Sociale media

Open the menu

De humanitaire hub in Brussel helpt elke dag 200 mensen

Op 29 september 2017 creëerden Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen, Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Oxfam Solidariteit en BXLRefugees (Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen) een humanitaire hub met gemeenschappelijke diensten in de Brusselse Noordwijk, die een concreet antwoord biedt op schrijnende noden van vluchtelingen en transitmigranten. Begin januari verhuisde de humanitaire hub naar het Noordstation. Sindsdien komen elke dag 200 mensen langs.

De hub biedt een humaan alternatief voor het repressieve afschrikbeleid van de overheid en is een concreet antwoord op de vaak schrijnende noden van een groep mensen met een onzeker bestaan in Brussel. 

De hub beschikt over een hulpaanbod dat varieert van juridische begeleiding, medische en psychische zorg maar ook sociale hulp, het opsporen van familie, kledijdistributie en begeleiding naar nachtopvang. “Net zoals voor iedereen zijn dit ook voor deze mensen de meest basale noden. Ook transitmigranten en vluchtelingen hebben daar recht op en wij willen hen een menselijke behandeling geven.“

Xavier, psychologue MSF, en discussion avec un migrant à l'ancien HUB avant son déménagement à la gare du nord © Bruno de Cock / MSF
Xavier, psycholoog bij AZG, praat met een man in de hub vóór de verhuis naar Brussel-Noord.  © Bruno De Cock/AZG 

Om het werk beter te kunnen doen, was er nood aan een grotere en meer centrale locatie. De nieuwe hub aan het Noordstation is 800m² groot en wordt gratis verhuurd door AXA tot eind september: “Het bijeenbrengen van alle organisaties en diensten op één plaats zorgt voor meer efficiëntie en minder heen-en-weer geloop voor de migranten. Het gaat om geïntegreerde diensten die onderling op elkaar afgestemd zijn. We zijn ervan overtuigd dat het interne referentiesysteem het beste antwoord biedt op hun noden.”, aldus de organisaties.

Sinds de verhuis naar het Noordstation zien de organisaties dagelijks 200 mensen in transit. “Elke dag opnieuw zien we erg kwetsbare personen. Vaak zijn ze gedesoriënteerd, gekwetst en bang. De hub is voor hen een plaats waar ze een gepast antwoord vinden op hun noden.”

De organisaties beseffen dat de hub slechts een tijdelijke en gedeeltelijke oplossing is. Daarom blijven de organisaties pleiten voor een door de overheid ondersteund onthaal- en oriëntatiecentrum in de stad. Voor de deelnemers van de hub, is het degelijk behandelen van een groep van maximaal 500 mensen in een land als België enkel een probleem voor wie het niet wil oplossen:

“Het middenveld vraagt al maanden naar de creatie van een dergelijk oriëntatiecentrum maar dat idee blijft in dovemansoren vallen”, zeggen de organisaties. “Intussen zijn het de burgers en de organisaties die zich elke dag mobiliseren om de migranten te helpen. We voelen ons vandaag gesterkt in onze actie doordat de solidariteit met de vluchtelingen en migranten elke dag toeneemt bij de Belgische bevolking. Zolang er geen echte en duurzame oplossing komt vanuit de overheid, zullen we onze actie blijven verderzetten.”