Sociale media

  • NL
Open the menu

Artsen Zonder Grenzen bevestigt dat een uit Guinee teruggekeerde medewerker met koorts in Brussels ziekenhuis verblijft


Artsen Zonder Grenzen bevestigt dat, uit voorzorgsmaatregelen, een van onze medewerkers met koorts op donderdag 28 augustus overgebracht is naar het Sint-Pieter-ziekenhuis in Brussel.Niet per se ebola

Onze collega is recentelijk lid van een Artsen Zonder Grenzen-team geweest dat de ebola-epidemie in Guinee bestreed. Koorts hoeft niet per se ebola te betekenen; het kan ook gaan om een geval van een meer gangbare ziekte zoals griep.

Protocol

Conform het standaard Artsen Zonder Grenzen-protocol dat voor al onze medewerkers geldt die uit door ebola getroffen landen terugkeren, werd de gezondheid van onze collega nauw gemonitord voor de standaardperiode van 21 dagen (de maximale incubatietijd, de tijd dat verschijnselen van mogelijke besmetting kunnen optreden). Volgens het protocol moet hij of zij bij koorts direct naar een verwijsziekenhuis gaan waar een bloedmonster kan worden afgenomen om snel getest te worden op ebola.

Vanwege redenen van (medisch geldende) vertrouwelijkheid, geeft Artsen Zonder Grenzen op dit moment geen nadere details.