Sociale media

  • NL
Open the menu

Massale verdeling van ontsmettingskits voor families in Monrovia, Liberia


Teams van Artsen Zonder Grenzen zijn begonnen met de verdeling van meer dan 50.000 kits in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia. Met de kits kunnen families zichzelf  beschermen als een familielid ebola krijgt, en hun huis te ontsmetten. Dat vermindert de kans dat ook anderen ziek worden.


“Deze kits zijn niet de oplossing voor de ebola-crisis in Monrovia,” zegt Anna Halford, die de verdeling coördineert. “Maar omwille van de schaal van de epidemie en het gebrek aan hulpverlening moeten we ongezien en imperfecte maatregelen treffen. Eigenlijk zouden alle zieken in een ebola-centrum opgenomen moeten worden, maar dat is voorlopig onmogelijke. Nog lang niet alle beloofde centra zijn ook daadwerkelijk opgezet. Tot dan kunnen deze kits een beetje helpen.”

De kits zijn niet ontworpen
om ebola-patiënten thuis te
kunnen verzorgen

De kits bevatten twee emmers, chloor, zeep, handschoenen, een kleed, een verstuiver, en maskers. Daarnaast is er ook informatie over ebola en hoe het materiaal gebruikt moet worden. Maar de kits zijn niet ontworpen om ebola-patiënten thuis te kunnen verzorgen. Daarvoor moeten mensen opgeleid en ondersteund worden. De kits moeten familieleden wel bescherming bieden voor een korte tijd, tot de patiënt in een centrum opgenomen kan worden.

Oorspronkelijk werden de kits gegeven aan mensen waarvoor geen plaats meer was ebola-centrum van Artsen Zonder Grenzen, aan wie in contact was geweest met ebola-patiënten, en aan buurtbewoners rond het ebola-centrum. Nu verdeelt Artsen Zonder Grenzen de kits aan families in dichtbevolkte buurten waar een groot aantal zieken wordt gemeld, en waar mensen wellicht niet de middelen hebben om zich te beschermen, zoals in de wijken Westpoint en New Cru Town.

Artsen Zonder Grenzen werkt samen met lokale leiders, om bonnen te geven aan de vrouwen in families. Op bepaalde dagen kan een bon ingeruild worden tegen een kit. De verdeling begon op donderdag 25 september en zal zes tot acht weken duren. Tot nu toe zijn al 16.000 kits verdeeld.