Sociale media

  • NL
Open the menu

Humanitaire hulp in Somalië bedreigd


Artsen Zonder Grenzen veroordeelt aanvallen op hulpverleners en roept op tot vrijlating van ontvoerde collega’s.


Philippe Havet en Andrias Karel Keiluhuo, twee collega’s bij Artsen Zonder Grenzen, werden vorige week doorgeschoten tijdens het uitoefenen van hun werk: noodhulp bieden in Mogadishu. Drie maanden geleden werden twee andere Artsen Zonder Grenzen, Montserrat Serra en Blanca Thiebaut, ontvoerd in het vluchtelingenkamp van Dadaab, in noordelijk Kenia, terwijl zij noodhulp boden aan de Somalische bevolking.

Deze aanvallen op hulpverleners moeten ten strengste veroordeeld worden. Ze brengen levensreddende medische projecten in gevaar, die zowieso al ontoereikend zijn voor de enorme medische noden van de Somalische bevolking.

Artsen Zonder Grenzen wijst op het moeilijke dilemma van werken in een context zoals Somalië. De noden zijn er niet alleen enorm groot, maar ook de risico’s voor de veiligheid van al onze medewerkers zijn er uitzonderlijk hoog. Terwijl wij dit dilemma overwegen, vraagt Artsen Zonder Grenzen dat iedereen, en vooral de overheden die controle uitoefenen over de gebieden waar onze ontvoerde collega’s worden vastgehouden, al het mogelijk doen om de veilige vrijlating van Blanca Thiebaut en Montserra Serra te bewerkstelligen.

Artsen Zonder Grenzen is sinds 1991 ononderbroken aanwezig in Somalië, en biedt hulp aan Somaliërs aan alle zijden van het conflict. De voorbije zes maanden heeft Artsen Zonder Grenzen 225.000 patiënten in Somalië behandeld, 110.000 kinderen ingeënt, en 30.000 ondervoede kinderen geholpen in 14 projecten in Kenia en Somalië. Daarnaast biedt Artsen Zonder Grenzen hulp aan Somalische vluchtelingen in negen projecten in Kenia en Ethiopië, waar het vinden van een evenwicht tussen de enorme medische noden van de bevolking en de risico’s die de Artsen Zonder Grenzen nemen, steeds moeilijker wordt. Het resultaat is dat de Somalische bevolking, die extreem kwetsbaar is na 20 jaar burgeroorlog, internationale interventies en de ineenstorting van de staat, minder steun krijgt dan ze nodig heeft.

“Om ons medisch humanitair werk in Somalië aan de door het conflict getroffen bevolking goed te kunnen verderzetten, wil Artsen Zonder Grenzen dat alle partijen in het conflict, zowel de leiders als de mensen van Somalië, ons ondersteunen en helpen de veiligheid van hulpverleners te verzekeren”, zegt Dr. Unni Karunakara, internationaal voorzitter van Artsen Zonder Grenzen. “Voor onze collega’s, Philippe en Kace, is dit op tragische wijze mislukt. Voor Blanca en Mone hebben de leiders en de mensen van Somalië de verantwoordelijkheid hun veilige en spoedige vrijlating mogelijk te maken.