Sociale media

  • NL
Open the menu

Ivoorkust: enorme behoefte aan medische zorg blijft


Het einde van de strijd in een groot deel van Ivoorkust heeft nog niet geleid tot een afname van de medische noden.


Integendeel, in Abidjan zijn de medische voorzieningen nog altijd overvol, ook met nieuwe gewonden. In het westen blijft de situatie zeer gespannen. Een groot aantal dorpen is nog verlaten. De bevolking houdt zich schuil in de jungle of verblijft in overvolle vluchtelingenkampen. In Liberia zijn er naar schatting nog 120.000 vluchtelingen. In Abidjan ondersteunt Artsen Zonder Grenzen nu zes ziekenhuizen en drie klinieken met de aanvoer van voorraden en het bieden van allerlei vormen van directe medische zorg. Het Ivoriaanse medisch personeel keert geleidelijk terug, maar door de tekorten aan voorraden en de toestroom van nieuwe patiënten kunnen ze het werk nauwelijks aan. Doordat een groot aantal zieken en gewonden dagen of zelfs weken geen zorg konden krijgen, is er een grote toestroom ontstaan, ook naar de gratis zorg die Artsen zonder Grenzen biedt.

Kampen

In het westen van Ivoorkust verblijven duizenden ontheemden in overbevolkte kampen en erbarmelijke omstandigheden. Veel dorpen zijn nog verlaten, vooral in gebieden dicht bij de Liberiaanse grens en ten noorden en zuiden van de stad Toulepleu. Daarvandaan komen berichten dat mensen zich nog steeds in de jungle schuilhouden. Om deze mensen te bereiken, hebben we het aantal mobiele hulpposten in het westen opgevoerd. Tegelijkertijd blijven we hulp bieden aan vluchtelingenkampen en lokale gezondheidscentra.

Moordpartijen

Vanuit de kustplaats Grand Lahou komen berichten over moordpartijen door huurlingen die uit Abidjan naar Liberia vluchtten. Ons team in de regio was al van plan medische voorraden te doneren aan medische voorzieningen in de regio en is momenteel in de regio om de situatie in te schatten. Een ander team doet hetzelfde in Tabou, een plaats aan de grens met Liberia, meer naar het noorden.

Liberia

Het aantal mensen dat naar Liberia vlucht, is in de afgelopen twee weken sterk gedaald, maar toch blijven nog steeds mensen aankomen, op zoek naar familieleden die eerder zijn uitgeweken. Sommigen beginnen terug te keren, terwijl duizenden anderen te bang zijn om weer naar huis te gaan. Weer anderen hebben gewassen geplant in Liberia, en willen eerst oogsten voordat ze terug naar Ivoorkust gaan.

Vluchtelingen

Er zijn nog steeds naar schatting 120.000 vluchtelingen in Liberia, hoewel het moeilijk is aantallen bevestigd te krijgen. Een groot deel van hen verblijft bij Liberiaanse gezinnen en gemeenschappen, vooral in de regio’s Grand Gedeh en Nimba, bij de grens met Ivoorkust. Veel van de Liberiaanse families waren zelf ooit vluchteling – in Ivoorkust – tijdens de lange burgeroorlog in Liberia.

Mobiele hulpposten

We hebben zestien mobiele hulpposten opgezet in Grand Gedeh, waar ongeveer 60.000 vluchtelingen verblijven. In Nimba hebben ongeveer 50.000 mensen hun toevlucht gezocht. We werken daar op elf plaatsen met mobiele hulpposten en hebben we een medische post in het vluchtelingenkamp Bahn. Daarnaast steunen we de polikliniek in de buurt en screenen we patiënten in de doorgangskampen in New Yourpea.