Sociale media

Open the menu

Nigeria – Medische en humanitaire noodsituatie in Borno staat

Minimaal 500.000 mensen in de deelstaat Borno in Noordoost-Nigeria hebben dringend voedsel, water, zorg en onderdak nodig. Deze mensen zijn op de vlucht voor geweld in het gebied of zitten vast in enclaves buiten deelstaathoofdstad Maiduguri, in steden die nochtans onder controle staan van het Nigeriaanse leger. Zij zijn vrijwel volledig afhankelijk van humanitaire hulp.

Het kamp van Muna
Het kamp van Muna, ter hoogte van het voedingscentrum © Claire Magone / AZG

Sterfte en ondervoeding

Een team van Artsen Zonder Grenzen in Bama, de op-één-na-grootste stad in Borno, geeft medische zorg en voedselhulp. Al in juni was er veel ondervoeding en sterfte onder de bevolking van de stad. De ruim 10.000 inwoners zijn inmiddels naar een vluchtelingenkamp getrokken. Daar worden af en toe voedseldistributies gedaan en zijn 1.500 ernstig zieke mensen geëvacueerd door de autoriteiten.

De sterfte in het kamp is echter nog hoog en vijftien procent van de kinderen lijdt er aan ernstige, acute ondervoeding. Artsen Zonder Grenzen richt zich op het terugbrengen van sterfte en ondervoeding en het verbeteren van de watervoorziening en leefomstandigheden in het kamp.

Onveiligheid

Op andere plekken peilen teams van Artsen Zonder Grenzen de medische en humanitaire noden. Dat wordt echter bemoeilijkt door de onveiligheid in het gebied. Sommige plekken zijn alleen met legerescort te bereiken, omdat zij op de frontlinie liggen van de strijd met Boko Haram. Artsen Zonder Grenzen is in elk geval van plan om snel medische hulp te bieden in de plaats Monguno, dat al sinds januari 2015 is afgesloten van medische zorg.

la population du camp de Bama
Er wonen naar schatting 10.000 tot 12.000 mensen in het vluchtelingenkamp. © Claire Magone/ AZG

Ziekenhuizen vol

Assessments door VN-organisaties en Nigeriaanse autoriteiten hebben de noodsituatie in kaart gebracht en ook andere hulporganisaties geven op verschillende plekken hulp. In sommige plaatsen kan de lokale hulpcapaciteit de toestroom aan vluchtelingen echter niet aan. Zo trekken steeds meer mensen naar Maiduguri. Daar moesten ziekenhuizen patiënten wegsturen, omdat er geen plek meer was. Artsen Zonder Grenzen wil zo daarom in Maiduguri snel mogelijk zorgen voor meer capaciteit om patiënten te verplegen.

 

een kaart van het Tsjaadmeer en de activiteiten van AZG

Hulp in Borno

Artsen Zonder Grenzen werkt sinds augustus 2014 in Maiduguri in de deelstaat Borno. De medische noodhulporganisatie runt er twee klinieken, een voedingscentrum en een hulppost in een vluchtelingenkamp. De afgelopen maanden is de hulp opgeschaald, onder meer om meer schoon water te verzorgen in vluchtelingenkampen in Maiduguri.

AZG in Nigeria

AZG is permanent actief in Borno Staat in Maiduguri, sinds augustus 2014. De organisatie beheert er twee apotheken, een voedingscentrum en een gezondheidscentrum in het kamp. Daar verstrekken we medische consultaties. AZG heeft de laatste maanden belangrijke activiteiten ondernomen om water te verstrekken en om de basishyghiëne te verbeteren in de kampen van Maiduguri. We houden toezicht op het mogelijk uitbreken van een epidemie onder de bevolking. In 2015 heeft AZG meer dan 116.300 medische consultaties verricht, bij meer dan 1.330 bevallingen geholpen en 6.000 kinderen met ondervoedingsverschijnselen verzorgd.