Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG klaagt seksueel misbruik Afrikaanse vluchtelingen aan


Afrikaanse vrouwen die vluchten uit hun thuisland bezuiden de Sahara, krijgen onderweg naar Europa te maken met verschillende vormen van seksueel misbruik. Dat stellen teams van Artsen Zonder Grenzen vast die in Marokko gestrande vluchtelingen medische hulp bieden. De vrouwen zijn vaak op de vlucht voor oorlog, gedwongen huwelijken of huiselijk geweld. Op hun traject worden ze geconfronteerd met seksueel misbruik en uitbuiting door prostitutienetwerken.


Achter de informatie die werd verzameld Artsen Zonder Grenzen gaat een onrustwekkend fenomeen schuil. Dat vraagt een dringend antwoord van de Marokkaanse overheid en de EU-landen. “De Marokkaanse overheid moet migranten die slachtoffer zijn van seksueel geweld op haar grondgebied beter opvangen,” zegt Alfonso Verdú van Artsen Zonder Grenzen. “De landen van de Europese Unie moeten zich er bewust van zijn dat hun steeds restrictievere migratie- en asielbeleid ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid en de veiligheid van migranten, vooral van vrouwen en jonge meisjes.”

Tussen mei 2009 en januari 2010 gaf één op drie vrouwen die behandeld werd door Artsen Zonder Grenzen in Rabat en Casablanca toe dat ze het slachtoffer was van seksueel geweld. Zowel in hun thuisland als onderweg naar of in Marokko. De grens tussen Maghnia, in Algerije, en Oudja, in Marokko, is een heel gevaarlijk deel van de reis. 59% van de geïnterviewde vrouwen vertelde dat ze hier seksueel misbruikt werd.

Hoewel de grens met Algerije officieel gesloten is, wijzen de Marokkaanse veiligheidsdiensten nog steeds mensen uit over die grens. De uitwijzingen vinden meestal ’s nachts plaats, waardoor het risico op seksueel geweld nog toeneemt. De teams van Artsen Zonder Grenzen in Marokko bevestigen dat het aantal migranten dat vast zit in Marokko of wordt teruggestuurd naar hun land van oorsprong is toegenomen. Dat is het resultaat van het restrictieve migratie- en asielbeleid in de Europese Unie. De geblokkeerde migranten leven niet alleen in precaire omstandigheden, ze zijn ook moedeloos en bezorgd. Vooral vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar. Zonder de gevallen in Oudja mee te tellen, werd één op de drie migranten die Artsen Zonder Grenzen ondervroeg slachtoffer van seksueel misbruik op Marokkaans grondgebied.