Sociale media

Open the menu

Middellandse Zee: hoeveel mensen moeten nog verdrinken vooraleer Europa eindelijk zoek- en reddingsacties gaat organiseren?

We nemen je terug mee naar 27 juni 2022. Op die dag vaart de Geo Barents, het zoek- en reddingsschip van Artsen Zonder Grenzen net buiten de Libische kustwateren, op zoek naar bootjes in nood. Officiële maritieme autoriteiten – die net de taak hebben om boten in nood op te sporen en door te seinen – weigeren al jaren hun medewerking aan onze reddingsacties. Wanneer onze crew op de middag zelf een boot in nood spot, schieten we meteen in actie. We kunnen die dag 71 mensen van een verdrinkingsdood redden. Daaronder ook minstens één klein kind. Maar voor 30 mensen komen we te laat… Konden we hen gered hebben als de boot in nood ons was doorgeseind?

Geo Barents: 569 geredde mensen aan boord, maar geen hulp van autoriteiten

Sinds het begin van deze zomer heeft de Geo Barents in totaal 974 mensen uit de Middellandse Zee gered. Terwijl je dit leest, heeft het schip 569 mensen aan boord – allemaal zijn zij gered van een bijna zekere dood. Dat is veel meer dan de Geo Barents eigenlijk aankan. Want opnieuw weigeren de autoriteiten hun medewerking: onze meeste oproepen tot veilige ontscheping van de geredde mensen blijven systematisch onbeantwoord.

De (tragische) redding van 27 juni. Onze teams konden 71 mensen van de verdrinkingsdood redden. Voor 22 mensen kwamen we te laat, zij bleven vermist. Onder de geredde mensen was ook een vrouw met baby in kritische toestand. hen hebben we meten naar MZlta kunnen evacueren
De tragische redding van 27 juni. Onze teams konden 71 mensen van de verdrinkingsdood redden. Voor 30 mensen kwamen we te laat, zij bleven vermist. Onder de geredde mensen waren ook een vrouw met baby in kritische toestand. Hen hebben we meteen naar Malta kunnen evacueren. © Anna Pantelia, 27 juni 2022

Ook Sea Watch en SOS Mediterranee worden systematisch benadeeld

En we zijn niet alleen. Twee andere humanitaire organisaties voeren op dit moment ook reddingsacties uit op de Middellandse Zee: Sea Watch en SOS Mediterranee. Hun reddingsacties – Sea Watch 3 had op eind juli 438 mensen aan boord, de Ocean Viking 387 mensen – worden op dezelfde manier systematisch benadeeld. Terwijl zowel Sea Watch 3 als Ocean Viking intussen in Italië de geredde mensen veilig van boord konden laten, blijft de Geo Barents wachten op verlossend nieuws.

Mensen op dodelijkste zeemigratieroute ter wereld worden aan lot overgelaten

Al jarenlang zien organisaties als Artsen, Zonder Grenzen, SOS Mediterranee en Sea Watch zich genoodzaakt om de verantwoordelijk van Europese landen - om mensen van een verdrinkingsdood te redden in de Middellandse Zee – over te nemen. Zonder die organisaties zouden ontelbare kinderen, vrouwen en mannen aan hun lot zijn overgelaten. En dat op de dodelijkste zeemigratieroute ter wereld.  

Het dek van de Geo Barents op 2 augustus. 569 geredde mensen zijn nu aan boord, allemaal wachten ze op het verlossende nieuws dat de Geo Barents eindelijk in een veilige haven mag ontschepen.
Het dek van de Geo Barents op 2 augustus. 569 geredde mensen zijn nu aan boord, allemaal wachten ze op het verlossende nieuws dat de Geo Barents eindelijk in een veilige haven mag ontschepen. © Rahul Dhankani, 2 augustus 2022

Europa gaat letterlijk over lijken om beleid hard te maken

De weigering van de autoriteiten om deel te nemen aan de opsporing van boten in nood en om mee te werken aan een veilig en georganiseerd ontschepingsmechanisme, past in een zeer bewust Europees beleid: mensen op de vlucht van extreem en dodelijk geweld in hun thuisland of in Libië… laat Europa liever verdrinken dan dat wij ze aan wal zouden brengen. Europa gaat letterlijk over lijken om mensen in nood te ontraden om de oversteek te maken en veiligheid te zoeken.

AZG roept Europa op: organiseer opsporing, redding en ontscheping!

Artsen Zonder Grenzen, SOS Mediterannee en Sea Watch eisen samen dat de Europese lidstaten eindelijk opsporings- en reddingacties gaan organiseren in het centrale deel van de Middellandse Zee. Alle noodoproepen moeten worden beantwoord en een structureel ontschepingsmechanisme van overlevenden moet worden uitgetekend. Nog meer doden moeten absoluut vermeden worden.