Sociale media

  • NL
Open the menu

Dadaab, Kenia: UNHCR zet vluchtelingen in gebrekkig kamp


Gisteren is er onder toezicht van het UNHCR, het VN-gezantschap voor vluchtelingen, in het Keniase Dadaab kamp begonnen met het overbrengen van Somalische vluchtelingen naar een extra kamp, Ifo 3. Dit kamp heeft echter nauwelijks voorzieningen, terwijl een ander nieuw kamp, Ifo 2, compleet gereed is en leeg staat.

© Michael Goldfarb/MSF
© Michael Goldfarb/MSF

Er was geen communicatie vooraf of overleg met de vluchtelingen en andere organisaties die er actief zijn, inclusief Artsen Zonder Grenzen. Artsen Zonder Grenzen is ernstig bezorgd over het lot van de vluchtelingen en roept de Keniase regering en het UNHCR op mensen met spoed over te brengen naar het Ifo 2-kamp, zoals ook eerder was aangekondigd door de Keniase regering.

Per dag worden 200 Somalische gezinnen door de Keniase regering, onder toezicht van het UNHCR, overgebracht naar het Ifo 3 kamp. Pas afgelopen vrijdag werden hulporganisaties hiervan op de hoogte gebracht. Daarop zijn organisaties direct begonnen met de verdeling van water in het kamp en het graven van latrines, maar het kamp voldoet hiermee nog niet aan de minimale humanitaire normen voor een opvangkamp. En dat terwijl een paar kilometer verder het kamp Ifo 2, dat oorspronkelijk vorig jaar november zou worden geopend, leeg staat. Dit kamp is reeds voorzien van waterputten, latrines, waspunten, elektriciteit, onderkomens en scholen.

Overvol en geen ziekenhuis

Bovendien zal ook het kamp Ifo 3, waar de vluchtelingen nu naar worden overgebracht, overvol raken. Naar verwachting zullen er 60.000 vluchtelingen gehuisvest worden, 20.000 meer dan waar het kamp oorspronkelijk op berekend is. Toegang tot medische zorg voor de vluchtelingen is er problematisch want er zijn geen medische voorzieningen aanwezig. Dit betekent dat Artsen Zonder Grenzen mensen die voor verpleging opgenomen moeten worden, waaronder zeer ernstige ondervoede kinderen, naar ziekenhuizen in de andere kampen van Dadaab moeten overbrengen. Deze ziekenhuizen draaien al sterk boven hun capaciteit.

Vanuit Somalië stromen er nog voortdurend mensen binnen die de droogte en het conflict in hun land ontvluchten. Vorige week alleen al kwamen er 5.117 nieuwe vluchtelingen binnen in Dadaab. Dat brengt het totaal sinds januari 2011 op 81.463 nieuwe vluchtelingen; in totaal herbergen de kampen van Dadaab nu 387.893 vluchtelingen. Vele nieuwkomers verblijven aan de buitenranden van het kamp en krijgen nog steeds niet genoeg hulp, door vertragingen wat registratie, onderkomens, voedsel- en waterrantsoenen betreft.

Artsen Zonder Grenzen in Dadaab

Artsen Zonder Grenzen werkt sinds 2009 in het kamp Dagahaley, een van de kampen van Dadaab. Onze hulpverleners werken in een ziekenhuis waar zij chirurgie en moeder-en-kindzorg bieden. Daarnaast werken zij in zes gezondheidsposten in en rond Dadaab, ze bieden vaccinaties, zwangerschapsbegeleiding en psychosociale zorg. Sinds begin 2011 werken onze teams ook aan de buitenranden van het kamp om algemene medische zorg en voedingshulp te bieden aan de nieuwkomers.

Artsen Zonder Grenzen heeft op dit moment ruim 2.500 kinderen onder behandeling voor ernstige ondervoeding: 138 kinderen verkeren in kritieke toestand en krijgen 24-uurs intensieve verpleging, 2.400 kinderen krijgen een thuisbehandeling voor ondervoeding. Nog eens 5.047 kinderen zijn matig ondervoed en krijgen aanvullend voedsel van Artsen Zonder Grenzen.