Sociale media

Open the menu

Genegeerde voedselcrisis bedreigt tienduizenden kinderen in Noordwest-Nigeria

De ondervoeding neemt toe in het noordwesten van Nigeria. De situatie dreigt er onbeheersbaar te worden zonder een snelle toename van de humanitaire hulp, waarschuwt Artsen zonder Grenzen (AzG). Sinds januari hebben AzG-teams, in samenwerking met de Nigeriaanse gezondheidsautoriteiten, al meer dan 50.000 acuut ondervoede kinderen behandeld in vijf noordwestelijke staten, van wie er 7.000 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze grotendeels genegeerde voedingscrisis bedreigt het leven van tienduizenden kinderen.

Aankomende malariapiek dreigt crisis te verergeren

Un enfant est examiné par un membre du personnel MSF à l'ATFC de Kofar Marusa, dans l'État de Katsina, au Nigeria, en juin 2022. Copyright ©George Osodi
Een kind wordt onderzocht door een AZG-medewerker in Kofar Marusa, Katsina State, Nigeria, juni 2022. Copyright ©George Osodi
We bereiden ons al voor om alleen al dit jaar in de staat Katsina tot 100.000 ondervoede kinderen te behandelen binnen ons voedselprogramma, en we hebben onze respons in de staten Kebbi, Sokoto, Zamfara en Kano uitgebreid. Ondanks onze oproepen van de afgelopen maanden hebben we nog niet de mobilisatie gezien die nodig is om een verwoestende voedselcrisis te voorkomen. Naast de erkenning van de acute behoeften van deze kinderen, die er allang had moeten zijn, vragen wij om versterkingen en om prioriteit te geven aan de uitvoering van medische hulp.
AZG manager noodoperaties
door

Michel-Olivier Lacharité

AZG manager noodoperaties

Een kwart van de gescreende kinderen is ernstig ondervoed

In Gummi, in de deelstaat Zamfara, hebben AzG-teams naar aanleiding van een voedingswaarschuwing in juni meer dan 36.000 kinderen onder de vijf jaar gescreend. De resultaten waren alarmerend, want meer dan de helft van de onderzochte kinderen was ondervoed en bijna een kwart was ernstig ondervoed, zodat dringende medische verzorging nodig was. AzG heeft, in samenwerking met de autoriteiten, onmiddellijk een noodhulpactie opgezet in de regio.

Regio uitgesloten van het VN-plan voor humanitaire hulp

Een deel van de reden voor de vertraging en de ontoereikendheid van de huidige humanitaire hulp in het noordwesten van Nigeria is dat de Verenigde Naties de regio hebben uitgesloten van hun nationale humanitaire responsplan voor het lopende jaar, dat hoofdzakelijk is gericht op de kritieke situatie in het noordoosten. Als gevolg daarvan hebben vele organisaties het moeilijk om financiering te vinden voor de uitvoering van humanitaire activiteiten, ondanks de bekende dringende behoeften.

Des enfants et leur mère attendent à l'ATFC de Kofar Marusa, dans l'État de Katsina, au Nigeria, en juin 2022.
Kinderen en hun moeder wachten in Kofar Marusa, Katsina State, Nigeria, juni 2022. Copyright ©George Osodi

In deze chronisch voedselarme regio heeft de escalatie van het geweld meer mensen in extreme armoede gestort, waarbij bijna 500.000 mensen hun huis moesten ontvluchten. De laatste jaren zijn er criminele groepen in de regio actief, waardoor de situatie complexer is geworden. Die "bandieten" hebben het aantal aanvallen, moorden, ontvoeringen, plunderingen en seksueel geweld opgevoerd. Veel gezinnen zijn niet in staat om landbouw te bedrijven, vee wordt gestolen en markten en handel zijn verstoord, terwijl de nationale voedselprijzen blijven stijgen - op de meeste Nigeriaanse markten liggen ze nog steeds boven het vijfjarig gemiddelde - in een toch al fragiele gezondheidssituatie. 

Donoren en internationale agentschappen, waaronder UNICEF en het Wereldvoedselprogramma, moeten hun steun aan gezondheidsfaciliteiten opvoeren om gemeenschappen toegang te geven tot voedingsbehandeling, in samenwerking met de Nigeriaanse autoriteiten die ook een bijdrage moeten leveren.
door

Froukje Pelsma

Hoofd van de AZG-missie in Nigeria

Een stijging van 50% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

AzG is sinds 2015 actief in de strijd tegen ondervoeding in Zamfara, en heeft in 2021 en 2022 aanvullende voedingsrespons uitgevoerd in de staten Katsina, Kebbi, Sokoto, Zamfara en Kano. Momenteel heeft Artsen zonder Grenzen 25 poliklinische afdelingen en acht opname-eenheden voor ondervoeding in deze vijf staten, en hebben Artsen zonder Grenzen-teams in 2021 bijna 31.000 kinderen met ernstige acute ondervoeding behandeld. AzG heeft onlangs ook alarm geslagen over de situatie in Maiduguri, in de staat Borno, waar ons centrum voor intramurale ondervoeding een groot aantal patiënten ontvangt: 2.199 kinderen van januari tot juni, een stijging van 50% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.