Sociale media

Open the menu

Het rapport over de humanitaire hub: "Vlucht zonder einde"

Sinds september 2017 verblijft een populatie migranten en vluchtelingen in en rond het Maximiliaanpark en het Noordstation in Brussel.

Artsen Zonder Grenzen biedt sinds oktober 2017 geestelijke gezondheidszorg aan die groep van migranten en vluchtelingen in een gemeenschappelijk project met andere Belgische hulporganisaties en burgerinitiatieven (Dokters van de Wereld, Oxfam Solidariteit, Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, CIRÉ en Vluchtelingenwerk Vlaanderen): de humanitaire hub.

In juli 2018 bevraagden onderzoekers van Artsen Zonder Grenzen 47 bezoekers van het project aan de hand van semi-gestructureerde vragenlijsten en interviews om te weten wat hun noden zijn, hoe hun traject en hun toekomstplannen eruit zien, wat hun ervaring zijn met geweld en discriminatie en hoe ze de opvang in België en de diensten in de humanitaire hub percipiëren.

De bevindingen noteerde Artsen Zonder Grenzen in een rapport.

Un jeune migrant regarde la carte de l'Europe au Hub humanitaire à Bruxelles. © Albert Masias, août 2018
Een jonge migrant bestudeert een kaart van Europa in de humanitaire hub. © Albert Masias.

De voornaamste bevindingen van het rapport zijn:

  • Slechts 4  op 47 ondervraagden waren van bij het begin van plan naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Hun slechte ervaringen eenmaal in Europa aangekomen, doet de ontgoocheling in Europa toenemen en doet hen de zoektocht naar een plaats waar ze veiligheid en rust vinden, gaandeweg bijstellen.
  • Samen met de ontgoocheling in Europa neemt ook hun psychisch lijden toe. 1 op 4 schrijft zijn/haar psychische problemen toe aan ervaringen in Europa (slechte leefomstandigheden, onzekerheid over de procedure, politiegedrag, ..).
  • Artsen Zonder Grenzen pleit samen met andere partners in de hub voor een soepelere toepassing van de Dublin-reguliering en de oprichting van centra voor opvang en oriëntatie voor deze groep van mensen.