Sociale media

Open the menu

Hoe ver staat onze noodhulp in Oekraïne en haar buurlanden? Dit is de stand van zaken op 8 maart.

Sinds het uitbreken van de gevechten in het hele land zijn onze teams 24 uur per dag in het touw om te reageren op de dringendste medische noden. We focussen nu vooral op mogelijke tekorten aanvullen van medische voorraden voor de ziekenhuizen in Kyiv en het oosten van het land.

Medische noodvoorraden voor ziekenhuizen in Kyiv

We staan in contact met ziekenhuizen in het hele land. Vele daarvan hebben dringend behoefte aan medische voorraden om oorlogsgewonden te behandelen, maar ook patiënten met chronische ziekten en andere aandoeningen die continue zorg nodig hebben.

 • We hebben ondertussen onze meeste medische voorraden die we al in Oekraïne hadden,  gedoneerd. Het gaat vooral om kits voor chirurgie, traumazorg en massaslachtoffers voor ziekenhuizen in het oosten van het land en in Kyiv.
 • Vanuit Brussel stuurden we ook al 120 m3 extra medische voorraden. Op zaterdag 5 maart kwam deze noodcargo toe in Lviv, we hebben een derde van deze voorraden onmiddellijk naar het Ministerie van Volksgezondheid in Kyiv gestuurd. Die voorraden zullen nu worden gebruikt door de ziekenhuizen in Kyiv en andere steden, verder naar het oosten.  
 • We sturen nog meer voorraden naar Oekraïne, een tweede noodcargo nog zeker nog deze week. Een belangrijk aandachtspunt zal zijn om ervoor te zorgen dat we de juiste medische voorraden op het juiste moment aan de juiste ziekenhuizen kunnen leveren.
matériel médical kyiv
Lviv, zaterdag 5 maart. De eerste medische noodcargo uit Brussel is net aangekomen. We zetten een derde daarvan meteen op de trein ricgting Kyiv. Daar zullen de voorraden meteen ingezet worden in de ziekenhuizen.  © AZG, 5 maart

Medische voorraden voor ziekenhuizen in Oost-Oekraïne

We werken al sinds 2014 in Oost-Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog blijven we in contact met de gezondheidscentra waarmee we samenwerken. Zij geven ons belangrijke informatie over de medische noden en de voorraden van de ziekenhuizen in het oosten. We volgen de noden en de voorraden nauw met hen op.

 • Eind februari hebben we al medische voorraden gedoneerd aan ziekenhuizen die oorlogsgewonden behandelen.
 • Sommige ziekenhuizen melden ons dat ze tientallen gewonden per keer binnenkrijgen.
 • Sommige ziekenhuizen melden een tekort aan medicijnen voor chronische ziekten, zoals insuline voor diabetespatiënten.

We geven training in West-Oekraïne

 • Onze teams evalueren momenteel de behoeften in verschillende steden in West-Oekraïne.
 • In Lviv zijn onze teams begonnen met training te geven aan ziekenhuizen: hoe ze moeten omgaan met massaslachtoffers en behandeling van oorlogstrauma’s.

Voorraden laag in Zuid-Oekraïne, we focussen ons eerst op Odessa

We zien dat de gezondheidszorg al is ontwricht door de oorlog. Het belangrijkste is dat de voorraden in veel ziekenhuizen laag zijn. Dit zal gevolgen hebben voor het vermogen van de ziekenhuizen om de directe gevolgen van de oorlog op te vangen en patiënten met chronische ziekten te behandelen. Steden als Odessa bereiden zich voor op nieuwe aanvallen en belegeringen.

In Odessa

 • hebben onze teams de situatie kunnen evalueren. Wij zullen helpen bij de voorbereiding van ziekenhuizen om de gewonden te verzorgen (opleiding, steun voor triage, stabilisatie van patiënten...).
 • Wij overwegen ook om te helpen bij het opzetten van geavanceerde medische posten - kleine eerstehulpposten die in staat zijn om eerste hulp te verlenen aan de gewonden, alvorens hen naar ziekenhuizen te vervoeren.
 • We zijn ook van plan te blijven helpen met de levering van medicijnen om tekorten te voorkomen.

Uiterst trieste situatie in Mariupol

De stad Mariupol is momenteel omsingeld en wordt zwaar beschoten (situatie op 8 maart).

 • Onze medewerkers vertellen ons dat winkels niet meer functioneren en dat de meeste zijn leeggehaald door mensen die op zoek zijn naar de eerste levensbehoeften, zoals voedsel. Er is geen verwarming of elektriciteit. Apotheken hebben geen medicijnen meer.
 • Het meest verontrustend is dat er geen toegang is tot schoon water - het personeel meldt dat mensen sneeuw smelten en regenwater opvangen om te drinken en dat ze verwarmingsinstallaties openbreken om hun handen te wassen.
 • Gedurende drie dagen (5, 6 en 7 maart) werd driemaal een staakt-het-vuren overeengekomen om de burgers in staat te stellen de stad veilig te verlaten. Telkens mislukte het staakt-het-vuren. De situatie in de stad wordt steeds wanhopiger.

Onze respons in de buurlanden

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben we ook teams gestuurd naar buurlanden Polen, Hongarije, Moldavië, Slovakije, Rusland en Wit-Rusland.

Polen

Volgens de Vluchtelingenorganisatie van de VN zijn meer dan een 1,7  miljoen mensen uit Oekraïne naar Polen gevlucht. In Polen blijft het aantal dagelijkse aankomsten dagelijks toenemen.

 • Onze noodteams staan aan de Pools-Oekraïense grens en elders in Polen om de medische humanitaire behoeften te beoordelen. Ook proberen we essentieel personeel en voorraden Oekraïne binnen te krijgen en aan beide zijden van de grens noodhulpactiviteiten op te zetten.
 • Tot dusver zijn onze operaties in Polen bescheiden gebleven. Dit komt vooral doordat het Poolse maatschappelijk middenveld al een krachtige respons heeft gegeven. We zien dat veel mensen ontredderd, verward of gedesoriënteerd waren, en dat velen geen plannen hadden over waar ze nu heen moesten.
 • Onze teams zijn ook in Polen gestationeerd om onze activiteiten in Oekraïne te ondersteunen met leveringen van medicijnen en medische apparatuur.

Hongarije

We hebben een eerste team dat de situatie en behoeften van mensen die de grens oversteken beoordeelt, met de nadruk op het vaststellen van minder zichtbare behoeften van bijzonder kwetsbare mensen of groepen.

Moldavië

 • We hebben teams naar het noorden en zuidoosten gestuurd om de situatie van vluchtelingen aan de grensovergangen te beoordelen en zich te richten op het analyseren van de mogelijkheid om chronisch zieken of behoeften op het gebied van geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen.
 • In Palanca beginnen we vanaf 9 maart met eerstelijnsgezondheidszorg voor vluchtelingen.

Slovakije

 • De meeste vluchtelingen die in Slowakije aankomen, lijken op doorreis te zijn. Begin maart is een noodhulpteam in het land aangekomen. Op dit moment zijn er aan Slowaakse zijde geen kritieke behoeften op het gebied van gezondheidszorg, onderdak en andere humanitaire diensten. Toch houden we een team aan de grens om de lokale autoriteiten te ondersteunen als dat nodig is.
 • Tegelijkertijd bereiden wij ons voor op grensoverschrijdende evaluaties binnen Oekraïne om de situatie van de gezondheidszorg en de binnenlandse ontheemden in de zuidwestelijke gebieden van Oekraïne te beoordelen, te beginnen met Uzhgorod.

Rusland

 • We werken samen met de gezondheidsautoriteiten in de regio's Arkhangelsk en Vladimir in reguliere projecten ter bestrijding van resistente tuberculose.
 • We voeren momenteel evaluaties uit in het zuiden van Rusland om na te gaan of er nieuwe medische of humanitaire behoeften zijn ontstaan. We hebben ook enkele donaties gedaan, zoals voedsel, hygiënekits en geneesmiddelen om vluchtelingen te ondersteunen.

Wit-Rusland

 • In Wit-Rusland blijven we onze reguliere programma’s rond tuberculose en hepatitis C uitvoeren.
 • Een evaluatieteam is naar de grensgebieden van Wit-Rusland en Oekraïne getrokken om de potentiële medische en humanitaire behoeften te beoordelen.