Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG biedt extra hulp bij ondervoeding in de Hoorn van Afrika


“De meeste van onze voedselprogramma’s in Somalië bereiken hun limiet. Meer dan 3.400 kinderen worden er momenteel opgevangen. We hebben op verschillende plaatsen in de Lage Jubavallei, in Galgaguud, Mudug, Lager Shabelle, en de regio rond Bay noodvoedselprogramma’s opgezet. De voorbije weken hebben we een een stijgend aantal gevallen van ondervoeding vastgesteld”, zegt Joe Belliveau van Artsen Zonder Grenzen. De teams van Artsen Zonder Grenzen helpen ook uitgeputte vluchtelingen die de  grens met Ethiopië en Kenia oversteken.

© Artsen Zonder Grenzen
© Artsen Zonder Grenzen

Het voorbije jaar heeft de hoorn van Afrika twee opeenvolgende slechte regenseizoenen gekend, waardoor dit jaar één van de droogste van de voorbije decennia is in vele landelijke gebieden. De impact van de droogte is nog toegenomen door de hoge graanprijzen, grote sterfte van vee, conflicten, en de beperkte toegang voor humanitaire organisaties in sommige gebieden. Grote delen van Somalië zijn de voorbije twintig jaar verwoest door burgeroorlog. De vluchtelingen vinden maar moeilijk plaatsen waar voedselhulp en gezondheidszorg voorzien is.

Ader Mohammud, een 19-jarige moeder, legde 250 km af om haar verzwakte baby naar het behandelingscentrum van Artsen Zonder Grenzen in Galcayo te brengen. Voor haar dochtertje Najmo was de lange trip bijna fataal. “Ik kon me de transportkosten (€ 5,5) niet veroorloven, ik had geen steun in Galcayo; Ik overleefde van wat andere patiënten en zorgverleners me gaven.” Ader weet niet hoe ze opnieuw naar huis kan.

In andere gebieden van Somalië is de situatie even dramatisch. “In de stad Marere in Zuid-Somalië stelden we onder de mensen die van de Jubavallei kwamen een verhoging vast van het aantal gevallen van ernstige ondervoeding,” zegt Belliveau. “Op de meeste bedden in het ziekenhuis van Marare liggen momenteel ondervoede kinderen die intensieve zorg nodig hebben. We hebben extra lokaal personeel gerekruteerd. “

Op de vlucht

Ondertussen zijn tienduizenden Somaliërs gevlucht naar Kenia en Ethiopië. Het overrompelde vluchtelingenkamp Dabaab in Oost-Kenia zag vele nieuwe mensen toekomen. Teams van Artsen Zonder Grenzen zagen extreem veel gevallen van ondervoeding bij deze nieuw aangekomen mensen. Artsen Zonder Grenzen nam daarom alleen al in juni driemaal zoveel kinderen op in haar voedingscentrum als gewoonlijk. Ook bleek dat 43% van de kinderen tussen vijf en tien jaar ondervoed is.

Artsen Zonder Grenzen maakt zich ernstig zorgen over het traag op gang komen van de hulp voor de nieuwe vluchtelingen. Sinds 30 juni kregen de vluchtelingen voedsel voor 15 dagen, maar ze moeten 40 dagen wachten op een tweede bevoorrading. “De families die in Dadaab aankomen zijn op zoek naar een veilig onderkomen. Het is onaanvaardbaar dat ze zo lang moeten wachten op de meest elementaire hulp zoals water en voedsel,” zegt Emilie Castaigner, coördinatrice voor Artsen Zonder Grenzen in Kenia.

In Zuid-Oost-Ethiopië trekken dagelijks ongeveer 1.400 vluchtelingen de grens over. In Dolo Ado, waar de kampen 45.000 vluchtelingen kunnen opvangen, zijn er nu al meer dan 100.000. 37% van de pas aangekomen kinderen onder de vijf jaar is  ondervoed. Artsen Zonder Grenzen behandelt momenteel 6.800 kinderen in haar voedselprogramma’s.

Artsen Zonder Grenzen breidt haar activiteiten uit in de kampen, maar haar capaciteit bijna bereikt,” zegt Alfonso Verdú, landverantwoordelijke voor Ethiopië. “Het engagement van andere organisaties in de voedingscrisis is essentieel, terwijl de aanwezige organisaties hun verantwoordelijkheid moeten opnemen."

Al Shabaab

Ondertussen heeft één van de belangrijkste gewapende groeperingen in Somalië, Al Shabaab, aangekondigd dat hulporganisaties welkom zijn in door hen gecontroleerd gebied. Dat doet de hoop opleven voor meer hulp in het land. “Artsen Zonder Grenzen werkt al twintig jaar in dit land,” zegt Joe Belliveau. “We zijn erin geslaagd om onze programma’s open te houden onder Al Shabaab, maar restricties op de bevoorrading en de inzet van internationale medewerkers beletten ons de programma’s uit te breiden. We hopen dat Al-Shabaab deze restricties nu opheft.”

Artsen Zonder Grenzen werkt sinds 1991 onafgebroken in Somalië en biedt momenteel medische zorg in acht regio’s van Zuid-Somalië. Meer dan 1.300 lokale en 100 internationale medewerkers bieden gratis basiszorg en andere vormen van hulp. Artsen Zonder Grenzen aanvaardt geen financiële steun van overheden voor haar projecten in Somalië. Alle fondsen zijn afkomstig van private giften.