Sociale media

  • NL
Open the menu

Artsen Zonder Grenzen deelt dilemma’s online


Vanaf vandaag deelt Artsen Zonder Grenzen nu ook haar dilemma’s via een special hiervoor ontworpen website www.speakingout.msf.org. Hiermee wil Artsen Zonder Grenzen inzicht geven in de besluitvorming tijdens grote crises van de afgelopen veertig jaar.

AZG Speaking Out
AZG Speaking Out

De eerste van 10 casestudies die vandaag gepubliceerd wordt, betreft de eerste jaren van de burgeroorlog in Somalië: gekenmerkt door hongersnood, een door de VN geleide militaire-humanitaire interventie en de Amerikaanse operatie ‘Restore Hope’ (1992-1993).

Deze casestudie beschrijft de problemen en de dilemma’s van Artsen Zonder Grenzen tijdens de eerste jaren van haar hulpoperatie in Somalië begin jaren negentig. ‘Het vormde een keerpunt in de geschiedenis van Artsen Zonder Grenzen. Voor de eerste keer ooit moesten we gewapende bewakers inhuren, en het was de eerste keer dat de internationale gemeenschap militairen inzetten om hulpkonvooien en hulpverleners tegen plunderaars te beschermen. Met als gevolg dat onze veiligheid en onafhankelijkheid in het geding kwamen,’ aldus Joanne Liu, arts en internationaal voorzitter van Artsen Zonder Grenzen.

Artsen Zonder Grenzen was een van de weinige medische organisaties die in het eerste jaar van de crisis in Somalië werkte. De getuigenissen die de hulporganisatie naar buiten bracht zorgden voor internationale aandacht voor de crisis. Artsen Zonder Grenzen uitte openbaar kritiek op de rules of engagement van de VN-vredestroepen en de politieke en operationele gevolgen daarvan.

‘Beslissingen binnen Artsen Zonder Grenzen worden genomen na interne analyse en scherpe discussies. We willen openheid geven over hoe de beslissingen om ons publiekelijk uit te spreken tot stand zijn gekomen,’ vervolgt Joanne Liu. Via de website http://www.speakingout.msf.org/ zijn de studies beschikbaar als pdf of e-book, kunnen (tv-)reportages uit die tijd bekeken worden en kan achtergrondmateriaal ingezien worden. Met de publicaties van de studies willen we onze kennis, ervaring en leerpunten met anderen delen,

Elke studie gaat in op een grote humanitaire crisis, zoals de hongersnood in Ethiopië van 1985, de Rwandese genocide van 1994 en de Russische bombardementen op Tsjetsjenië in 1999. Hierin worden dilemma’s en besluitvorming om zich publiekelijk tegen ernstige misstanden uit te spreken, onder de loep genomen. De studies zijn gebaseerd op eigen documentatie en uitgebreide interviews met Artsen Zonder Grenzen hulpverleners die destijds ter plaatse waren en met sleutelpersonen op de hoofdkantoren.