor therapeutische voeding geopend naast de 10 klinische centra en 32 ambulante centra die het al beheert in de staten Kano, Katsina, Kebbi, Sokoto en Zamfara.

Dokter met kind dat ondervoed is
Dr. Saleh Muhammad Auwal onderzoekt een kind bij de ITFC in het Sokoto Specialist Hospital. AZG ondersteunt de afdelingen met 40 bedden waar kinderen met ernstige acute ondervoeding worden behandeld, Sokoto, Noordwest-Nigeria, mei 2023 © Ehab Zawati

Ondervoedingscijfers bereiken ongeziene hoogtes

Tussen januari en mei van dit jaar hebben AZG-teams in het noordwesten van Nigeria klinische zorg verleend aan 10.200 ernstig ondervoede kinderen met medische complicaties en 51.000 kinderen opgenomen in hun ambulante voedingsprogramma. De ziekenhuisopnames lagen 26 procent hoger dan in dezelfde periode in 2022, aantallen die al ongekend hoog waren. Dit jaar zullen de opnames naar verwachting blijven stijgen. Het zogenaamde overbruggingsseizoen is de periode tussen de oogsten wanneer de voedselvoorraden opraken. In Nigeria loopt deze periode van mei tot augustus en is dus onlangs begonnen, maar de bedbezetting in verschillende AZG-behandelcentra bedraagt nu al 100 procent.

"Het aantal ondervoede kinderen dat we ontvangen in onze centra toont duidelijk aan dat hoe verder we in het overbrugginsseizoen komen, hoe meer gevallen we zullen krijgen", zegt medisch coördinator Htet Aung Kyi van AZG.

Geweld vormt katalysator bij ondervoeding

Noordwest-Nigeria heeft enkele van de slechtste gezondheidsindicatoren van het land. Het toenemende geweld in de afgelopen jaren zorgde er mee voor dat een reeds alarmerende ondervoedingssituatie veranderde in een regelrechte crisis. Gewapende groepen vallen regelmatig steden binnen, plunderen eigendommen en ontvoeren lokale mensen voor losgeld. Veel inwoners zijn hun huizen ontvlucht naar veiliger gebieden. Anderen zijn gebleven, maar kunnen hun boerderijen of werk niet meer bereiken omwille van de toenemende onveiligheid. Mensen die medische zorg nodig hebben, kunnen de gezondheidscentra en ziekenhuizen moeilijk bereiken door de risico's van het reizen over onveilige wegen.

mama met kindje
Abdulrahman's moeder voedt haar kind met melk via een nasogastrische slang. Abdulrahman is een van de kinderen dat behandeld wordt voor ondervoeding in het door AZG gesteunde ITFC in Sokoto Specialist Hospital, Nigeria, mei 2023 © Ehab Zawati

Ondervoeding werkt als vicieuze cirkel bij kinderen

AZG-teams zeggen dat kinderen die herstellen van ondervoeding en naar huis mogen, later vaak opnieuw opgenomen worden omdat hun families moeite hebben om hun genoeg eten te geven en hen gezond te houden. Kinderen komen zo in een spiraal van ondervoeding terecht waaruit ze moeilijk kunnen ontsnappen. "We eten als we eten hebben, maar er zijn dagen dat we hongerlijden en soms moeten de kinderen bedelen om eten." zegt Sadiya, wiens kind voor ondervoeding werd behandeld in het therapeutisch voedingscentrum van AZG in Katsina.

Meer dan driekwart van de bevolking in Noordwest-Nigeria leeft onder de armoedegrens

Volgens het Nigeriaanse bureau voor de statistiek leeft naar schatting 78% van de mensen in het noordwesten van Nigeria onder de armoedegrens. Gezondheidszorg is vaak onbetaalbaar of moeilijk toegankelijk en veel kinderen zijn nooit ingeënt tegen veel voorkomende kinderziektes. De internationale hulp bereikt de regio slechts in zeer beperkte mate. Al deze factoren hebben bijgedragen aan het groeiende aantal ondervoede kinderen die dringend behandeling nodig hebben. 

Noordwest-Nigeria heeft dringend nood aan opschaling van humanitaire respons

Ondanks de escalerende crisis mist Noordwest-Nigeria de aandacht en steun die nodig zijn om een levensreddende respons op te zetten. Er moeten preventieve maatregelen komen zoals voedseldistributies en verbetering van de voedselzekerheid, evenals het vroegtijdig opsporen van gevallen van ondervoeding en tijdige behandeling. Artsen Zonder Grenzen dringt er bij alle hulporganisaties die in het land werken op aan om hun humanitaire respons op te schalen en roept de Nigeriaanse regering en lokale gezondheidsautoriteiten op om nu te handelen om een catastrofaal verlies van levens in de komende maanden te voorkomen.